پایان نامه تاریخچه کشت در جهان وایران

پایان نامه تاریخچه کشت در جهان وایران پایان نامه تاریخچه کشت در جهان وایران

دسته : کشاورزی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 82 KB

تعداد صفحات : 51

بازدیدها : 221

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه تاریخچه کشت در جهان وایران

پایان نامه تاریخچه کشت در جهان وایران

 

مقدمه

 

كشت وصنعت دعبل خزاعی واقع در حوضه آبریز رود خانه كارون در كیلو متر25 جاده اهواز آبادان و در راستای تحقق اهداف خود كفایی محصول استراتژیك شكر درغالب طرح توسعه نیشكر و صنایع جانبی در بهمن ماه 1380 بدست جناب آقای دكتر عارف معاون اول رئیس جمهور وقت جناب آقای دكتر سید محمد خاتمی افتتاح گردید .

سطح كل زیر كشت نیشكر در این كشت و صنعت 12 هزار هكتار است كه سالانه پتانسیل زیر كشت بردن 10 هزار هكتار نیشكر را دارد می باشد دوهزار هكتار باقی مانده آیش می باشد .

هدف از كشت ده هزار هكتار نیشكردر این اراضی برداشت سالانه 1 ملیون تن نیشكر و نهایتاً استحصال  یكصد هزار تن شكر زرد است كه ظرفیت اسمی كارخانه می باشد . درسال 1382 كارخانه تصفیه شكر این واحد راه اندازی گردید كه ظرفیت اسمی آن استحصال یكصد وهفتاد پنج هزار تن شكر سفید است .

در مجاورت این كارخانه كارخانه های الكل سازی – نئوپان و خوراك دام نیز كه از محصولات جانبی نیشكر محسوب میشوند در حال احداث و راه اندازی هستند.


فهرست

تاریخچه كشت نیشكر................................................................................................9

گیاهان تولید كننده قند..............................................................................................11

هیدرو كربورهایا هیدرات های كربن (قندها).............................................................11

تركیبات نیشكر.........................................................................................................12

تركیبات شربت نیشكر..............................................................................................12

تاسیسات جانبی كارخانجاتولید شكر..........................................................................13

سوخت دیگهای بخار.................................................................................................13

دیگ های بخار لوله آبی............................................................................................13

بخار خشك...............................................................................................................14

نیروگاه كارخانه شكر................................................................................................15

كوره آهك................................................................................................................16

سنگ آهك...............................................................................................................17

مشخصات سنگ آهك مناسب ..................................................................................17

تهیه شیر آهك .........................................................................................................17

انتقال گاز كربنیك ....................................................................................................18

آشنایی با فرآیند تولید شكر خام ..............................................................................20

آشنایی با واحد عصاره گیری ....................................................................................20

آماده كردن نیشكر جهت عملیات عصاره گیری .......................................................20

عصاره گیری.............................................................................................................20

استخراج شربت ........................................................................................................20

توزین شربت............................................................................................................21

آهك زنی به شربت .................................................................................................21

گرم كردن شربت ....................................................................................................21

گرم كننده های شربت .............................................................................................21

تصفیه شربت خام .....................................................................................................22

روش دیفیكاسیون.....................................................................................................23

فسفات .....................................................................................................................23

پلی الكترولیت ..........................................................................................................24

تئوری عمل لخته شدن .............................................................................................24

فیلتراسیون گل.........................................................................................................24

فیلتر های خلاء..........................................................................................................25

بدنه تبخیر ...............................................................................................................25

ساختمان تبخیر كننده های شربت.............................................................................26

گریز ذرات شربت به داخل بخار خروجی .................................................................26

دیگ های طبخ تحت خلاء ........................................................................................27

سیستم سه پختی.......................................................................................................27

یكنواخت بودن درجه خلوص پختهای مختلف............................................................29

ماشینهای سانتریفوژ..................................................................................................30

چگونگی بهره برداری از ماشین های سانتریفوژ........................................................30

آشنایی با فرآیند تصفیه شكر خام.............................................................................32

حل كردن شكر خام .................................................................................................32

فرآیند كربناتاسیون در واحد تصفیه شكر..................................................................32

شرح تجهیزات .........................................................................................................33

شرح دستگاه ............................................................................................................33

دستورات ویژه جهت نصب.......................................................................................33

شرح عملكرد فرآیند ...............................................................................................34

كارهای اختصاصی.....................................................................................................36

راه اندازی.................................................................................................................36

عملكرد نرمال ..........................................................................................................37

شرایط كاری غیر نرمال.............................................................................................37

تمیز كاری.................................................................................................................38

دستورات ایمنی.........................................................................................................38

عملیات رنگبری........................................................................................................39

تركیبات فنلی............................................................................................................39

تركیبات ملانوآیدین..................................................................................................39

كارامل ها .................................................................................................................40

تجزیه شكر اینورت..................................................................................................40

عملكرد مواد جاذب...................................................................................................40

مكانیزم رنگبری........................................................................................................41

رنگبری با پودر كربن فعال........................................................................................41

روش های علمی استفاده از پودر كربن .....................................................................42

مزایای استفاده از پودر كربن فعال............................................................................42

عملیات رنگبری با پودر كربن...................................................................................42

تنظیم پی اچ..............................................................................................................43

قدرت مانور در عملیات رنگبری با پودر كربن ..........................................................43

معایب استفاده از پودر كربن ....................................................................................44

رنگبری با تعویض كنندیونی..................................................................................... 44

انواع رزینهای مبادله كننده های یونی........................................................................45

فرآیند طبخ شكر سفید .............................................................................................47

شرح تجهیزات..........................................................................................................47

شرح دستگاه ............................................................................................................47

كندانسورهای بارومتریك..........................................................................................48

استروژتانك..............................................................................................................49

سرد كننده ها یا كریستالیزورها.................................................................................49

شرایط مقدماتی جهت راه اندازی...............................................................................50

راه اندازی.................................................................................................................50

روش پیشنهادی .......................................................................................................50

شرح عملكرد فرآیند................................................................................................51

دانه گیری.................................................................................................................52

تخلیه پخت درون كریستالیزور.................................................................................52

تئوری پیورتی پختها و پس آبها ................................................................................53

مراحل حائز اهمیت پس از دوره بهره برداری............................................................54

روش پیشنهادی .......................................................................................................55

دستورات ایمنی ........................................................................................................55

سانتریفیوژ كردن پخت های شكر سفید ...................................................................55

خشك كردن سرد كردن و عمل آوری شكر تصفیه شده...........................................55

رطوبت غیر محبوس..................................................................................................56

حذف رطوبت غیر محبوس........................................................................................56

عمل آوری و كار با شكر سفید ..................................................................................57

سیلو های شكر سفید ................................................................................................57

 

 

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید