مقاله تاثیرات فشار خشکسالی بر تولید سویا مقاله تاثیرات فشار خشکسالی بر تولید سویا

دسته : کشاورزی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 51 KB

تعداد صفحات : 77

بازدیدها : 170

برچسبها : دانلود مقاله

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

مقاله تاثیرات فشار خشکسالی بر تولید سویا

مقاله تاثیرات فشار خشکسالی بر تولید سویا

مقاله تاثیرات فشار خشکسالی بر تولید سویا


قسمتی از متن:

تأثیرات فشار خشكسالی بر تولید سویا

رابرت سی. هال: متخصص افزایش محصول

ادوارد كا. تویدول ریال متخصص افزایش محصولات علفی

در انتهای ماه جولای ، آب و هوای گرم و خشك ، تكامل محصول سویا ، حدود 8 روز فراتر از حد طبیعی خود ، سرعت بخشید . در حدود 85 درصد محصول جوانه زد و 25 درصد آن ،  شروع به تشكیل پوسته خارجی خود كردند . این مقاله ، بر روی موارد زیر بحث می كند : 1 ) چگونه فشار خشكسالی ، بر پتانسیل محصولات سویا تأثیر می گذارد 2) چگونه پتانسیل محصولات سویا ، قبل از برداشت ارزیابی می شوند و 3 ) مصارف متوالی در فصل خشكسالی ، بر سویا ایجاد فشار می كند.

سویاها ، محصولی انعطاف پذیر تر از ذرت هستند كه با دوره های مربوط به فشار رطوبت موجود، سازگاری می یابند . همان طور كه محل ذرت ، از طریق ایجاد خوشه تا شكوفیایی و افتادن آن كامل می شود حالت رطوبت موجود ، مهم و جدی می شود . برعكس ، محصولات سویا ، به فشار رطوبت ، در طی یك دوره خیلی طولانی و حدودی از مراحل رشد ، عكس العمل نشان می دهند .

تنوعات سویا ، با منطقه جنوبی داكوتا سازگار هستند و از نوع مشخصی می باشند ، در حالیكه تعدادی از مراحل رشد را در همین زمان ، آشكار می سازند . هنگامیكه یك گیاه ، مراحل گل دهی یا تكثیر را آغاز می كند (  R1 به R8 ) هنوز ، در حال رشد است . ( مرحله گیاهی ) و می تواند بر گها را ساقه های بیشتری را تولید كند ، این حدود وسیع در مراحل رشد ، به سویاها ، اجازه جبران كمبود خود ، در فصل خشكسالی را می دهد ، هنگامی كه رشد ، و در دیگر مراحل رشد ، كاهش یافته است.

پتانسیل محصول سویا ، تحت تأثیر تمام تعداد پوسته ها ، در هر گیاه است ،‌تعداد لوبیاها در هر تخمدان و وزن آنها در هر لوبیا ( اندازه دانه ) مشخص می گردد.

تركیب محصول تحت تأثیر قرار گرفته ، بستگی به مرحله تولید و تكثیر ( R )  دارد، هنگامی كه فشاری بوجود می آید . مهم ترین مرحله برای پتانسیل محصول آغاز می گرد ، همانطور كه محصول ، به مرحله كامل شده مادگی خود می رسد .

( R4 ، مادگی ، در حدود 4/3 اینچ ، در یكی از چهار گره بالایی و بر روی ساقه اصلی ، با یك برگ كاملاٌ پیشرفته ، طول دارد ) .

فشار خشكسالی ، در زمان از طریق R4 ، در حد اندكی ، بعد از مرحله R4 ( شروع رویش دانه ، دانه ها  دارای طول 8/1 اینچ هستند ) ، محصولات موجود را بیش از همین فشار و در هر زمان دیگری از مرحله پیشرفت ، كاهش خواهد داد . در این دوره R45  ( تشكیل دیر هنگام مادگی ) تا حدود R55 (‌مدت كوتاهی قبل از تشكیل و رشد كامل دانه ) مخصوصاٌ  مهم و اساسی است ، زیرا گل دهی متوقف می گردد و می تواند نه به مدت طولانی مادگی های از دست رفته را جبران نماید . مادگی ها و ساقه ها جوان تر ، همچنین، تحت فشار در برابر رشد ناكامل ، استعداد بیشتری را نسبت به مادگی ها و دانه ها ی قدیمی تر دارند .

كاهش محصول در این زمان ، اساساٌ نتیجه فقدان تمام مادگی ، در هر گیاه هستند . بعد از مرحله R56 باید رطوبت مهیا باشد ، اندازه دانه ممكن است ، كاهش محصول را جبران كند . بهر حال ،  اندازه دانه ، از نظر ژنتیكی ، محدود می گردد .

روش ارزیابی پتانسیل محصول  در سویاها ، بصورت زیر است :

1 )‌ محاسبه تعداد گیاهان موجود ، در یك ناحیه آزمایشی كوچك ، در یك مزرعه (   1000/1 دانه در هر جریب) .

بصورت اتفاقی ،  ده ناحیه را در هر مزرعه انتخاب كنید. طول ردیف های مورد نیاز، برابر با 1000/1 در هر جریب می باشد كه بستگی به فاصله گذاری ردیف ها دارد:

74 پا و 8 اینچ برای ردیف های 7 اینچی اندازه گیری می شود.

52 پا و 2 اینچ برای ردیف های 10 اینچی.

34 پا و 10 اینچ ، برای ردیف های 15 اینچی.

26 پا و یك اینچ برای ردیف های 20 اینچی.

17 پا و 5 اینچ ، برای ردیف های 30 اینچی.

14 پا و 6 اینچ ، برای ردیف های 36 اینچی.

13 پا و 19 اینچی ، برای ردیف های 38 اینچی.

ازتعداد گیاهان بدست آمده ، در مرحله چهارم استفاده كنید .

2 ) تعداد مادگی ها را بر روی 10 گیاه موجود در این ردیف ها محاسبه نمایید و بر روی هر 5 گیاه ،  در پایین این ردیف ها .

در نظر بگیرید تا موقعی كه 20 گیاه ، شمارش شده باشد ، عموماٌ بیشتر گیاهان شمارش شده یا بیشتر مكانهای نمونه ای در این مزرعه  ، دقت بیشتری را در ارزیابی مزرعه ، بكار خواهند برد .

3 ) میانگین تعداد مادگی ها ، در هر گیاه ، برای هر ناحیه آزمایشی را محسابه كنید .

4 ) وزن محصولات درهر جریب ، از طریق این رابطه بدست می آید : Bu/A  برابر با تعداد گیاهان ، در هر نمونه است و میانگین X ،  تعداد مادگی ها ا در هر گیاه است كه به اندازه X0.4024  تقسیم شده از طریق ( 60 )  است .

ارزیابی پتانسیل محصول ،  فقط ممكن است برای زمانی كوتاه ،  خوب و مناسب باشد . اگر خشكسالی ادامه یابد و باعث كندی رشد مادگی موجود گردید یا مانع از پر شدن دانه شود ، این ارزیابی ممكنست ، مدت زیادی معتبر و مطمئن نباشد .

معمولاٌ  یك ارزیابی دقیقتر است . هنگامی كه شكل محدودتری را نسبت به تكامل محصول می گیرد . ارزیابی قبل از فقدان برگ ، ممكن است بگوید كه آیا محصول باید بصورت دانه برداشت شود ، یا بصورت علفی . ارزیابی دیگری ممكن است نشان دهد كه آیا این برداشت محصول توجیه می گرد و اصلاح پذیر است .

سویا ها می توانند بصورت علف خشك یا علف تازه مانده برداشت شوند ، اگرچه مشكلات موجود در محافظت از ساقه های وسیع گیاه ، مشكل تولید علف خشك را بوجود می آورند .

علف خشك سویا ، در حد وسیعی از نظر كیفیت و مطلوب بودن حالت علفی خود متنوع هستند و بستگی به نسبت برگ به ساقه ، سختی ساقه و چگونگی بسته بندی و ذخیره سازی خوب و مناسب دارد.

اگر بصورت علف تازه مانده بكار می روند ، باید ، قبل از انباشتگی به دلیل خشك بودن ، بین 40 تا 50 درصد مرطوب شوند .

مرحله مطلوب پیشرفت ، برای برداشت ساقه های علفی سویا ، هنگامی است كه تخمدانها شكل گرفته اند و برگهای پایینی ، به درستی ، شروع به زرد شدن می كنند .

اطلاعات تحقیقاتی دانشگاه ایالتی اوهایو ، كیفیت هلفی سویا و علفهای تازه گیاه یونجه ( در جدول )  مقایسه كردند . آزمایشات مربوط به مطلوب بودن این گیاه ، نشان می دهد كه ساقه علفی سویا ، از طریق چهار پایان مورد استفاده قرار می گیرد ، اگرچه حیوانات ممكن است ، این علف را با گستردگی بیشتری نسبت به یونجه مصرف كنند ، زیرا ساقه آن سخت است . مقدار بیشتر غیرقابل  پذیرش آن می تواند مورد انتظار قرار گیرد .

پیشرفت و زمان بندی رشد گیاه ، گل دهی ، تشكیل و پیشرفت مادگی و پر شدن لانه های وسویا (‌دانشگاه ایالتی ایوا ) .

كیفیت علفی سویا و یونجه تازه . از دانشگاه ایالتی اوهایو ، گرفته شده است .

Ea

p

NDF2

ADF1

پروتئین

مرحله

محصول

02/1

44/0

2/35

1/31

4/22

تشكیل غنچه

یونجه

30/1

39/0

6/48

6/40

2/16

ابتدای تشكیل مادگی

سویاها

1 ) ADF -  فیبر اسیدی پاك كننده با اندازه قابلیت هضم مقدار پایین ADF قابلیت هضم بالا .


فهرست

تأثیرات فشار خشكسالی بر تولید سویا .........................................................................

رابرت سی. هال: متخصص افزایش محصول ................................................................

ادوارد كا. تویدول ریال متخصص افزایش محصولات علفی .........................................

آبیاری گیاه سویا .........................................................................................................

تنوع سویا و انواع محل رشد ساقه ...............................................................................

ارتباط گیاه آب.........................................................................................................

تحقیق در مورد مدیریت آب مخصوص آبیاری سویا ....................................................

خاكهایی با بافت سخت و پوسته مانند ..........................................................................

پیشنهاداتی در مورد مدیریت آب مخصوص آبیاری ......................................................

خاكهای عمیق با بفت متوسط و نرم ..............................................................................

مراجع    ....................................................................................................................

2) تاریخچه تولید سویا ................................................................................................

سویا در تحقیقات فیزیولوژی.........................................................................................

4 ) ساختمان دانه و تركیب آن .....................................................................................

ساختمان .....................................................................................................................

تركیب.........................................................................................................................

5-اهلی شدن و گونه های سویا  ..................................................................................

6 ) ژنتیك سویا............................................................................................................

7 ) فن آوری زیستی   .................................................................................................

8 ) انواع بو ته های سویا .............................................................................................

9 ) گلدهی و گرده افشانی  .........................................................................................

10 ) روشهای تلاقی ....................................................................................................

11 ) تاثیر طول روز و دما بر روی گلدهی ...................................................................

14-هیپریداسیون به عنوان یك روش اصلاحی...............................................................

15 ) تلاقی برگشتی......................................................................................................

16 ) هدفهای اصلاح سویا  ..........................................................................................

1-16 ) ازدیاد عملكرد ................................................................................................

 2-16 ) رسیدن بموقع گیاه...........................................................................................

3-16 ) مقاومت به خوابیدگی وریزش...........................................................................

4-16 ) مقاومت به بیماریها و نماتد ..............................................................................

بعضی از بیماریهای سویا از این قرارند.........................................................................

5-16  ) كیفیت و تركیت دانه ......................................................................................

6-16 ) اصلاح واریته های خوراكی وعلوفه ای   ........................................................

7-16 ) اصلاح برای تنش های محیطی..........................................................................

17 ) فرآورده های جانبی  ............................................................................................

18- مصارف و اقتصاد فر آورده های سویا....................................................................

19 ) مركز تحقیقات و توسعه سبزیجات آسیا ................................................................

20-نتیجه گیری............................................................................................................

گندم‌............................................................................................................................    

 آفتابگردان‌ :.................................................................................................................

برداشت‌ :.....................................................................................................................

 كود مورد نیاز را در سه‌ مرحله‌ استفاده‌ می‌كند.............................................................    

 مرحله‌ داشت‌..............................................................................................................

حبوبات‌ .......................................................................................................................

21) منابع......................................................................................................................

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید