پایان نامه رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی

پایان نامه رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی پایان نامه رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی

دسته : -رایگان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1850 KB

تعداد صفحات : 161

بازدیدها : 656

برچسبها : کار تیمی چابکی سازمانی پایان نامه رایگان

دانلود رایگان پروژه پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی (مطالعه موردی بانک های خصوصی و دولتی شهرستان سنندج)

پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی (مطالعه موردی بانک های خصوصی و دولتی شهرستان سنندج)

چکیده

هدف از انجام پروژه حاضر بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی در بانک های دولتی و خصوصی است . برای انجام این پژوهش مبانی نظری وسیعی در زمینه کارتیمی و چابکی سازمانی مورد بررسی قرار گرفت . مدل تحلیلی این پژوهش بر اساس این مطالعات و مراجعه به نظر صاحبنظران شکل گرفت و تمامی فرضیات این پژوهش بر اساس مدل تحلیلی بنا نهاده شده اند و بر اساس این مدل چابکی سازمانی در چهار بعد پاسخگوئی به مشتری ، آمادگی رویارویی با تغییرات ، ارزش قائل شدن برای مهارت را کلیه کارکنان بانک های دولتی و خصوصی شهرستان سنندج به تعداد ۱۱۰۰ نفر تشکیل دادند داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است و با تکنیک های آماری spss مورد تحلیل قرار گرفت و داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند . یافته های نشان می دهد که بین کار تیمی و چابکی سازمانی ارتباط معنی داری وجود داشته،به گونه ای که کار تیمی بر مولفه های چابکی سازمانی موثر می باشد. این پژوهش در خاتمه به ارائه پیشنهاد های کاربردی پرداخته است.

کار تیمی

تاریخچه کار تیمی

در این زمینه لازم به ذکر است که تا اواخر سال 1970 بر اساس تقسیم کار فعالیتهای مختلف به طور تفکیک شده انجام می شد. ولی کم کم بین سال های 1970 تا 1980 فعالیتهای مختلف در قالب مشاغل، در هم ادغام و مشاغل جامع ایجاد شد. و پس از آن در اواخر 1980 تا 1990 اوج شکل گیری تیم های کاری عملیاتی در سطوح مختلف سازمان بود. از دهه 1990 به بعد تقریبا 78 درصد کار سازمان ها بر اساس کار تیمی انجام می شد.

تاریخچه کار تیمی به اندازه سازمان جامعه، قدمت دارد. خود کانون خانواده نیز یک ساختار تیمی است، که در آن اعضای گروه به یکدیگر وابسته اند...


به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید