پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان معماری خط تولید نرم افزار

پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان معماری خط تولید نرم افزار پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان معماری خط تولید نرم افزار

دسته : کامپیوتر و IT

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1187 KB

تعداد صفحات : 116

بازدیدها : 376

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 18000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان معماری خط تولید نرم افزار

پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان معماری خط تولید نرم افزار


چكیده

امروزه خط تولید نرم افزار، به عنوان یكی از رویكردهای مهم  در توسعه مقرون به صرفه نرم افزار كه تاكید آن بر قابلیت استفاده مجدد قرار دارد،  توجه همگان را در صنعت نرم افزار به خود جلب نموده است. باتوجه به گسترش وسیع این رویكرد در محصولاتی همچون گوشی های همراه و نرمافزارهای تعبیه شده، ویژگی های كیفی چون قابلیت اطمینان و دردسترس بودن از مهمترین ویژگی های كیفی این محصولات تلقی می شوند.

 روشهای موجود در ارزیابی قابلیت اطمینان معماری، برآورده  كننده نیازهای یك روش مطلوب برای ارزیابی قابلیت اطمینان معماری خط تولید نیستند زیرا اصل توسعه این روشها بر مبنای تك محصول بوده است. در این تحقیق، رویكردی بر مبنای شبكه بیزین به منظور ارزیابی قابلیت اطمینان معماری خط تولید ارائه گردیده است.

مدلهای معماری خط تولید كه ورودی این روش هستند بر مبنای روش مجموعه تغییر در مدلسازی معماری خط تولید هستند. در روش ارائه شده تنها به نقش مولفه ها در قابلیت اطمینان كل سیستم توجه نشده و این روش رابطهای بین مولفه ها را نیز در ارزیابی دخیل می نماید. در این روش امكان ارزیابی قابلیت اطمینان هر مجموعه تغییر به عنوان پایه ای برای ساخت معماری خط تولید، هر یك از محصولات خط تولید و همچنین سناریوهای كیفی استخراج شده وجود دارد. 

كلمات كلیدی: 

معماری نرمافزار، خط تولید نرم افزار، قابلیت اطمینان، سناریو كیفی، مجموعه تغییر  

مقدمه

خط تولید، به عنوان مفهومی كه مدت های مدیدی در تولید و ساخت صنعتی مورد استفاده قرار گرفته، اكنون در صنعت نرم افزار  توجه بسیاری را به خود جلب نموده است. یك خط تولید نرم افزار، شامل خانواده ای از سیستم ها است كه مجموعه ای از دارایی های فنی دربین تمام آنها مشترك بوده و دارای بخش های مختلف و از پیش تعیین شده است كه به منظور دستیابی به نیاز مشتریان خاصی درنظر گرفته شده اند[1]. خط تولید مهندسی نرم افزار ارزش افزوده فراوانی برای شركتهای توسعه دهنده دارد، استفاده مجدد بالا، زمان كوتاه عرضه محصولات و كیفیت همگی از ویژگی هایی هستند كه توسعه آنها را مقرون به صرفه نموده اند.  

فهرست مطالب

1فصل اول: روش تحقیق ..........................................................................................................

1-1  مقدمه  ........................................................................................................................................................................................ 2

1-2  تعریف مسئله  ................................................................................................................................................................................... 5

1-3  محدوده تحقیق .................................................................................................................................................................................. 7

1-4  ساختار پایان نامه ............................................................................................................................................................................... 7

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع ..................................................................................... 9

2-1  معماری نرم افزار ................................................................................................................................................................................ 10

2-2  ارزیابی معماری .................................................................................................................................................................................. 14

2-3  خط تولید نرم افزار ............................................................................................................................................................................... 21

2-4  معماری خط تولید ................................................................................................................................................................................ 23

2-5  جمع بندی  ..................................................................................................................................................................................... 29

فصل سوم: مدل سازی معماری با دید قابلیت اطمینان ..................................................... 30

3- 1 مدل سازی مولفه ها ...................................................................................................................................................................... 31

3- 2 مدل سازی رابط ها ......................................................................................................................................................................... 38

3- 3  مدل سازی سبك ها ....................................................................................................................................................................... 52

3- 4 جمع بندی  ..................................................................................................................................................................................... 55

فصل چهارم: رویكرد پیشنهادی در ارزیابی معماری خط تولید ....................................... 56

4-1  مبانی رویكرد پیشنهادی ....................................................................................................................................................... 58

4-2  ساخت شبكه بیزین .............................................................................................................................................................. 61

4-3  بازنمایی عددی شبكه بیزین .................................................................................................................................................. 65

4-4  ارزیابی مجموعه های تغییر و معماری خط تولید ....................................................................................................................... 70

4-5  جمع بندی  .......................................................................................................................................................................... 71

فصل پنجم: مطالعه موردی ................................................................................................. 72

5-1  مطالعه موردی: سیستم تصمیم گیری در محیط موبایل ...................................................................................................................... 73

5-2  تحلیل و مقایسه ................................................................................................................................................................ 83

فصل ششم: نتیجه گیری و كارهای آینده ......................................................................... 86

6-1  جمعبندی و نتیجه گیری ...................................................................................................................................................... 87

6-2  كارهای آینده  .................................................................................................................................................................... 89

منابع .................................................................................................................................... 91

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید