پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشك قانونی

پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشك قانونی پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشك قانونی

دسته : -پژوهش ها

فرمت فایل : word

حجم فایل : 80 KB

تعداد صفحات : 74

بازدیدها : 256

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 6000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشك قانونی

پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشك قانونی

مقدمه:

متجاوز از یك قرن است كه جرم شناسی مورد توجه خاص كشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات  و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.

در حال حاضر كه سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهكاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.

بدیهی است وصول به یك نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه كاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.

یكی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیكه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد كه طرز تفكر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.

در اثر مجاهدت و فداكاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا كرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

تقدیر و تشكر.............................................................................................................

مقدمه..........................................................................................................................

از سیاست كیفری تا سیاست جنائی...........................................................................

مفهوم سیاست جنائی و تحول آن..............................................................................

سیاست جنائی ...........................................................................................................

مدلهای سیاست جنائی................................................................................................

سابقه تاریخی تحولات دفاع اجتماعی.........................................................................

مفهوم جنبش دفاع اجتماعی........................................................................................

كنش ها و واكنش ها..................................................................................................

اشكال نوین بزهكاری.................................................................................................

بزه دیده و بزه دیده شناسی......................................................................................

ظهور تروریسم بین المللی..........................................................................................

سخن تنها از خرید و فروش زنان نیست...................................................................

سخن تنها از خرید و فروش زنان سفید نیست..........................................................

روسپی خانه محیط جرم زا........................................................................................

خشونت علیه زنان امری جهانی.................................................................................

آداب و رسوم ...........................................................................................................

روسپیگری ................................................................................................................

سقط جنین..................................................................................................................

رابطه نامشروع...........................................................................................................

حفظ بكارت.................................................................................................................

جنسیت و بزهكاری....................................................................................................

جرایم خاص زنان......................................................................................................

علل بزهكاری زنان.....................................................................................................

طبقه بندی بزهكاران...................................................................................................

طبقه بندی جرم شناسان ...........................................................................................

بهداشت روانی و بزهكاری زنان................................................................................

انحراف جنسی و مسائل جرم شناسی و روان شناسی كیفری .................................

انواع انحرافات جنسی ................................................................................................

ارتباط انحراف جنسی با ارتكاب جرم........................................................................

از انتقام خصوصی تا كیفر عمومی............................................................................

حقوق بزه دیده گان....................................................................................................

طرق آلودگی زنان......................................................................................................

جرایم مربوط به اعمال منافی عفت.............................................................................

جرایم مربوط به مواد مخدر و افیون ........................................................................

سرقت.........................................................................................................................

حمایت از بزه دیده در سیستم عدالت كیفری ............................................................

حمایت كیفری از زنان بزه دیده در قوانین كیفری ....................................................

حمایت كیفری از تمامیت جسمانی زنان بزه دیده......................................................

نمونه هایی از خشونت علیه زنان بزه دیده................................................................

منابع...........................................................................................................................

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید