مقاله شروط آماری ناهمگن QoS در شبکه های بی سیم موبایلی

مقاله شروط آماری ناهمگن QoS در شبکه های بی سیم موبایلی مقاله شروط آماری ناهمگن QoS در شبکه های بی سیم موبایلی

دسته : -فنی و مهندسی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 918 KB

تعداد صفحات : 23

بازدیدها : 1786

برچسبها : QoS شروط آماری ناهمگن شبکه های بی سیم موبایلی

مبلغ : 1500 تومان

خرید این فایل

دانلود مقاله و ترجمه آن با نام شروط آماری ناهمگن QoS بر شبکه های بی سیم موبایلی نسل 5

Heterogeneous Statistical QoS Provisioning Over 5G Mobile Wireless Networks

مدل سیستم QoS اماری ناهمگن را بوسیله ی توسعه دادن تئوری ظرفیت موثر، توسعه و آنالیز می کنیم. سپس بوسیله ی کانال های جفت شده ی بی سیم، روش پیشنهادی را بطور موثر برروی تکنیک های بی سیم نسل پنج اجرا می کنیم.

1-شبکه های دستگاه به دستگاه .2-شبکه های دوتایی کامل 3- شبکه های رادیویی شناختی، به ترتیب برای فراهم کردن این روش پیشنهادی؛ فراهم شده اند. سرانجام، با استفاده از آزمایشات تجربی، نشان داده می شود که معماری پیشنهادی ما بطور مشخص نسبت به روش مرسوم، دارای کارایی بهتری می باشد. ...

بقیه این مقاله بصورت زیر سازمان دهی شده است. ما مدل سیستم برای معماری شروط QoS تاخیری-کراندار آماری متجانس را در شبکه های نسل پنجم که شامل زیرساخت شبکه های دسترسی رادیویی ابری و مدل کانال های بی سیم مزدوج هستند اجرا میکنیم. ما ظرفیت موثر شروط QoS تاخیری-کراندار آماری ناهمگن را در شبکه های بی سیم نسل چهارم در داخل شبکه های بی سیم نسل پنجم گسترش دادیم. معماری پیشنهادی را برای اجرا کردن شروط QoS تاخیری-کراندار آماری ناهمگن برای شبکه های نسل پنجم D2D ، شبکه های نسل پنجم FD و شبکه های نسل پنجم CR به ترتیب انجام دادیم. طرح های اختصاص توان مبنا معماری QoS آماری ناهمگن پیشنهاد شده ی خودمان را بصورت ظرفیت های موثر انباشتی برای سه نوع از شبکه های بی سیم نسل پنجم شبیه سازی و ارزیابی می کنیم. سپس در این مقاله نتیجه گیری میکنیم.

شکل 1 مدل معماری برای شبکه های بی سیم موبایل نسل پنجم که با سه تکنیک ارتباطی نسل پنجم سرهم شده اندرا نشان می دهد.

مدل معماری سیستم QoS آماری ناهمگن شبکه های بی سیم موبایلی 5G

Abstract

As a critical step towards the next new era of mobile wireless networks, recently 5G mobile wireless networks have received significant research attention and efforts from both academia and industry. The 5G mobile wireless networks are expected to provide different delay-bounded QoS guarantees for a wide spectrum of services, applications, and users with extremely diverse requirements. Since the time-sensitive services in 5G multimedia wireless networks may vary dramatically in both a large range from milliseconds to a few seconds and diversity from uniform/constant delay-bound to different/variable delay-bound guarantees among different wireless links, the delay-bound QoS requirements for different types of services promote the newly emerging heterogeneous statistical delay-bounded QoS provisioning over 5G mobile wireless networks, which, however, imposes many new challenging issues not encountered before in 4G wireless networks. To overcome these new challenges, in this article we propose a novel heterogeneous statistical QoS provisioning architecture for 5G mobile wireless networks. First, we develop and analyze the new heterogeneous statistical QoS system model by applying and extending the effective capacity theory. Then, through the wireless coupling channels, we apply our proposed heterogeneous statistical QoS architecture to efficiently implement the following powerful 5G-candidate wireless techniques: 1) device-to-device networks; 2) full-duplex networks; and 3) cognitive radio networks, respectively, for providing heterogeneous statistical delay-bounded QoS guarantees. Finally, using the simulation experiments we show that our proposed architecture and schemes significantly outperform the existing traditional statistical delay-bounded QoS provisioning schemes in terms of satisfying the heterogeneous delay-bounded QoS requirements while maximizing the aggregate system throughput over 5G mobile wireless networks.

عناوین مطالب

چکیده

مدل سیستم برای معماری شروط ناهمگن QoS در شبکه های نسل پنجم

ظرفیت موثر جمع شونده برای شروط آماری ناهمگن تاخیری-کراندار QoS در طول شبکه های بی سیم موبایل نسل پنجم

شبکه های بی سیم نسل چهارم در شروط آماری تاخیری-کراندار QoS

شروط آماری ناهمگن تاخیری-کراندار Qos به واسطه مدل جفت کانال های بی سیم در شبکه های بی سیم 5G

کاربردهای معماری شروط آماری ناهمگن تاخیری-کراندار Qos برای اجرای 3 نوع از شبکه-های بی سیم 5G کاندید- تکنیک- مبنا

شروط آماری ناهمگن تاخیری-کراندار Qos برای شبکه های بی سیم موبایلی 5G ، D2D مبنا

شروط آماری ناهمگن تاخیری-کراندار Qos برای شبکه های بی سیم موبایلی 5G ، FD مبنا

شروط آماری ناهمگن تاخیری-کراندار Qos برای شبکه های بی سیم موبایلی 5G ، CR مبنا

ارزیابی های کاربرد

نتیجه گیری

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید