پایان نامه بررسی تطبیقی شعر شاملو و احمدی

پایان نامه بررسی تطبیقی شعر شاملو و احمدی پایان نامه بررسی تطبیقی شعر شاملو و احمدی

دسته : زبان و ادبیات فارسی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 278 KB

تعداد صفحات : 208

بازدیدها : 234

برچسبها : دانلود پایان نامه شاملو احمدی شعر

مبلغ : 5000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه و سمینار بررسی تطبیقی شعر شاملو و احمدی

پایان نامه بررسی تطبیقی شعر شاملو و احمدی

هدف و اهمیت تحقیق

رساله حاضر با عنوان بررسی تطبیقی ساختار شعر احمد شاملو و احمدرضا احمدی شامل دو بخش و هدف عمده است. بخش نخست الزاما به ملاحظات نظری اختصاص یافته است تا چارچوب نظری این بررسی مشخص گردد و امکان طبقه بندی موضوعاتی پراکنده در نظام ساختارگرایی مورد تحلیل قرار گیرد. از آنجا که مطالعات زبان شناختی ادبیات در ایران نوپاست و تحقیقات انجام گرفته در این زمینه اندک ولی هدف انست تا در معرفی و گسترش ساختارگرایی که شاخه ای از زبان شناسی است قدم کوچکی برداشته تازه و دید جدیدی درنگاه خواننده به متون ادبی به وجود آورد. در این فصل از پایان نامه تاریخچه ای مختصر از ساختار گرایی و چگونگی کاربرد ان در ادبیات ارائه شده و همچنین پیوند آن با علومی نظیر نشانه شناسی. مردم شناسی. زبان شناسی و... آمده است و از نظریات ساختار گرایان بزرگی همچون رومن یاکوبسن. رولان بارت. تزوتان تودورف. لوی استروس و... ا که اغاز گر و پردازنده این نظریه ادبی هستند استفاده شده که به تفصیل در بخشهای بعدی به ان پرداخته خواهد شد.

بخش دوم که عمده تحقیق به ان اختصاص دارد به دوشاعر شهیر معاصر پرداخته که هر کدام آغازگر و به اوج رساننده روش و سبکی خاص در شعر معاصر هستند.

شعرهای بررسی شده از احمد شاملو شامل: هوای تازه باغ آینه ایدا در آینه شکفتن در مه ابراهیم در آتش مدایح بی صله حدیث بی قراری ماهان است که در مجموعه آثار شاملو جلد یکم جمع آمده شعرهای بررسی شده از احمد رضا احمدی شامل مجموعه منتخبات که شامل گزیده ای از اشعار اوست و ساعت 10صبح بود.

سوال های تحقیق:

1:ایا زبان در شعر شاملو واحمدی باکارکردهای زبان معیار تفاوت دارد

2: عواملی که باعث تفاوت زبان این شاعران با زبان معیار شده کدامند

3:موسیقی چگونه دراشعار این دو شاعروارد شده

4:ایا موسیقی درنظر این شاعران جایگاهی دارد

5:صور خیال وتخییل در شعرهای شاملو واحمدی بیشتر درچه صنایع ادبی نمود پیدا کرده

فرضیه ها وقلمرو تحقیق:

1:شاملو و احمدی از کارکردهای زبان معیار عدول کرده اند.

2:در بین شاعران یاد شده شاملو بسیار بیشتر و بهتر از کارکرد های متفاوت زبان در جهت شاعرانگی استفاده برده است و احمدی بسیار کمتر.

3:بیشتر برجستگی شعر احمدی در تخییل و تصویر سازی از طریق تشبیه و استعاره است

4:موسیقی بیشتر در شعر شاملو وجود دارد وباعث فخمامت درشعر او شده است.

تعریفات عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی:

واژه های کلیدی وراهگشای این رساله مانند ساختارگرایی،صورت گرایی،هنجار گریزی،برجسته سازی ،قاعده افزایی وغیره با استفاده از منابع ترجمه شده خارجی به فارسی بیشتر تعریف شده و مورد استفاده ما قرار گرفته است این گونه کلمات ودیدها نسبت به شعر یا ادبیات چونکه ساخته و پرداخته آنهاست ما نیز از آان تعریفات در جهت رسیدن به اهدافمان در جهت شناخت شعر استفاده می کنیم.

روش تحقیق:

این تحقیق به صورت کتابخانه ای و استفاده از مجلات و سایتهای اینترنتی انجام گرفته است.

محدودیت های تحقیق:

نبود منابع کافی ورساله های مشابه یا مرتبط درباره ی شعر احمدی وعدم اقبال بیشتر جامعه ی شعری با شعر احمدی وموج نو باعث زحمات زیادی برای یافتن تاروپود شعرهای اوشد وباریزه چینی درمجلات ومصاحبه های ایشان در روزنامه ها وسخنان دیگران درباره ایشان تاحدی باخصوصیات شعر ایشان آشنا شوم.امااین مشکلات در بررسی شعر شاملو کمتر دیده شد کتاب های چون امیرزاده کاشی ها ازاستادگرانقدرم دکتر سلاجقه وکتاب ارزشمند سفر در مه از آقای پور نامداریان که به حق زحمت زیادی در شناساندن شعر شاملو کشیده اند توانستم دراین مسیر روان تر حرکت کنم.

فهرست پایان نامه

فصل اول: کلیات طرح

بیان مساله

هدف واهمیت تحقیق

سوال های تحقیق

فرضیه ها و قلمرو تحقیق

تعریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی

روش تحقیق

محدودیت های تحقیق

فصل دوم: مطالعات نظری

فصل سوم: روش شناسایی تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه و روش اندازه گیری

ابزار جمع آوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: مبانی نظری ساختارگرایی

ساختار گرایی چیست

ساختار گرایی در ادبیات

تاریخچه ساختار گرایی

زبان شناسان چک

ساخت گرایان

کاربرد گرایان

پیشینه مطالعات زبان شناختی در ادبیات ایران

بررسی صناعات ایران

بررسی گونه های ادبی

سبک شناسی متون ادبی

هنجار و هنجارهای زبانی

زبان معیار

گونه های زبانی

ویژه گیها و نقش زبان معیار

زبان فارسی معیار

برجسته سازی

ویژگیهای برجسته سازی

گونه های برجسته سازی

قاعده افزایی

هنجار گریزی

قاعده کاهی

هنجار گریزی آوایی

هنجار گریزی نوشتاری

هنجار گریزی واژگانی

هنجار گریزی نحوی

برخی از ویژگی های نحوی زبان

هنجار گریزی سبکی

هنجار گریزی زمانی

هنجار گریزی معنایی

فصل پنجم:مباحث کاربردی

عاطفه

عاطفه در شعرشاملو

عاطقه در شعر احمدی

زبان در شعر شاملو

زبان در شعر احمدی

تخیل

تشبیه در شعر شاملو

تشبیه در شعر احمدی

تشخیص در شعر شاملو

تشخیص در شعر احمدی

استعاره مصرحه در شعر شاملو

استعاره مصرحه در شعراحمدی

موسیقی در شعر شاملو

موسیقی در شعراحمدی

فصل ششم:نتیجه گیری

منابع ومآخذ

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید