پروپوزال مقایسه پردازش های حسی –معنایی و ضمنی در اختلال های افسردگی و اسکیزو فرنی

پروپوزال مقایسه پردازش های حسی –معنایی و ضمنی در اختلال های افسردگی و اسکیزو فرنی پروپوزال مقایسه پردازش های حسی –معنایی و ضمنی در اختلال های افسردگی و اسکیزو فرنی

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 103 KB

تعداد صفحات : 17

بازدیدها : 275

برچسبها : دانلود پروپوزال

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

پروپوزال مقایسه پردازش های حسی –معنایی و ضمنی در اختلال های افسردگی و اسکیزو فرنی

پروپوزال مقایسه پردازش های حسی –معنایی و ضمنی در اختلال های افسردگی و اسکیزو فرنی

 

عنوان تحقیق به انگلیسی:

Compare sensory processing - the meaning and implications of depression in patients with schizophrenia 

پرسش اصلی پژوهش:

1-    چه تفاوتی در پردازش های حسی معنایی و ضمنی در اختلال های افسردگی و اسکیزو فرنی وجود دارد؟

 

  بیان مسئله: بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :

پردازش حسی شاید اساسی ترین عنصر روان شناختی باشد که زیر بنای چگونگی ادراک و واکنش افراد نسبت به محرکهای محیطی را تشکیل می دهد. مطالعات نشان داده اند که جنبه های مختلف پردازش حسی(ثبت پایین، ساسیت حسی، اجتناب از احساس و جستجوی حسی) با پیامد های منفی بالینی همراه است. سبک پردازش حسی به سازه های بازداری رفتاری(کارور و وایت[1]، 1994) درونگرایی(آیزنگ، 1981و 1991؛ گری[2]، 1981) و کمرویی(کاگان[3]، 1994) ارتباط داده شده است. همبستگی بین سبک پردازش حساسیت حسی  با درونگرایی و هیجان پذیری در مطالعه ای توسط آرون و آرون(1997) به دست آمده است. مشخص شده است که آستانه حسی پایین و حساسیت حسی با فوبی اجتماعی(نیل ، ادلمن و گلاشان[4]، 2002)، اختلال شخصیت اجتنابی(مایرز و کارور[5]، 2000) و اضطراب و افسردگی(لیس و همکاران، 2005) استرس  ادراک شده و سلامتی روانی کمتر(بنهام، 2006) ارتباط دارد. به ویژه در اختلال اسکیزوفرنی، جنبه ای از اختلال که پیچیدگی و ماهیت متناقض آن را تبیین می کند، نابهنجاریهایی در پردازش حسی[6] است. از یک طرف، افراد مبتلا به اسکیزوفرنی به عنوان افرادی بیش از حد حساس[7] به محرکهای حسی توصیف می شوند، برای مثال مطالعاتی با استفاده از تکنیک هایی نظیر بازداری نهفته[8] یک نارسایی در دروازه  حسی[9] در بین افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی آشکار کرده اند، به ویژه برای محرکهایی که فیلتر نشده و از نظر اهمیت به طور مساوی ادراک می شوند(براف[10]، 1993). همزمان با این تحقیقات، شواهد متناقض دیگری نشان می دهند که افراد مبتلا به اسکیزوفرنی بیش از حد بازداری[11] می کنند و زمان واکنش کندتری دارند(استفی و والدمن[12]، 1993) مطالعات زیادی که  به بررسی پردازش حسی در اسکیزوفرنی می پردازند، به نتایج زیر دست یافته اند. در زمینه حساسیت حسی توصیفات اولیه مک گی و چاپمن[13](1961) درباره نارسایی توجهی در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی شامل برخی گزارشات شخصی است که بلند بودن صداها، درخشان بودن رنگ ها، حواس پرتی و بی سازمانی در افراد مبتلا را  توصیف می کنند. نارسایی دروازه حسی که به وسیله تکنیک هایی نظیر بازداری پیش از ضربه[14]و بازداری نهفته(براف[15]، 1993؛ مک واود[16] و همکارن، 1993) اندازه گرفته می شود نیز از ناتوانی در فیلتر کردن اطلاعات نامربوط در این اختلال حکایت دارند. ولی بروان و همکاران(2002) در پژوهش خود، هیچ تفاوت معنی داری بین 3 گروه افراد اسکیزوفرنیک، افراد مبتلا به اختلال دو قطبی و افراد سالم از نظر حساسیت حسی پیدا نکردند. 

طبق مطالعه براون و همکاران(2002)، اجتناب از احساس در اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی بیشتر از گروه بهنجار بود. افراد با اختلال اسکیزوفرنی به طور مکرر در پاسخ دادن و نسبت دادن معنی به محرکها شکست می خورند. عملکرد آنها در تکالیف زمان واکنش مثالی از پاسخ کند شده در اسکیزوفرنی است(استیفی و والدمن[17]، 1993). جستجوی احساس به عنوان بعد چهارم پردازش حسی به نظر نمی رسد که در اسکیزوفرنی افزایش یابد. فقدان احساس لذت در افراد مبتلا به این اختلال پدیده ای متداول است(آندریسون[18]، 1987). زاکرمن آشکار کرد که فقدان احساس لذت حد کرانه در پیوستار جستجوی حسی می باشد و بین این دو متغیر رابطه منفی وجود دارد(مک کان و همکاران، 1990). براون و همکاران(2002) در پژوهش خود آشکار ساختند که گروههای اسکیزوفرنیک و دو قطبی به طور معنی داری نمرات پایین تری در بعد جستجوی حسی به دست آوردند.[1]. Carver & White,

[2]. Gray

[3]. Kagan

[4] . Neal & Edelman & Glashan

[5] . Mayers & Carver

[6]. Sensory proccesing

[7] . oversensitive

[8]. Latent inhibition

[9]. Sensory gating deficit

[10]. Braff

[11]. overinhibit

[12]. Steffy & Waldman

[13]. Mc Ghie & Chapman

[14] . prepulse inhibition

[15] . Braff &

[16] . McDwod

[17] . Steffy & Waldman

[18] . Andreason

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید