پایان نامه طرق شکایت از احکام و قرارهای کیفری

پایان نامه طرق شکایت از احکام و قرارهای کیفری پایان نامه طرق شکایت از احکام و قرارهای کیفری

دسته : سمینار حقوق

فرمت فایل : word

حجم فایل : 178 KB

تعداد صفحات : 40

بازدیدها : 521

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه طرق شکایت از احکام و قرارهای کیفری

پایان نامه طرق شکایت از احکام و قرارهای کیفری

چکیده


عاده دادرسی چه در امور مدنی و چه در امور کیفری، یکی از طرق فوق العاده اعتراض به احکام است که بر اساس آن دادگاه صادر کننده حکم قطعی یا دادگاه هم عرض حسب مورد امکان رسیدگی مجدد را به موضوعی که سابقاً رسیدگی نموده است پیدا می کند و دادگاه با پذیرش در درخواست اعاده دادرسی رسیدگی جدیدی را با لحاظ مورد یا موارد تجویز قانونی آن آغاز می کند تا حکمی که پس از رسیدگی مجدد صادر می نماید، با عدالت سازگارتر و به آن نزدیکتر باشد. موضوع این تحقیق اعاده دادرسی از احکام قطعی کیفری است. که اعاده دادرسی نسبت به آرا کیفری در نظام ایران به دو روش ممکن است. روش اول، اعاده دادرسی با کمک به قانون آیین دادرسی کیفری که از زمان تصویب قانون مذکور در 1290 وجود داشته و در حال حاضر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 هم پیش بینی شده و به عمل می آید و در روش دوم با استناد به قانون اصلاح ماده 18 اسلامی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 و براساس تشخیص ریاست قوه قضائیه مبنی بر خلاف بین شرع بودن حکم قطعی کیفری بود. که در حال حاضر چندی پیش با تصمیم رئیس قوه قضائیه وقت روش دوم برای اعاده دادرسی از احکام کیفری لغو و بلا اثر شد و در این تحقیق سعی بر آن شده است پس از بررسی و تحلیل و نقد مقررات و رویه های قضایی مربوط به روش اول از نوع اعاده دادرسی از مباحث مورد مطالعه، نتیجه گیری شده و پیشنهاد هایی با لحاظ سوابق و تجارب قضایی ارائه شده.

تحقیق حاضر مشتمل بر دو فصل کلی، تحلیل حقوقی، جایگاه موضوع و ویژگی های اعاده دادرسی، ق.آ.د.ک مصوب 1378 و موارداعاده دادرسی، متقاضیان و نحوه رسیدگی اعاده دادرسی قانون آ.د.ک. مصوب 1378 می باشد در مباحث طرح شده سعی گردیده تا ابتدا تعریفی جامع و مانع از اعاده دادرسی در امور ارائه شود. سپس جایگاه بر تقسیم بندی و تفاوت آن با دیگر طرق اعتراض به احکام مورد مطالعه راقع گردد. موارد تجویز اعاده دادرسی حدود و وظایف و اختیارات مقامات ذیحق در استدعای اعاده دادرسی و نحوه رسیدگی دیوان عالی کشور و کیفیت دادرسی و اتخاذ و تصمیم در دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی مورد مطالعه قرار بگیرد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                 صفحه

 چکیده. 1

بیان مسأله. 2

هدف پژوهش.... 3

پیشینه پژوهش.... 3

روش تحقیق.. 3

آشنایی با دو واژه کلیدی (شکایت کیفری،دادخواست حقوقی) 4

نحوه طرح شکایت کیفری.. 6

شكوائیه‌. 7

تحقیقات‌ مقدماتی‌.. 8

نیابت‌ قضائی‌.. 9

احضاریه‌. 9

قرار تأمین‌.. 9

انواع‌ قرارهای‌ تأمین‌.. 10

تعدادی‌ از قرارهای‌ نهایی‌.. 11

حكم‌ غیابی‌.. 13

طرق‌ اعتراض‌ به‌ احكام‌ كیفری‌.. 13

موعد اعتراض‌.... 14

مبحث اول – کلیات و تقسیم بندی طرق اعتراض به احکام: 16

گفتار اول: تعریف اعتراض.... 16

گفتار دوم- تعریف اعاده دادرسی.. 16

گفتار سوم – طرق اعتراض به احکام دادگاه ها 17

الف: طرق عادی اعتراض به احکام : 17

ب:طرق فوق العاده اعتراض به احکام. 18

گفتار چهارم – تقسیم بندی هر یک از طرق عادی و فوق العاده اعتراض به احکام: 18

الف: تقسیم بندی طرق عادی اعتراض به احکام: 18

ب: تقسیم بندی طرق فوق العاده اعتراض به احکام: 19

مبحث دوم- جایگاه اعاده دادرسی در حقوق و مقایسه آن با دیگر طرق اعتراض به احکام: 21

گفتار اول : جایگاه اعاده دادرسی در تقسیمات علم حقوق: 21

گفتار دوم – مقایسه اعاده دادرسی با دیگر طرق اعتراض به احکام: 23

الف – مقایسه اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری.. 23

ب: مقایسه اعاده دادرسی و تجدید نظر خواهی.. 24

بخش دوم – بررسی تحلیل موضوع های اعاده دادرسی مصوب 1378 ق.آ.د.ک: 25

مبحث اول – موضوع اعاده دادرسی.. 25

گفتار اول – محکومیت کیفری یا برائت... 25

گفتار دوم – مفهوم قطعیت حکم.. 26

مبحث دوم – ویژگی های اعاده دادرسی.. 26

گفتار اول: استناد بر قاعده اعتبار امر مختوم و فراغ دادرس... 26

گفتار دوم: مقید به مهلت نبودن. 27

گفتار سوم : پذیرش قبل و بعد از اجرای حکم.. 27

الف: اعاده حیثیت... 28

ب - جلوگیری از آثار و تبعات حکم.. 29

گفتار چهارم: مخدومی بودن رسیدگی.. 29

گفتار پنجم – داشتن اثر تعلیقی.. 30

گفتار ششم – برائت مستدعی یا تقلیل مجازات او. 31

منابع و مآخذ. 32

 

 


 خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید