پایان نامه ارزیابی جنبه ها و شاخص های ارتقاء سازمان بر اساس کارت امتیاز متوازن در شرکت نفت

پایان نامه ارزیابی جنبه ها و شاخص های ارتقاء سازمان بر اساس کارت امتیاز متوازن در شرکت نفت پایان نامه ارزیابی جنبه ها و شاخص های ارتقاء سازمان بر اساس کارت امتیاز متوازن در شرکت نفت

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 462 KB

تعداد صفحات : 111

بازدیدها : 814

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 7500 تومان

خرید این فایل

پایان نامه ارزیابی جنبه ها و شاخص های ارتقاء سازمان بر اساس کارت امتیاز متوازن در شرکت نفت در 111 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

پایان نامه ارزیابی جنبه ها و شاخص های ارتقاء سازمان بر اساس کارت امتیاز متوازن در شرکت نفت در 111 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

 

فهرست

 

فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه  
۲-۱- بیان مسئله  
۳-۱- چهار چوب نظری  
۴-۱- اهداف تحقیق  
۵-۱- سوالات تحقیق  
۶-۱- ضرورتهای خاص انجام تحقیق  
۷-۱ – واژه های خاص  
فصل دوم : ادبیات تحقیق
۱-۲- مقدمه  
۲-۲-کارت امتیازی متوازن  
۳-۲-مزایای کارت امتیازی متوازن  
۴-۲- دلایل عدم اجرای استراتژی های تدوین شده در سازمان  
۱-۴-۲- عدم مشارکت کارکنان در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک شرکت  
۲-۴-۲- موانع مدیریتی  
۵-۲- موانع عملیاتی (عدم یکپارچگی)  
۶-۲- موانع کارکنان  
۷-۲- سیر تکامل کارت امتیاز متوازن  
۸-۲-کاربرد کارت امتیازی متوازن در سازمان  
۹-۲- کارت امتیازی متوازن مدل برتر  
۱۰-۲- زندگی با کارتهای امتیازی  
۱-۱۰-۲- ایجاد و بکارگیری کارتهای امتیازی – نمایی فرآیندی  
۱۱-۲- آماده سازی پروژه  
۱۲-۲- نیازمندیهای شاخص  
۱۳-۲- مقایسه دومدل از نظر منشا پیدایش، مسیر، هدف، رویکرد و عوامل موفقیت  
۱۴-۲- بررسی مقایسه بین دو مدل با استفاده از پنج سوال اوتلی  
۱۵-۲- چرا باید با هر دو مدل کار کرد؟  
۱۶-۲- استفاده ترکیبی از کارت امتیاز متوازن و مدل سرآمدی   
۱۷-۲- کاربردIT در کارت امتیازی متوازن  
۱-۱۷-۲- نرم افزار به عنوان یک راه حل  
۲-۱۷-۲- ارزیابی راه حل های مختلف  
۱۸-۲ برنامه ریزی  
۱-۱۸-۲ ابعاد مختلف یک برنامه  
۲-۱۸-۲ اهمیت بر نامه ریزی  
۳-۱۸-۲ ماهیت بر نامه ریزی  
۴-۱۸-۲- محصول بر نامه ریزی  
۵-۱۸-۲ انواع بر نامه ریزی  
۱-۴-۵-۱۸-۲- برنامه ریزی پاسخگو   
۲-۴-۵-۱۸-۲- برنامه ریزی منفعل  
۳-۴-۵-۱۸-۲- برنامه ریزی فعال  
۱۹-۲- برنامه ریزی منابع انسانی  
۲۰-۲- برنامه ریزی از نقطه نظر مدت و نحوه اجرا  
...
ضمائم و پیوست ها
فرم سنجش رضایت مشتریان  
منابع

 

چکیده

   

     کارت امتیاز متوازن چهار چوبی است برای تشریح فعالیتهای یک سازمان از چهار جنبه مختلف که این کار از طریق تعدادی شاخص صورت میگیرد ، هدف اصلی در این تحقیق ، بررسی وضعیت شاخصها وجنبه های کارت امتیاز متوازن در شرکت نفت پاسارگاد   می باشد ،تحقیق حاضر از دو سئوال تشکیل شده است .

       ۱-وضعیت شاخصها در هرجنبه چگونه است ؟

        ۲-کدام یک از جنبه مطرح در کارت امتیاز متوازن در شرکت نفت پاسارگاد وضعیت مناسبی دارد ؟

   برای جمع آوری اطلاعات در جنبه مشتریان از پرسشنامه  ودرجنبه های دیگر( مالی ، فرآیندهای داخلی ، رشد و توسعه) ازاسناد و مدارک موجود در شرکت استفاده شده است پس از بررسی های لازم و توزیع و جمع آوری پرسشنامه و تجزیه وتحلیل نتایج به کمک نرم افزار آماری SPSS  از روش آمار توصیفی برای جنبه مشتریان ، برای سه جنبه دیگرازروش  محاسبات جداول طبق فرایند BSC استفاده شده  است طبق نتایج حاصله وضعیت شاخصها و جنبه ها به ترتیب ذیل می باشد .

۱-مالی

۲- فرآیندهای داخلی

۳- مشتریان

۴- رشد وتوسعه

1-1-مقدمه

با توجه به محیط پویایی که اکنون بر صنعت و سازمانها در جهان حاکم است تغییر سریع شرایط محیطی، سازمانها و حتی دولتها و کشورها را برای بقا و توسعه به چالش می کشد و در این میان راهکارهای زیادی وجود دارد که می توان با استفاده از آنها به یک روش مدرن و اجرایی جهت مدیریت عملکرد[۱] دست یافت .

 بر این اساس روش کارت امتیازی متوازن مطرح گردیده است که جهت تبدیل استراتژی به عمل می باشد ، به عبارتی دیگر روش مذبور تکنیکی  جهت عملیاتی ساختن آرمان ، ماموریت و استراتژیهای سازمان ها بوده ،  چشم انداز آینده شرکت حوزه اصلی بررسی های روش کارت امتیاز متوازن می باشد .

کارت امتیاز متوازن صرفاً نقش کنترلی نداشته است بلکه  با تاکید بر چهار رکن اصلی که در اکثر سازمانها جزء پایه های ساختار سازمانی  می باشد روشی را تدوین نموده است که در نهایت با شاخص گذاری و اندازه گیری آنها می توان نبض یک سازمان را بدست آورد و تمهیدات لازم را اندیشید.

 ۲-۱- بیان مسئله

با عنایت به این واقعیت که سرعت رشد علوم و فناوری در دهه های اخیر سرعت چشم گیری پیدا کرده است و محیط پیرامون ما دائماً در حال تغییر بوده و ناگزیر سازمانها و واحدهای صنعتی باید خود را با تغییرات پیرامون تطبیق داده تا بتوانند بقا و توسعه خود را تضمین کنند ، بی گمان هر سازمان یا واحد صنعتی بنابر بضاعت و جایگاهی که دارد سیاستی فراخور را بر می گزیند و سیستمی را جهت تحلیل و برنامه ریزی برای تحقق آینده مطلوب خود انتخاب خواهد کرد در این راستا می توان به سیستم کارت امتیازی متوازن اشاره نمود ، در سال ۱۹۹۲ توسط آقایان کاپلان[۲]، نورتن[۳] تدوین و منتشر شد ، اشاره کرد که با گذشت زمان  این سیستم تکامل یافت و اکنون به عنوان یک ابزار قدرتمند در دست مهندسان سیستم قرار دارد.

سیستم کارت امتیاز متوازن  بر چهار رکن اساسی که در اکثر سازمانها وجود دارد پایه گذاری شده است ،  به عبارت دیگر بقا و توسعه یک سازمان را در تحلیل و برنامه ریزی بر روی این چهار رکن پایه گذاری  شده است .

۱- دیدگاه مالی  :  در این دیدگاه راهکارهایی جهت افزایش سودآوری و کاهش هزینه تولید شده محصول تاکید می شود و همچنین رضایت و سودآوری سهامداران و ذینفعان نیز در دستور کار قرار می گیرد.

۲- دیدگاه مشتری :  در ‌این دیدگاه در پی راهبردی است جهت افزایش تعداد مشتریان و همچنین در افزایش رضایت مشتریان به طوری که سازمان بتواند حداکثر سهم خود را از بازار برداشت کند.

۳ – دیدگاه فرایند داخلی  :  این جنبه به شناسایی و پایش فرایندهای داخلی سازمان می پردازد به طوری که تمام فرایندهای اداری، تولیدی و خدماتی آنالیز شده و بهترین روش را که منجر به افزایش رضایت عمومی انتخاب می گردد.

 ۴ – دیدگاه رشد و توسعه : در این دید توجه ویژه ای به مهارتها و دانش فنی منابع انسانی خواهد شد ، به طوری که با تجهیز نیروی انسانی به دانش فنی روز و تجهیزات نوین درصد تحقق جنبه های دیگر تسهیل خواهد شد. (پیتر نورتن ، رابرت کاپلان[۴] ۲۰۰۲ ، ۴۸-۴۱ )

    پس از طرح این چهار دیدگاه مسیر حرکت در یک سازمان مشخص است ،  اما برای اندازه گیری مسیر پیموده شده، نیاز به شاخصهایی است ، با استفاده از آن بتوان تغییرات را اندازه گیری کرد. در جنبه مالی می توان افزایش سود خالص را در سال به عنوان شاخص ،  در نظر گرفت و با اندازه گیری آن می توان درصد پیشرفت برنامه های واحد مالی را اندازه گیری نمود .

در دیدگاه مشتریان می توان رضایت مشتریان را به عنوان شاخص ، اندازه گیری نمود ، افزایش تعداد مشتریان و مقدار خرید آنها در سال می تواند درصد پیشرفت برنامه ها در امور مشتریان را به ما نشان دهد .

در قسمت فرآیندهای داخلی می توان در هر قسمت که تغییراتی صورت می گیرد، با اندازه گیری شاخص مربوطه مقدار آن را اندازه گیری کرد. از جمله کاهش زمان بارگیری قیر با استفاده از حمل و نقل ریلی که همگی قابل اندازه گیری هستند .

درآخرین مورد یعنی رشد و توسعه ، تولید و فروش دو میلیون قیر به کشورهای آسیایی و کسب دانش و تجربه روز را به عنوان شاخص اندازه گیری در نظر گرفت. با اندازه گیری شاخصها درصد پیشرفت برنامه واحد رشد و توسعه اندازه گیری می گردد.

پژوهشگر بر این باوراست ، که مدل ارزیابی متوازن تکنیکی جهت تبدیل استراتژی به عمل می باشد ،کارت امتیازی متوازن صرفاً نقش کنترلی نداشته است و معیارهای آن برای توصیف عملکرد گذشته بکار نمی رود بلکه این معیارها ابزاری جهت تبین استراتژی سازمان می باشد،که با هماهنگی فعالیتها در سطوح مختلف سازمان امکان دستیابی به اهداف سازمانی را میسر می سازد. مسائلی که پژوهشگر را برآن داشته که تحقیق حاضررا در این شرکت انجام دهد، ارزیابی جنبه ها و شاخصهای کارت امتیاز متوازن، که براساس استراتژی شرکت نفت پاسارگاد تدوین شده ،که در شکل۱-۱ از مدل اجرایی کارت امتیاز متوازن نشان داده شده است ( استیفان والتر ۲۰۰۰ ، ۹۰ )

 ۳-۱- چهار چوب نظری

این تحقیق ریشه در مدیریت عملکرد دارد ، محور مباحث این تحقیق کارت امتیاز متوازن و چهار جنبه آن می باشد ،  برای این منظور ابتدا شاخصهای هر جنبه تعیین می گردد ، سپس شاخصهامورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرند و در نتیجه وضعیت هر شاخص تعیین  و  با توجه به آن هرجنبه اولویت بندی خواهد شد .

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید