تحقیق مدیریت دانش در سازمان

تحقیق مدیریت دانش در سازمان تحقیق مدیریت دانش در سازمان

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 84 KB

تعداد صفحات : 167

بازدیدها : 528

برچسبها : مدیریت دانش تحقیق مدیریت بهبوود سازمان

مبلغ : 8000 تومان

خرید این فایل

دانلود مقاله تحقیقاتی در مورد مدیریت دانش در سازمان ها

چکیده

دانش در سازمانهای امروزی به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها تلقی می گردد.

به همین جهت مدیریت دانش موجود در سازمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است، در همین راستا مباحث مرتبط با مدیریت دانش و بکارگیری مناسب آن در سازمان ها، سوالاتی متعدد در ذهن اندیشمندان این حوزه بوجود آورده است. از آنجا که یکی از مهمترین عوامل موفقیت مدیریت دانش، وجود ساختار سازمانی مناسب، سازگار با مدیریت دانش می باشد.

مبحث ساختار سازمان سازگار با مدیریت دانش که بتواند استراتژی های کسب و کار و مدیریت دانش را همزمان پوشش دهد از اهمیتی دو چندان برخوردار گردیده است. استراتژی های مدیریت دانش در سازمان با توجه به تمرکز آن بر نوآوری و کارآیی در سازمان، نیازمند به ساختارهای سازمانی متفاوت است.

استراتژی های مدیریت دانش در سازمان

به طور کلی دو نوع استراتژی برای مدیریت دانش در سازمان ها مورد توجه است که تحت عنوان استراتژی کدگذاری دانش و استراتژی شخصی سازی از آنها یاد می گردد.

استراتژی کدگذاری دانش با هدف افزایش کارآیی در سازمان و تمرکز به فرآیندها و استراتژی شخصی سازی با هدف نوآوری و تمرکز به افراد در سازمان، مستلزم ساختارهای سازمانی ویژه خود می باشند تا بتوانند از اثر بخشی لازم برخوردار گردند. در این تحقیق علاوه بر این به موارد مهمی چون چرخه مدیریت دانش، اجزای سیستم مدیریت دانش، سیستم مدیریت دانش kms، مدل های مدیریت دانش، پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان، دانش آفرینی، نقش مدیریت دانش در تحقیق حرکت استراتژیک سازمان، رویکرد های پیش نیاز جهت اجرای مدیریت دانش، بازارهای پویای دانش، اهمیت و جایگاه مشاوران در اجرای مدیریت دانش آینده مدیریت بحث به میان آمده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعات کتاب خانه ای و فیش برداری می باشد و نهایتا نتیجه ای از مطالعات بدست آمد این بود که کاربرد مدیریت دانش در سازمان ها آثاری چون صرفه جویی و کارآیی، ایجاد فرصت های جدید، تغییر و نوآوری، بکارگیری بهتر نیروی انسانی، سرعت فرآیندها و تدام برای سازمان ها خواهد داشت همچنین باعث هوشمند عمل کردن آنها و پی بردن به ارزش وجودی دانش در پیشرو اهدافشان خواهد شد.

بیان مسئله :

مسئله یعنی تفاوت بین وضع موجود و مطلوب، به عبارت دیگر، مسئله یعنی فاصله بین جایی که هستیم و جایی که می خواهیم باشیم. مسئله وقتی حل می شود که توانسته باشیم وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب تبدیل کرده باشیم

بررسی و شناخت راهکارهایی جهت بهبود کیفیت و ارتقای سازمان ها و از جمله کتاب خانه ها همواره یکی از ضرورت ها و دغدغه های مدیران و دست اندرکاران در راستای تحقیق هدف های سازمانی بوده است. پر واضح است که شناسایی بهترین و کارآمدترین راه از بین راه های پیشنهادی که اثرگزارتر در محیط سازمان بوده و موانع را نیز برای اجرای برنامه های سازمانی مرتفع سازد.بستگی به روش مدیریتی، مدیران و دست اندرکاران سازمان دارد؛تا راهی که انتخاب می کنند سبب سازمان نسبت به سایرین شده و آن را بالاتر از آنها قرار دهد با توجه به این که در عصر حاضر دانش سرمایه ای حیاتی محسوب می شود، بسیاری از سازمان ها در تلاش برای به جریان انداختن و استفاده از دانش کلید پرسنل خود در سطح سازمان می باشند، تا اهداف سازمان بیش از پیش تامین شود، بنابراین مدیریت سرمایه های دانشی امری اجتناب ناپذیر می باشد. با اجرای مدیریت دانش تلاش می شود تا دانش ضمنی کارکنان به دانش صریح و دانش فردی آنها به دانش سازمانی تبدیل شود و در نتیجه با همین تبدیل دانش است که می توان دانش را به اشتراک گذاشت در نتیجه لازم است تا شرایط لازم جهت این تبذیل ئ تبادل دانش در سازمان فراهم گردد. مدیریت دانش در پی تسخیر دانش سازمانی، اشتراک آن جهت بهره برداری و استفاده از آن یرای رسیدن به اهداف سازمانی و حفظ و نگهداری آن به عنوان سرمایه سازمانی می باشد.

در این تحقیق سعی میشود راهی با عنوان مدیریت دانش معرفی شود که با اجرای فرآیند آن در هر سازمانی ،پتانسیل های دانشی موجود در سازمان شناسایی شده ، به اشتراک گذاشته می شود و در دسترس همگان قرار می گیرد:

در این تحقیق با پاسخ دهی به این سوال که چگونه می توانیم سبب بهبود در سازمان شویم کمک بزرگی به سازمانهایی که روش اداره آنها سنتی بوده شویم که جوابگوی جامعه امروزی نمی باشند.

تعریف مدیریت دانش

در خصوص تعریف مدیریت دانش توافقی وجود ندارد و تعاریف گوناگونی در این خصوص ارائه گردیده که هر یک ابعادی از این موضوع را نمایش می دهند. در این جا چند نمونه از تعاریف را مرور می نماییم.

پترس: مدیریت دانش، کسب دانش درس برای افراد مناسب در زمان صحیح و مکان مناسب است به گونه ای که آنان بتوانند برای دست یتبی به اهداف سازمان، بهترین استفاده را از دانش ببرند.

ویگ: مدیریت دانش بنایی سنجیده، صریح و اصولی برای تجدید و استفاده از دانش در جهت افزایش تاثیر و بازگشت دانش مربوط به سرمایه دانش است.

هی بار: مدیریت دانش با تجزیه و تحلیل و شناسایی دانش لازم و سودمند درگیر بوده و در پی برنامه ریزی چند بعدی و کنترل مناسب در توسعه سرمایه های دانش، در جهت برآورده کردن اهداف سازمانی است.

ادل: مدیریت دانش، خط مشی های اصولی را برای یافتن، درک کردن و استفاده از ارزش و ایجاد ارزش، معین می نماید.

افرازه: مدیریت دانش فرآیند کشف، کسب، توسعه و ایجاد، تسهیم، نگهداری، ارزیابی و بکارگیری دانش مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان است که از طریق ایجاد پیوند بین منابع انسانی، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد ساختاری مناسب برای دست یابی به اهداف سازمانی صورت می پذیرد.

...

مراحل مدیریت دانش

اجرای مدیریت دانش به منزله در پیش گرفتن مراحل نه گانه است. البته مانند اکثریت قریب به اتفاق رویکردهای مدیریت، می بایست قبل از هر اقدامی، مدیریت ارشد یا نماینده مستقیم وی به عنوان نماینده تغییر در این فرایند به همه منابع انسانی شرکت معرفی شود.

1- تمرکز: تمرکز از یک سو به منزله شناسایی فراینهای محوری یک سازمان و از سوی دیگر به معنای شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای پیش رو است.

2- یافت: باید دانش های مورد نیاز سازمان و افراد دارنده این دانش ها مشخص شوند.

3- استخراج: دانش فنی افراد صاحب نظر می بایست استخراج شود، زیرا آن ها غالبا بر این باورند که نباید دانش خود را در اختیار سایرین بگذارند.

4- بهینه سازی: باید به کاربردی کردن دانش ها به معنای بهبود قابلیت و افزایش درک برای عمل کردن پرداخت.

5- سازمان دهی: هرچه سازماندهی ارتباطات اجزاء مختلف فرایندهای حاوی دانش قوی تر باشد، قابلیت سازمان در توزیع دارایی های دانایی و قابلیت افراد در به کارگیری ساده تر آن ها افزایش می یابد. در این صورت، تنها اطلاعات تخصصی در بانک های اطلاعاتی ریخته خواهد شد.

6- تسهیم: می بایست بر مبنای نیازمندی های افراد و واحدهای مختلف سازمان به انتشار دارایی های دانش پرداخت.

7- اعمال: در این مرحله باید تمامی کسانی که به نوعی می خواهند به حافظه سازمان دسترسی داشته باشند، مورد حمایت قرار گرفته، توجیه شده آموزش داده شوند( به خصوص در رابطه با فناوری های ارتباطی و پایگاه های داده)

8- ارزیابی: باید ارزش دارایی های دانش موجود اندازه گیری شده، موثر بودن آن بررسی شود.

9- سازش: افراد باید با نحوه ثبت و ضبط دانسته های خود آشنا شوند. به عبارت دیگر در این مرحله باید سیستمی نهادینه شده باشد، که حافظه سازمان را به طور مستمر تکامل داده، غنی سازد.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید