مسئولیت مدنی وکلا و مشاوران قوه قضاییه

مسئولیت مدنی وکلا و مشاوران قوه قضاییه مسئولیت مدنی وکلا و مشاوران قوه قضاییه

دسته : حقوق

فرمت فایل : word

حجم فایل : 32 KB

تعداد صفحات : 24

بازدیدها : 207

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 8000 تومان

خرید این فایل

مسئولیت مدنی وکلا و مشاوران قوه قضاییه

مسئولیت مدنی وکلا و مشاوران قوه قضاییه

چکیده

زندگی (جان، مال و آبروی) بشر همواره در طول تاریخ با زیان های گوناگونی تهدید شده است که دست کم بخش مهمی از آنها غیر قابل پیش بینی و گریز ناپذیر بوده اند. فکر پیشگیری و جبران این زیان ها از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول کرده و سبب شده است که راه کارهای مناسب اجتماعی و حقوقی گوناگونی برای پیش گیری و مبارزه با آنها ارائه گردد. قاعده منع اضرار به دیگران و مسئولیت جبران زیان های ناروا و نیز بیم های اموال و مسئولیت در زمره این راه کارهای اساسی قرار دارند. پس هسته اصلی و محور اساسی این تحقیق منع اضرار به دیگران و لزوم جبران خسارت های نارواست. در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. مسئولیت لازمه داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش آگاه و مسئول آن است. در مسئولیت مدنی ورود ضرر شرط تحقق و از ارکان مسئولیت است. گستردگی روابط انسان ها و پیشرفت تکنولوژی و تخصصی شدن پاره ای از امور و عدم آگاهی افراد جامعه در مورد قوانین و مقررات، ضرورت مطرح شدن وکالت دادگستری را توجیه می کند که از حرف خاص بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وکیل نیز مانند سایر ارباب حرف مسئول اعمال و رفتار و گفتار خویش بوده و در صورتی که خارج از حدود اذن یا متعارف عمل نماید یا تقصیر او احراز شود مسئول جبران خسارت هایی است که از این راه متوجه موکل می شود. (ماده 951ق.م)

چکیده......................................................................................................................4

مقدمه.......................................................................................................................5

فصل اول: کلیات (تعاریف)....................................................................................

بخش اول: مفهوم مسئولیت....................................................................................8

مبحث اول: تعریف مسئولیت مدنی........................................................................9

بند اول: مسئولیت مدنی از نظر فقهی....................................................................9

بند دوم: مسئولیت مدنی از نظر حقوق موضوعه.................................................11

مبحث دوم: مسئولیت مدنی وکیل و مشاور حقوقی............................................11

بخش دوم: تعریف عقد وکالت...........................................................................11

مبحث اول: شناخت وکیل.................................................................................12

مبحث دوم: وسعت و دایره شمول وکالت........................................................13

فصل دوم: وظایف و مسئولیت های وکیل......................................................

بخش اول: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی..................... 15

مبحث اول: مسئولیت وکیل در قبال نهاد قضایی و کارکنان آن.....................15

مبحث دوم: مسئولیت وکیل در مقابل موکل..............................................16

مبحث سوم: مسئولیت وکیل در مقابل طرف دعوا و وکیل او...................17

مبحث چهارم: تخلف از نظام صنفی وکالت.............................................17

بخش دوم: وکالت فضولی.......................................................................17

مبحث اول: برگشت آثار عقد وکالت به موکل........................................18

مبحث دوم: نمایندگی و وکالت در ایران ..............................................19

نتیجه.....................................................................................................20

پیشنهاد.................................................................................................22

منابع و مآخذ.......................................................................................23

 

 

 

 

 


خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید