پایان نامه هیومیک اسید

پایان نامه هیومیک اسید پایان نامه هیومیک اسید

دسته : کشاورزی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 111 KB

تعداد صفحات : 49

بازدیدها : 794

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 13000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه هیومیک اسید

پایان نامه هیومیک اسید

مقدمه:

 

    گیاهان بجز آب و مواد معدنی محلول، چیزی از خاک جذب نمی کنند. این کشف مهم پروفسور لیبیگ در نیمه نخست قرن نوزدهم بود که عصر کود های شیمیایی را آغاز کرد. گرچه آزمون های بی شمار و در راس همه کشتهای هیدروپونیک، صحت این مدعا رابارها تایید کرداند ، ولی باید تاکید نمود که این فقط بخشی از واقعیت است. این درک ناقص بود که سبب شد اهمیت مواد آلی خاک و اکوسیستم فعال و زنده آن برای نزدیک به یکصد سال مورد غفلت و بی توجهی قرار گیرد. واقعیت مهمتر اینست که گیاه مینرال های محلول را با نسبت های خاص لازم دارد. در غیر اینصورت  نامتوازن و بیمار میشود و این بیماری و عدم تعادل به سرعت به علفخواران و انسان نیز منتقل میگردد.با کمال تاسف این اتفاقی است که رخ داده و بشر را با انبوهی از بیماری های جسمی و روانی درگیر نموده است. در گلخانه هیدروپونیک آب ومینرال با کمک ابزار های دقیق وبه صورت کاملا حساب شده در اختیار بوته ها  قرار می گیرد. هرگونه غفلت از این امر مهم کل محصول را به خطر می اندازد. در باغات و مزارع وبطور کلی در طبیعت ، این مواد آلی خاک ودر راس آنها هیومیک اسید است که انتقال عناصر به ریشه را مدیریت می کند. عملکرد آنزیمها، هورمون ها و در نهایت ژن ها، به نحو بسیار گسترده ای  با نسبت مینرالهای موجود در محیط داخلی مرتبط است. هر گونه تغییر ممتد در این نسبت ها، می تواند با فعال ویا غیرفعال کردن یک یا چند ژن تغییرات غیر قابل تصوری در فیزیولوژی ایجاد کند. مصرف بی رویه کود های شیمیایی در نیم قرن گذشته با نابودی میکرو ارگانیسمهای مولد هیومیک اسید ازیک طرف و اشباع هیومیک های موجود از طرف دیگر، سبب برهم خوردن توازن عناصر محلول درخاک ، گیاه، و نهایتا انسان گردیده ، زمینه طغیان امراض را فراهم نموده است. این آسیب در سرزمینهای خشک و کویری که از لحاظ ماده آلی خاک فقیرند بارزتر است. همه گیری پدیده هایی همچون  اعتیاد،خشونت،انتحار وشیوع بی سابقه جرم وجنایت را نباید صرفا به عوامل اقتصادی،اجتماعی وسیاسی نسبت داد.شواهد قانع کننده ای در دست است که اینها وبسیاری از اختلالات رفتاری وجسمانی دیگرمی توانند بنیانهای زیستی داشته وبا عدم توازن عناصردرخاک مرتبط باشند. پس اگر خواستار احیای سلامت جامعه هستیم ،نخست باید خاک را اصلاح کنیم. مواد هیومیکی با کاهش مصرف کودهای شیمیایی ،جذب آلاینده های خاک وتفویت میکروارگانیسم های مفید واحیای توازن عناصر ، ابزار ایده آلی برای اصلاح خاک می باشد(2).

 ماده آلی خاک به یکی از سه شکل زیر است:

1) مواد گیاهی و جانوری زنده

2) مواد گیاهی و جانوری مرده

3) مواد گیاهی و جانوری تجزیه شده

ماده آلی خاک یکی از شاخص های مهم حاصلخیزی خاک است که تفاوت  آن ناشی از عوامل زیر است:

1) تغییرات اقلیمی  2) سنگ مادری و موطن  3) فرآیندهای پیچیده بیولوژیک، شیمیایی و فیزیک خاک

هوموس مخلوطی از ترکیبات آلی است که از تجزیه بافت های گیاهی حاصل شده اند. مواد هومیک عمده ترین قسمت ماده آلی خاک را تشکیل می دهد(2).

فهرست مطالب

عنوان.................................................................................................................................صفحه

مقدمه: 3

تعریف کلاسیک مواد هومیک.... 5

اثرات حفاظتی هومات... 6

انواع هومات... 7

اجزای تشکیل دهنده هیومیک.... 8

اهمیت اسید هیومیک.... 10

هیومیک اسید چیست... 12

اجزای تشکیل دهنده مواد هیومیک.... 15

تاثیر هیومیک اسید در جذب بهتر مواد معدنی و بهبود کیفیت محصول. 23

نقش هیومیک اسید در ایجاد توازن در عناصر غذایی خاک... 24

هیومیک اسید و سازگاری با محیط زیست... 25

هیومیک اسید و کاهش قلیائیت خاک... 27

هیومیک محرک ریشه زایی.. 28

افزایش مقاومت گیاه با استفاده از هیومیک اسید. 29

دوام اثر زیاد کودهای هیومیکی در خاک... 30

هیومیک اسید عامل بازدارنده مسمویت گیاهی.. 31

نقش هیومیک اسید در افزایش مقاومت گیاه نسبت به خشکی.. 35

هیومیک اسید عاملی موثر برای مقابله با شوری آب و خاک... 35

نقش هیومیک اسید در آزاد سازی مواد معدنی.. 36

هیومیک اسید و حفظ رطوبت خاک... 39

هیومیک اسید اصلاح کننده ساختار فیزیکی خاک... 40

خصوصیات گیاه شناسی.. 42

مواد و روشها 44

نتایج بحث... 46

جدول 1- تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده 46

جدول 2- میانگین صفات اندازه گیری شده در سطوح مختلف دو نوع کود هیومیک.... 47

جدول 3- میانگین صفات اندازه گیری شده با استفاده از کودهای هیومیک.... 48

منابع.. 49

 

 

 

 

 

 

 


خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید