پایان نامه تاثیر عزت نفس بر میزان پیشرفت تحصیلی

پایان نامه تاثیر عزت نفس بر میزان پیشرفت تحصیلی پایان نامه تاثیر عزت نفس بر میزان پیشرفت تحصیلی

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 298 KB

تعداد صفحات : 74

بازدیدها : 299

برچسبها : عزت نفس پیشرفت تحصیلی

مبلغ : 6500 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر عزت نفس در میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور شهرستان اردبیل

معرفی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی رشته ی علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) بررسی تاثیر عزت نفس در میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور شهرستان اردبیل در نوبت اول سال تحصیلی 92 - 91

مسأله پیشرفت تحصیلی یکی از مهمترین دغدغه ها و چالش های دوران نوجوانی است. دوره نوجوانی از طرفی دوره فعالیتهای علمی و تحصیل دانش و تقویت پایه های علمی است و از طرف دیگر با توجه به تحولات روانشناختی نوجوان، دوره کاهش مطالعه و گاهی افت تحصیلی و حتی در مواردی افزایش ترک تحصیل یادوره فرار از مدرسه است. برخی این دوره را دوران دیر آموزی یا دوران انجام ندادن تکالیف تعبیر کرده اند. خلاصه آنکه، این دوره، دوره بروز اختلال در حفظ و یادگیری است.

با وجود همه توجهی که نوجوانان نسبت به سرنوشت تحصیلی خود نشان می دهند، باز هم مسئله مردودی و افت تحصیلی برای آنان مسأله مهمی است و تأثیرات بسیار نگران کننده ای برجای می گذارد ؛ از این رو لازم است والدین و نوجوانان عوامل مؤثر در موفقیت و افت تحصیلی را بشناسند و با برنامه ریزی مناسب و همکاری یکدیگر، موانع پیشرفت تحصیلی را از پیش راه بردارند.

در دوران ما که از آن به عصر اطلاعات یاد می کنند، از علم و دانش با عنوان معیار قدرت یاد می شود ؛ یعنی ملتی که از دانش پیشرفته تری برخوردارند، از قدرت بیشتری برخوردار است؛ ملتی که از سطح تحصیلی بالاتری برخوردار باشد، از جایگاه والاتری بهره مند خواهد بود.

با توجه به اهمیت علم و دانش در عرصه جهانی و آینده سازی دانش آموزان در سرنوشت ملت ها و ماندگاری آنچه انسان در دوران کودکی و نوجوانی می آموزد، بر نوجوانان است که با برنامه ریزی دقیق و تلاش دو چندان برای تحصیل و کسب دانش و مهارت های علمی بکوشند و آینده خود و کشورشان را درخشان نمایند. اگر نوجوانان در یابند که پیشرفت های تحصیلی و تلاش های علمی آنان تضمینی بر آینده برتر خود آنان و کشورشان است، می کوشند از موقعیت نوجوانی و جوانی خود بهترین بهره را ببرند.

عزت نفس، میزان ارزش و اعتباری است که هر فرد در زمینه های مختلف زندگی، به ویژه خانوادگی، تحصیلی، اجتماعی برای خود قائل است.

سطح عزت نفس ما متأثر از معیارهایی است که بر حسب تواناییهای واقعی، ارزشها و نظام خود پاداش دهی بر می گزینیم. شواهدی وجود دارد دال بر اینکه افزایش عزت نفس باعث بهبود عملکرد می شود. اکثر مردم هم نقاط قوتی دارند و هم نقاط ضعفی و در برخی از مواقع عملکرد بهتر و مناسبتری دارند.

افرادی که عزت نفس بالاتری دارند، تمایل دارند بیشتر به نقاط قوت خود توجه کنند تا به نقاط ضعف خود. همچنین این افراد برای پذیرش ارزیابی های مثبت از خود آمادگی بیشتری نشان می دهند. افراد با عزت نفس پایین احتمالا بیشتر ارزیابی های منفی را قبول می کنند. در هر صورت سعادت و موفقیت هر فرد در گرو احساس خود ارزشمندی و احترامی است که وی برای خود قایل است.

به طور کلی وقتی میزان عزت نفس بالا باشد، فرد فعالیت خود را افزایش می دهد، توانایی خود را در مواجهه با مشکلات و انجام وظایف محول شده در سطح مطلوب و بالایی ارزیابی می کند.

نیاز اساسی ما در زندگی، داشتن احساس خوب نسبت به خودمان است. ما نیاز داریم که خود را از نظر جسمی، فکری، احساسی و انسانی خوب و با ارزش بدانیم. چنین احساسی، انگیزه و محرک ما برای توفیق در انجام اموری است که در زندگی به عهده داریم. از جمله این امور، پیشرفت تحصیلی است که عزت نفس با آن در ارتباط می باشد و همین پیشرفت تحصیلی موردتوجه اصلی آموزش و پرورش است.

باتوجه به مباحث مذکور، مسأله این پژوهش را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد :

برخی مواقع ملاحظه می کنیم که فراگیران بدون دلیل فیزیولوژیکی و ناتوانایی های ذهنی دارای افت تحصیلی هستند. سؤال این است که آیا بین عزت نفس دانشجویان و پیشرفت تحصیلی آنان رابطه وجود دارد؟ عزت نفس به چه میزان در پیشرفت تحصیلی دخالت دارد؟ آیا کاهش میزان عزت نفس دانشجویان، باعث احساس ضعف و ناتوانی در آنان می شود و به عکس با افزایش میزان عزت نفس و احساس ارزشمندی در دانشجویان تغییرات مثبتی در پیشرفت تحصیلی آنان به وجود می آید و برای کسب موفقیت تلاش بیشتری خواهند کرد؟

در این تحقیق سعی شده به بررسی و مقایسه رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر رشته ی علوم تربیتی دانشگاه پیام نور پرداخته شود.

مفهوم عزت نفس تحصیلی

کودک در آغاز زندگی تصویری از خود ندارد، اما با افزایش سن، هوش، میزان تحصیلات و غیره یک تصویر قالب از خود پیدا می کند و با گذشت زمان این تصویر قالبی را کنار می گذارد و به تصویر واقع بینانه تری دست می یابد در این مرحله است که فرد از ویژگیهای خاص خود آگاه می شود و خود را بدان سان که هست، می پذیرد. دوران تحصیل که سال های شش تا هجده سالگی (ابتدایی تا پایان دبیرستان) عمر دانش آموز را به خود اختصاص می دهد، دوران سرنوشت ساز و شخصیت ساز او است. دانش آموز در این سال ها تجارب مختلفی کسب می کند.

او واکنش های گوناگونی را از سوی معلمان در مدرسه و از جانب والدین در خانه دریافت می دارد وبر اساس قضاوت های مختلف دیگران نسبت به خود و برداشت های خود از واکنش های دیگران، به تصور ثابتی درباره ی خودش می رسد. افراد در هیچ جای دیگر (خانواده، محیط های کاری و غیره) به اندازه مدرسه توسط خود و دیگران مورد قضاوت قرار نمی گیرند. در نهایت دانش آموز با تشکیل یک مفهوم به خود پنداری می رسد. روانشناسان در مورد خودپنداری یک تقسیم بندی انجام داده اند وآن را به دو نوع خود پنداری مثبت و خودپنداری منفی تقسیم کرده اند...

فهرست مطالب پایان نامه

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسأله

اهمّیت و ضرورت مسأله

اهداف پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه های پژوهش

مقدمه

عزت نفس

منابع احساس ارزشمندی یا عزت نفس

پیشرفت تحصیلی

عزت نفس پلی برای رسیدن به اعتماد به نفس

رویکرد اسلام نسبت به عزت نفس

عزت نفس ؛ نظام ایمنی آگاهی

تعریف اعتماد به نفس

عوامل ایجاد عزت نفس در دانش آموزان

عوامل تأثیر گذار بر عزت نفس دانش آموزان

ویژگی های دانش آموز با اعتماد به نفس بالا

پرورش اعتماد به نفس

چهارده عامل مؤثر در ایجاد اعتماد به نفس

افزایش اعتماد به نفس

شش روش کسب اعتماد به نفس

تأثیر اعتماد به نفس در زندگی

ریشه های عزت نفس

مفهوم عزت نفس تحصیلی

نظریات برخی از دانشمندان درباره ی عزت نفس

پیشینه مطالعاتی

الف - یافته های داخلی

ب - یافته های خارجی

فصل سوم : روش اجرا

مقدمه

جامعه مورد پژوهش

حجم نمونه

شیوه نمونه گیری

ابزار پژوهش

روش تحقیق

روش های آماری

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل

مقدمه

تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم : نتیجه گیری

مقدمه

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت های پژوهش

لیست منابع

پیوست ها

فهرست جداول

فهرست نمودارها

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید