پژوهش بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار

پژوهش بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار پژوهش بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار

دسته : -پژوهش ها

فرمت فایل : word

حجم فایل : 97 KB

تعداد صفحات : 74

بازدیدها : 357

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار شهرستان اردبیل می باشدروش پژوهش از نوع علی مقایسه ای می باشد جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر که در سال تحصیلی 1390 در شهرستان است که از بین این جامعه 84 نفر دختر ورزشکار و غیر ورزشکار به شکل تصادفی خوشه ای(چند مرحلهای) به عنوان نمونه

تحقیق و پژوهش کارشناسی روانشناسی عمومی

بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار 

چکیده

 

 هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار شهرستان اردبیل می باشد.روش پژوهش از نوع علی مقایسه ای می باشد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر که در سال تحصیلی 1390 در شهرستان است که از بین این جامعه 84 نفر دختر ورزشکار و غیر ورزشکار به شکل تصادفی خوشه ای(چند مرحلهای) به عنوان نمونه انتخاب شد ه اند،که این افراد با پرسش نامه های افسردگی ارزیابی شده اند.داده های بدست آمده با نرم افزار(اس پی اس اس) تکمیل شده و نتایج حاکی از ان است که افسردگی در بین دانش آموزان ورزشکارکمتر از افسردگی در بین دانش آموزان غیر ورزشکار است .

 

واژه های کلیدی: افسردگی – ورزشکار – غیر ورزشکار

 


 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه. 1

بیان مسئله. 2

ضرورت و اهمیت تحقیق. 5

اهداف کلی. 7

سؤالات تحقیق. 7

فرضیه تحقیق. 8

متغیرهای پژوهش. 8

تعریف متغیرها. 8

اطلاعات بدست آمده از معاینه وضعیت روانی (MSE) (رمضانی، 1380)   11

انواع افسردگی. 12

تعریف عملیاتی متغیرها. 15

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه. 17

سابقه و پیشینه پژوهش. 17

پیشینه های نظری پژوهش. 19

نظریه های زیست شناختی. 20

جنبه های بیوشیمیایی افسردگی. 20

دیدگاه روان پویشی. 21

دیدگاه رفتاری در مورد افسردگی. 23

الگوی اسنادی افسردگی. 25

دیدگاه انسانی گرا- هستی گرا. 25

تأثیر ورزش بر سلامت روانی و افسردگی. 26

پیشینه تجربی و پژوهش. 29

داخل کشور. 30

خلاصه پیشینه پژوهش. 38

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه. 41

طرح تحقیق. 41

مشخصات جامعه، نمونه و روش نمونه گیری. 42

ابزارهای پژوهش. 43

اعتبار آزمون. 44

مؤلفه برای دانش آموز ورزشکار و غیر ورزشکار. 44

روش آماری. 46

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصیفی شامل. 46

آمار استنباطی. 46

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه. 48

بحث و نتیجه گیری. 56

محدودیت های پژوهش. 57

پیشنهادات. 57

منابع. 60

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید