پایان نامه رابطه تاثیر شیوه فرزندپروری و در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پایان نامه رابطه تاثیر شیوه فرزندپروری و در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایان نامه رابطه تاثیر شیوه فرزندپروری و در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 161 KB

تعداد صفحات : 82

بازدیدها : 643

برچسبها : شیوه های فرندپروری پیشرفت تحصیلی

مبلغ : 6000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه دوره کارشناسی بررسی رابطه شیوه های فرند پروری و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبستان و پیش دبستان در شهرستان اردبیل

اهداف پژوهش

بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبستان و پیش دبستان

اهداف جزئی

بررسی رابطه سطح تحصیلات والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه بین وضعیت اقتصادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه بین سن و شیوه های فرزند پروری والدین دانش آموزان

فرضیه های تحقیق

شیوه های فرزند پروری والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد .

دانش آموزانی که والدین باسواد تری دارند پیشرفت تحصیلی بالاتری دارند

دانش آموزانی که والدین آنها وضعیت اقتصادی بالاتری دارند پیشرفت تحصیلی آنها بالاتر است .

والدین در سنین مختلف شیوه های فرزند پروری متفاوتی را خواهند داشت .

مقدمه

شیوه های فرزندپروری، روش هایی است که والدین برای تربیت فرزندان خود به کار می گیرند. و بیانگر نگرش هایی است که آن ها نسبت به فرزندان خود دارند هم چنین شامل معیارها و قوانین است. که برای فرزندان خویش وضع می کنند ولی باید پذیرفت که رفتارهای فرزندپروری به واسطه فرهنگ، نژاد، قوانین و گروههای اقتصادی تغییر می کند.

به همین جهت می توان گفت که خانواده نقش مهمی را در بهداشت روانی فرزندان ایفا می کند و با شیوه های تربیتی نامناسب، رفتارهای نامناسب را از قبیل پرخاشگری و غیره را به وجود آورند.کنترل والدین آن دسته از رفتارهای والدین را شامل می شود که در خدمت جامعه پذیری (فرایند انتقال ارزش های اجتماعی از والدین به فرزندان) کودک قرار دارد. این امر به صورت توانایی والدین دراعمال رهنمود، ثبات، توانایی تحمل رفتارهای نامطلوب (برای مثال فریاد کشیدن، بهانه جویی، گریه و ...) و استفاده از مشوق ها و تقویت ها، نمود دارد. محبت نیز شامل صمیمیت، علاقه، مهربانی و عاطفه والدین می باشد

*******************

بررسی رابطه شیوه های فرند پروری و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبستان و پیش دبستان

فهرست مطالب

مقدمه

بیان مسأله

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

تعریف مفهومی شیوه های فرزند پروری

تعریف عملیاتی شیوه فرزندپروری

شیوه های فرزندپروری

نظریه بامریند

الگوی ونیتر باتم

شخصیت فرزندان و شیوه های تربیت آنان

اهمیت خانواده

خانواده به عنوان معلم و الگو

خانواده به عنوان کانون محبت و امنیت

نقش اقتصاد در خانواده

موقعیت اجتماعی _ اقتصادی و یادگیری

وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین

تربیت فرزندان وباروری ثمربخش

شبکه خانوادگی

والدین درمسئولیت شریک هستند

تحصیلات والدین

بی سوادی والدین

مباحث نظری تحقیق

1-نظریه بلوم

2- نظریه دورکیم

3-نظریه مازلو

روش انجام تحقیق

جامعه آماری.

نمونه آماری.

الف: روش نمونه گیریو حجم نمونه

ابزار اندازه گیری

روش تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصیفی

بخش دوم آمار استنباطی

بحث ونتیجه گیری

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات

منابع

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید