تحقیق رابطه مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب دانش آموزان وابسته به اینترنت

تحقیق رابطه مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب دانش آموزان وابسته به اینترنت تحقیق رابطه مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب دانش آموزان وابسته به اینترنت

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 333 KB

تعداد صفحات : 118

بازدیدها : 619

برچسبها : مشکلات هیجانی از خود بیگانگی کیفیت خواب وابستگی اینترنت

مبلغ : 11500 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت می باشد . جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشکین شهر در سال تحصیل 1391-1390 تشکیل دهند به منظور تعیین نمونه مرحله اصلی پژوهش از میان دانش آموزان وابسته به اینترنت 80 دانش آموز به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. با توجه به اینکه در تحقیقات همبستگی حداقل نمونه بایستی 30 نفر باشد، به خاطر افزایش اعتبار بیرونی 80 نفر انتخاب شد. ابزار پژوهش مقیاس سنجش اعتیاد به اینترنت یانگ و پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس می باشد نتایج یافته ها نشان داد مشکلات هیجانی بر کیفیت خواب دانش آموزان تاثیر گذار بوده و میتواند آن را پیش بینی کند به طوری که افسردگی، استرس و اضطراب به ترتیب می تواند کیفیت خواب دانش آموزان را پیش بینی کند و از خود بیگانگی با کیفیت خواب دانش آموزان رابطه معناداری دارد به طوری که مولفه های از خود بیگانگی (به ترتیب احساس ناتوانی و احساس انزوا) می تواند پیش بینی کننده کیفیت خواب دانش آموزان باشد.

مقدمه

دسترسی به اینترنت پدیده ای رو به گسترش است و هر روز تعداد بیشتری از افراد در زمره استفاده کنندگان اینترنت قرار می گیرند. اینترنت در همه جا حضور دارد و تعداد کاربران اینترنت به طور شگفت آور در حال افزایش است از آنجا که برقراری ارتباط اصلی ترین دلیل استفاده کاربران از اینترنت می باشد بنابراین اینترنت تأثیر خوبی بر ارتباط داشته باشد. دوستی ها را کمتر کرده و زمان کمتری با خانواده صحبت می کنند استرسهای بیشتری را تجربه کرده اند و احساس تنهایی و افسردگی می کنند.

گلدبرگ برای اولین بار اختلال اعتیاد به اینترنت را در جولای 1995 میلادی مطرح کرد و معیارهای تشخیص آن را ثبت نمود محققان خاطرنشان کردند که استفاده مفرط از اینترنت، تأثیر سوئی روی بهداشت روانی دارد. مشکلات خواب از جمله مشکلاتی است که در نتیجه اعتیاد به اینترنت به وجود می آید و باعث می شود که کیفیت آن در این گروه از نوجوانان به مراتب پایین باشد.مطالعات انجام شده شیوع بالاتر مشکلات خواب را در جمعیت بالغین گزارش کرده اند و این در حالی است که با توجه به نتایج پژوهش این مشکلات به مراتب در نوجوانان و جوانان وابسته به اینترنت بیشتر هم می باشد پژوهش ها نشان می دهد که مشکلات هیجانی که از آثار منفی اعتیاد به اینترنت می باشد، دلیلی برای کاهش کیفیت و سلامت خواب هستند در واقع مشکلات هیجانی از قبیل افسردگی، اضطراب و استرس از جمله متغیرهای هستند که باعث تشدید مشکلات خواب در نوجوانان وابسته به اینترنت شود.در مطالعه ابرانی و همکاران، 2009 نشان داده شد که اضطراب هم به عنوان یک فرایند و نتیجه استفاده چیزی از اینترنت و هم عامل خطر برای استفاده از آن است. یکی دیگر از متغیرهایی که احتمالاً با اعتیاد به اینترنت مرتبط است و می تواند مشکلات خواب افراد وابسته به اینترنت را تشدید کند متغیر از خود بیگانگی است این متغیر از سه مولفه کناره گیری، ناتوانی و ناهنجاری تشکیل شده است. در یکی از مطالعات انجام شده در کشور کره جنوبی مشخص شد که در دانش آموزان دبیرستانی، اعتیاد به اینترنت با احساس بیگانگی از خود ارتباط دارد.

نتایج مطالعات حاکی است که استفاده افراطی از اینترنت باعث آرامش نداشتن و افزایش اضطراب و در نتیجه دشواری در به خواب رفتن کوتاهی دوره خواب، تغییر آرایش خواب و تضعیف کیفیت خواب و افزایش هوشیاری، انگیختگی فیزیولوژیک و دشواری در به خواب رفتن می شود.

کرات و همکاران دریافتند استفاده از اینترنت با احساس تنهایی ارتباط مستقیم دارد. کانگ عنوان کرد که هر قدر احساس بیگانگی با خود و اضطراب و تنش در کاربران اینترنت بیشتر باشد این افراد اعتیاد بیشتری به ایجاد رابطه از این طریق پیدا می کنند در تحقیق نشان داد که 45 درصد زنان وابسته به اینترنت دوره هایی از افسردگی را تجربه کرده اند. همچنین 51 درصد آنان خود را دارای تیپ شخصیتی درون گرا معرفی کردند.پورشهریاری در پژوهشی نشان داد که تفاوت معنی داری بین دختران وابسته به اینترنت و غیر اینترنت در متغیرهای افسردگی، انزوای اجتماعی و روابط خانوادگی وجود دارد. نتایج پژوهش درگامی و رضوی نشان داد که کاربران وابسته به اینترنت درجات مختلفی از رفتارهای روانی- اجتماعی مانند احساس بیگانگی از خود، احساس ضعف ناتوانی در انجام امور، رفتار ناهنجار اجتماعی، اجتماع گریزی، درون گرایی و رفتار احساس را از خود نشان می دادند. کائو و سو به این نتیجه رسیدند که اعتیاد به اینترنت با متغیرهای روان شناختی مانند کمرویی، تنهایی، خودآگاهی اضطراب و افسردگی و ارتباطات درون فردی ارتباط دارند. کیفیت خواب نامناسب با افزایش تنش، تحریک پذیری، افسردگی با طور کلی با رضایت کمتر از زندگی ارتباط دارد.

قلمرو روان شناسی اجتماعی از ازخود بیگانگی

در این قلمرو، چند تن از روان شناسان اجتماعی و روان شناسی بنام، که در زمینه ی بیگانگی و از خودبیگانگی نظریه پردازی کرده اند مورد بررسی قرار می گیرد. این گروه بیگانگی را در سطح فردی مطالعه می کنند و عمدتاً متوجه آنومی اجتماعی یا آنومیا هستند. در آنومی روانی بر خلاف آنومی اجتماعی احساسات فرد در قبال خود سنجیده می شود. از این رو بحث روان شناسان اجتماعی و روانکاوان از بیگانگیخودانسان است و عوامل بیگانه زا.اریک فروم. اریک فروممثل هورکهایمر، هابرماس و مارکوزه، از نظریه پردازان مکتب فرانکفورت است که در بررسی های خود، اسپینوزا، مارکس، فروید، هر سه را در نظر دارد. او معتقد است که انسان دارای طبیعتی است که در ارتباط با جهان و کنش متقابل با دیگران شکل می گیرد. از نظر وی، در طبیعت انسان تنها از کنش های ثابت مانند گرسنگی و تشنگی و کنش های نسبی که با شرایط تاریخی وجوه تولیدی زمان دگرگون می شوند و مورد توجه مارکس هستند تشکیل نشده بلکه کنش های روانی و وجودی در طبیعت او سهم به سزایی دارند. اریک فروم علاوه بر این که به تجزیه و تحلیل دقیق مفهوم بیگانگی در آثار مارکس می پردازد، از آن در مطالعات فلسفی و جامعه شناسی خود وسیعاً سود می برد.

فروم معتقد است که بیگانگی تعریفی است از وضعیت انسان در جامعه ی صنعتی. او در تفسیر خود از بیگانگی انسان نسبت به خویش، شخصی را مورد مطالعه قرار می دهد که از خود دور می شود، اعمال او به جای آن که تحت کنترل او باشد بر او مسلط است و او خودرا مرکز اعمال فردی خویش نمی یابد. به جای این که اعمال طبق خواست و اراده ی او انجام گیرد. او از اعمالش اطاعت می کند، او خود را نظیر همه ی مردمی می یابد که به عنوان اشیا درک می شوند. با احساس ها و خواسته های مشترک، اما در عین حال در همان زمان او هیچ گونه وابستگی و ارتباطی با جهان خارج ندارند...

فهرست مطالب

فصل اول (کلیات پژوهش)

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف پژوهش

هدف کلی

اهداف جزئی

سوالات پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعریف مفهومی (نظری) و عملیاتی متغیرها

فصل دوم ( ادبیات و پیشینه پژوهش)

مقدمه

اعتیاد اینترنتی

تاریخچه اینترنت

تاریخچه اینترنت در ایران

ژورنالیسم الکترونیک

انواع اعتیاد اینترنتی

آثار و پیامدهای اعتیاد اینترنتی

بررسی دیدگاه های مختلف درباره اینترنت

جکس اتالی

داگلاس راشکوف

ناتام گاردلز

ایزومی آیزو

کارابی گاکیو

زیایونگ وو

آسیب های روانی اینترنت

اختلال های روانی کاربرد نادرست اینترنت

مهمترین کابردهای اینترنت در شبکه های خبری تلویزیونی

راهبردهای درمانی

اختلال خواب

تاریخچه خواب

تعریف اختلالات خواب

علائم عمده اختلالات خواب

طبقه بندی اختلالات خواب:

بد خوابی ها

الف)بی خوابی اولیه

ب)پر خوابی اولیه

د) اختلالات خوابوابسته به تنفس

ه ) اختلال خواب چرخه شبانه روزی

و)بد خوابی نا معین(NOS)

نابهنجاریهای خواب

الف) اختلال کابوس

ب) اختلال وحشت شبانه

ج) اختلال راه رفتن در خواب :

د) پاراسومیناهای نامشخص

اختلالهای خواب توام با یک اختلال روانی دیگر

اختلال خواب ناشی از بیماریهای عمومی طبی

اختلالات خواب ناشی از مصرف مواد

درمان اختلالات خواب

دارو درمانی

درمانهای شناختی و رفتاری:

مشکلات هیجانی

اضطراب

علایم اضطراب

شیوع اختلالات اضطرابی

نظریه های اضطراب

افسردگی

شیوع افسردگی

نشانه های افسردگی

مفهوم استرس

دیدگاه های مربوط به استرس

دیدگاه پزشکی

مقابله با استرس

انواع روشهای مقابله

از خود بیگانگی

تاریخچه از خود بیگانگی

تعریف جامع از خود بیگانگی

قلمرو روان شناسی اجتماعی از ازخود بیگانگی

اشکال پنج گانه سمین از خود بیگانگی عبارتند از

تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور

فصل سوم (روش پژوهش)

روش پژوهش

روش اجرا

جامعه آماری و نمونه آماری

ابزار پژوهش

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)

مقدمه

الف) یافته های جمعیت شناختی

ب) یافته های توصیفی

ج) یافته های استنباطی

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)

بحث و نتیجه گیری

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات پژوهشی

پیشنهادات کاربردی

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید