مقاله ارزشیابی کیفی توصیفی و تفاوت آن با دیگر انواع ارزشیابی

مقاله ارزشیابی کیفی توصیفی و تفاوت آن با دیگر انواع ارزشیابی مقاله ارزشیابی کیفی توصیفی و تفاوت آن با دیگر انواع ارزشیابی

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 69 KB

تعداد صفحات : 23

بازدیدها : 368

برچسبها : ارزشیابی ارزشیابی کیفی ارزشیابی آموزشی

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

دانلود مقاله بررسی ارزشیابی کیفی توصیفی و تفاوت آن با سایر ارزشیابی های آموزشی با بررسی ارتباط ارزشیابی توصیفی و تکوینی

مقاله ارزشیابی کیفی (توصیفی) و تفاوت آن با دیگر انواع ارزشیابی

چکیده

در این مقاله سعی شده که نگاهی کوتاه و گذرا در ارزشیابی کیفی یا توصیفی داشته باشیم و تلاش کرده ایم تا بتوانیم همکارانی را که با این ارزشیابی آشنایی ندارند و یا ابزار و روشها را نمی دانند تا حدی یاری دهیم.

در این مباحث ابتدا در خصوص ارزشیابی و اهداف آن و اعتبار و اهمیت ارزشیابی سخن به میان آمده و دسته بندی ارزشیابی ها را داریم و با توجه به اهمیت ارزشیابی تکوینی و ارتباط داشتن این ارزشیابی با ارزشیابی توصیفی سعی شده تا اهداف و اهمیت ارتباط آن بیان شود.

بعد از این موارد به بررسی ارزشیابی کمی و کیفی و تفاوت آنها و ارزشیابی توصیفی و کاربرد و ابزارهای آن صحبت شده و راهکارهای مناسب جهت چگونگی استفاده از ابزارها و نتایج حاصل از ارزشیابی توصیفی ارائه شده است.

دسته بندی ارزشیابی های آموزشی

1- آغازین 2- تکوینی 3- تشخیصی 4- پایانی (تراکمی)

اهمیت ارزشیابی تکوینی

ارزشیابی جز جدایی ناپذیر و اساسی در فرآیند یاددهی، یادگیری است به طوری که اگر معلم شکل اجرای آن را هرگونه انتخاب کند اندکی از آثار آموزشی آن نمی کاهد.

به علت اهمیت این ارزشیابی در توصیف داده ها و رفتارها در این بحث به آن می پردازیم.

- نظارت معلم بر تحقق انتظارات آموزشی وپرورشی بخش های گوناگون هر مطلب آموزشی.

- هدایت مداوم یادگیری دانش آموزان بر اساس توانایی هایشان به سمت تحقق انتظارات آموزشی و پرورشی.

- اصلاح بهبود روش های آموزش و پرورش اعمال شده در کلاس درس.

- کشف راهکارهای متناسب بارشدهردانش آموز تا او بتواند از مرز کنونی توانایی هایش فراتر رود.

- پی بردن به جریان های روان شناختی مؤثر در یادگیری دانش آموزان و ارائه ی بازخور لازم و مناسب.

- آگاهی از چگونگی تشکیل ساختارهای ذهنی مربوط به دانش، مهارتها و نگرش اکتسابی و چگونگی فرآیند و نحوه ی استفاده از آن در حل مسائل در شرایط و موقعیت جدید.

- ارائه بازخورد لازم به دانش آموزان در مورد فعالیت ها و کوشش های آموزش وپرورش به منظور ایجاد توجه لازم و افزایش و علاقه به فعالیت ها در آنان.

- انطباق روش، برنامه، وسایل و منابع آموزشی با نیازهای دانش آموزان.

- کشف شکاف بین انتظارات آموزشی و پرورشی با دانش، فهم، مهارت و... دانش آموزان و کمک به آنان برای کاهش این فاصله.

- آگاهی معلم از اینکه در کلاس درس چه موضوعی را آموزش داده است و این که کدام قسمت از آموزش به کار بیشتر نیاز دارد.

در واقع تفسیر نتایج ارزشیابی تکوینی به این منظور انجام می شود که مشکلات، نارسایی هاو بدفهمی های یادگیری هر یک از دانش آموزان مشخص شود. و نیز روشهای مناسب برای رفع آنها را به معلم و دانش آموز نشان دهد.

مقدمه

چکیده

ارزشیابی

مواردی که در ارزشیابی ها باید رعایت کرد

دسته بندی ارزشیابی های آموزشی

اهمیت ارزشیابی تکوینی

فوائد ارزشیابی تکوینی

چه موقع ارزشیابی معتبر است

ارزشیابی توصیفی

کاربرد ارزشیابی توصیفی

ابزارهای ارزشیابی توصیفی

معیارهایی برای ارزشیابی پوشه ای

پروژه

چگونگی ارائه یک پروژه

سنجش عملکرد

هدف از سنجش عملکرد

انواع آزمون های عملکردی

نتیجه گیری

پیشنهاد

منابع

پی نوشت

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید