پایان نامه سنجش آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان و عوامل موثر بر آن

پایان نامه سنجش آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان و عوامل موثر بر آن پایان نامه سنجش آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان و عوامل موثر بر آن

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 214 KB

تعداد صفحات : 114

بازدیدها : 329

برچسبها : آمادگی تحصیلی کودکان دبستانی پایان نامه روانشناسی سنجش آمادگی

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه روانشناسی و علوم اجتماعی گرایش سنجش و اندازه گیری روان سنجی - سنجش آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان و عوامل موثر بر این آمادگی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: سنجش و اندازه گیری روان سنجی با عنوان: سنجش آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان و عوامل موثر بر این آمادگی در استان قزوین در سال 1385

چکیده

پژوهش حاضر از نوع پس رویدایست با این فرضیه که بین آمادگی تحصیل و عوامل چون سابقۀ آموزش پیش از دبستان ، تحصیلات والدین، سن مادر، یک زبانه و دو زبانه بودن، دست غالب، شهری و روستایی بودن و تعداد افراد کودک پیش دبستانی رابطه وجود دارد.

این پژوهش بر روی 700 کودک پیش از دبستان و نحوۀ آمادگی تحصیل کودکان رابطۀ معنادار است.

بین جنسیت و نحوۀ آمادگی تحصیلی کودکان رابطه معنادار نیست و رابطۀ تعامل بین جنسیت و مسابقۀ آموزش قبل از دبستان معنادار نمی باشد.

فرضیه 2 بین تحصیلات مادران و نمرۀ آمادگی تحصیلی کودکان رابطه معنادار است. بین جنسیت و نمرۀ آمادگی تحصیلی کودکان رابطه معنادار نیست. رابطۀ تعامل بین جنسیت و تحصیلات مادران معنادار نمی باشد.

فرضیه 3 بین تحصیلات پدران و نمره آمادگی تحصیلی رابطه معنادار است. بین جنسیت و نمرۀ آمادگی تحصیلی کودکان رابطه معنادار نیست. رابطۀ تعامل بین جنسیت و تحصیلات پدران معنادار نمی باشد.

فرضیه 4- بین تعداد افراد خانواده و نمره آمادگی تحصیل کودکان رابطه معنادار نمی باشد.

فرضیه 5- بین سن مادر و نمرۀ آمادگی تحصیلی رابطه معنادار نمی باشد.

فرضیه 6- بین یک زبانه و دوزبانه و نمرۀ آمادگی تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد.

فرضیه 7- بین دانش آموزان دست راست و چپ و نمرۀ آمادگی تحصیلی کودکان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه 8- بین دانش آموزان شهری و روستایی و نمرۀ آمادگی تحصیل کودکان رابطۀ معنادار است.

سنجش/ارزیابی کودکان پیش دبستانی

طبق قانونگذاری قانون آموزش برای تمام کودکان عقب افتاده و اصلاحیات آن در سال 1975، تمام کودکان بدون توجه به ناتوانایی های آنان حق استفاده از آموزش رایگان و خدمات مرتبط با آن هستند. در نتیجه، گام ها و اهداف مهمی جهت فراهم نمودن خدمات برای کودکانی که از نظر رشد عقب مانده اند، برداشته شده است. این خدمات عبارتند از: حمل و نقل، مدیریت موضوع، آموزش و مشاوره خانواده، دیدارهای خانوادگی برای مشاوره یا مشورت، خدمات بهداشتی، خدمات پزشکی برای اهداف تشخیصی، خدمات پرستاری، خدمات تغذیه، کار درمانی، جسم درمانی، خدمات روان شناختی، خدمات امور اجتماعی، آموزش کلاسهای ویژه، آموزش جسمی متناسب، شنوایی شناسی، و آسیب شناسی زبانیکلامی. برای رسیدن به این خدمات، کودکانی که دارای ناتوانی های جسمی و رشدی هستند باید برای سنجش در حوزه های شناختی، جسمی، زبان و کلام، روان شناختی و کمک به خود به آموزش و تیم های تک نفره یا چند رشته ای مراجعه کنند. اگر چه کودکان برای سنجش صحیح به دلیل سطح فعالیت و حواس پرتی، مدت زمان کوتاه توجه، احتیاط کاری غریبه ها، و نحوه عملکرد ناهماهنگ در محیط های غیرآشنا موارد تحقیقی مشکل و سختی هستند. عوامل دیگری که ممکن است بر عملکرد کودک تأثیر بگذارد عبارتند از: تفاوت های فرهنگی و سدها و موانع زبانی، عدم وجود کتاب برای والدین تا برای فرزندانشان بخوانند و عدم تأثیر متقابل کودک با سایر کودکان.

...

طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان در ایران

مطالب ذیل برگرفته از دفترچه راهنمای اجرای آزمون سنجش آمادگی و توانایی های ذهنی کودکان مرکز تحقیقات آموزش است که توسط مرکز تحقیقات آموزش انتشار یافته در تاریخ 1386 در اختیار پژوهشگر قرارداده شده است که بهتر است طرح بطور کامل در اینجا آورده می شود.

در کشور ایران هر سال بیش از یک میلیون کودک به طور رسمی وارد اولین عرصه کسب علم و دانش یعنی دبستان می شوند. با شروع سال تحصیلی کودک محیط خانه را ترک و وارد نظامی می شود که این نظام در تکوین ساختار سالم جامعه در آینده از جایگاه رفیعی برخوردار است. نظام آموزشی کشور هنگامی می تواند در شکل دهی ساختار تکاملی جامعه نقش موثر و ارزنده ای ایفا نماید که در آن تناسب رعایت شده باشد و این تناسب به دست نمی آید مگر این که دانش آموزان که اصلی ترین عنصر این نظام هستند ضمن برخورداری از سلامت جسمی و ذهنی در جایگاه آموزشی مناسب جایگزین شده باشند.

...

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

هدف پژوهش

ضرورت پژوهش

فرضیه پژوهش

تعاریف اصطلاحات

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

مفهوم و تعریف های مختلف هوش

تعریف تربیتی هوش

تعریف تحلیلی هوش

تعریف کاربردی هوش

انواع هوش از دیدگاه ثراندایک

انواع هوش از دیدگاه اسپیرمن

انواع هوش از دیدگاه ترستون

تقسیم بندی هوش به انواع کلامی و عملی

انواع هوش از دیدگاه اشترن برگ

انواع هوش از دیدگاه گاردنر

هوش از دیدگاه رشد

تاریخچه مطالعات مربوط به هوش

تاریخچه آزمون های هوش

سیرتحول نظری های زیربنایی تست های هوش

عوامل موثر بر هوش

محیط و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی

اهمیت خانواده

تاثیر محیط خانواده در هوش

عوامل بیولوژیکی

خانواده با وضعیت اقتصادی مطلوب

خانواده با وضعیت اقتصادی نامطلوب

موفقیت اجتماعی خانواده

میزان تحصیلات والدین

کم خونی و فقر آهن و اثر آن بریادگیری

غلبه طرفی

تفاوتهای جنسیتی

سنجش و ارزیابی کودکان پیش دبستانی

طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان در ایران

نتایج پژوهشهای انجام شده در ایران

نتایج پژوهشهای انجام شده در خارج

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

روش نمره گذاری

روایی و اعتبار تست

دستور اجرای آزمون

روش آماری

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

جداول یک بعدی

الف- توصیف متغیرها

ب- تحلیل داده ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

محدودیت ها و مشکلات

پیشنهادها

پیشنهادهای کاربردی

پیشنهادهای پژوهش

منابع و ماخذ

منابع انگلیسی

چکیده انگلیسی

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید