مبانی نظری اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان

مبانی نظری اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان مبانی نظری اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 51 KB

تعداد صفحات : 44

بازدیدها : 580

برچسبها : مبانی نظری ارزیابی عملکرد عملکرد کارکنان اثربخشی

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

دانلود ادبیات و مبانی نظری فصل دوم پایان نامه مدیریت با موضوع اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان

ادبیات و مبانی نظری اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان

تعریف ارزیابی عملکرد

به منظور درک صحیح از هر پدیده یا موضوع لازم است مفهوم آن تعریف شود تا درک صحیح و فهم مشترک نسبت به موضوع حاصل گردد.

سیستم ارزشیابی عملکرد یک سیستم مرحله ای بوده که دارای یک رابطه تعاملی دو طرفه است مراحل این سیستم عبارتند از :

الف - مشخص نمودن ارزشیابی کننده و ارزشیابی شونده

ب - زمانبندی ارزشیابی

ج - جمع آوری و گردآوری اطلاعات

د - تعیین روشهای مختلف

ه - تعیین روشهای اندازه گیری

صاحبنظران از دیدگاههای مختلفی ارزشیابی عملکرد را تعریف نموده اند که به چند نمونه از آنها اشاره می شود.

- سیستمی که تجدید نظر دوره ای و ارزیابی عملکرد شغلی افراد را ارائه می کند.

- مراحلی که طی آن سازمان نحوه عملکرد منابع انسانی را در انجام وظایف و مسئولیتهای محوله مورد بررسی و سنجش قرار می دهد.

و می توان گفت که ارزشیابی :

- یک فرایند هدفدار است که می بایست به طور مستمر انجام شود.

- به جنبه های کمی و کیفی توجه دارد و فقط ظواهر را نمی بیند.

- به زمان توجه می کند.

- دارای ملاکهای مشخصی است که تقریبا مورد تایید اکثریت می باشند.

- دارای دو نوع هدف سازمانی و فردی است و هیچگاه قصدش تخریب یا مچ گیری افراد نیست.

فایلجو ارزشیابی را جمع آوری اطلاعات و دسته بندی آنها بر اساس اهداف تعیین شده میداند.

فراگرد ارزشیابی عبارت است از یک سلسله اقدامات رسمی برای بررسی عملکرد کارمند در فاصله زمانی معین است و شامل تمام رفتارهای فرد در ارتباط با کارکرد او در در آن دوره زمانی می شود.

روشهای ارزیابی عملکرد

الف -سیستم رده بندی (Ranking system)

بر اساس مقایسه یک شاغل با تمام افراد دیگر سازمانی است ، بدین معنی که هر یک از افراد سازمانی با دیگر افراد بصورت فردی سنجیده شوند تا در نهایت آندسته از افرادی که از ارزش بالاتری بر خوردارند در مقام بالاتر و آندسته از افراد که از ارزش پائین تری برخوردارند در طبقات پائین تر قرار گیرند

ب -سیستم مقایسه فرد با فرد(Man to man conparision system)

اولین بار توسط ارتش ایالت متحده در خلال سالهای جنگ جهانی اول برای ترفیع افسران و درجه داران اجرا شده است.

اشکالات موجود در سیستم فرد با فرد :

الف - یکسان نبودن تعریف و تشریح عوامل و مفاهیم ارزشیابی در نزد سرپرستان.

ب - یکسان نبودن برداشت های معیاری در قضاوت های فردی.

ج - حالات تغییر پذیری سرپرستان.

پ-سیستم درجه بندی (Grading system)

ابتدا تعدادی عوامل مانند ابتکار، فرماندهی ، قابلیت اعتماد ، هوش ، پشتکار و … را بنابر مقتضیات سازمانی انتخاب کرده و در جدولی بصورت اهم فی الاهم منظم و مرتب می نماید. آنگاه برای هر یک از عوامل فوق درجاتی از قبیل استثنایی ، عالی ، خوب ، متوسط ، ضعیف و بد در ستونهای مربوطه تعیین می نمایند و سپس افراد را از روی آن درجات ارزیابی می کنند.

...

فهرست مطالب به شرح زیر می باشد :

فصل دوم : ادبیات موضوع

بخش اول : ارزیابی عملکرد

1-تعریف ارزیابی عملکرد

2- تاریخچه ارزشیابی

3- فلسفه ارزشیابی

4- ماهیت و ضرورت ارزیابی عملکرد

5- نگرش به ارزیابی عملکرد

6- مراحل فرایند سیستم ارزیابی عملکرد

7- عوامل موثر در انتخاب نوع سیستم ارزیابی عملکرد

8- خطاهای ارزشیابی

9- روشهای ارزیابی عملکرد

10- موانع استفاده از روشهای ارزیابی عملکرد

11- مشخصات و ویژگیهای یک سیستم ارزیابی عملکرد

12- ارزشیابی در اسلام

13- اصول ارزشیابی در اسلام

بخش دوم : اثر بخشی

1- مقدمه

2- تعاریف اثر بخشی

3- عوامل تعیین کننده اثر بخشی کار

4- مدلهای اثر بخشی از دیدگاه صاحبنظران

5- عوامل موثر اثر بخشی سازمان

6- شاخصها و روشهای سنجش اثر بخشی

7- شاخصهای اثر بخشی سازمان

8- پیشینه مطالعاتی موضوع تحقیق

فهرست منابع و ماخذ

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید