تحقیق اختلالات شخصیتی رفتاری کودکان

تحقیق اختلالات شخصیتی رفتاری کودکان تحقیق اختلالات شخصیتی رفتاری کودکان

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 92 KB

تعداد صفحات : 52

بازدیدها : 458

برچسبها : اختلالات شخصیتی اختلال رفتاری

مبلغ : 5000 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه بررسی و گروه بندی اختلالات شخصیتی و رفتاری کودکان و بررسی عوامل موثر بر آن و نظریات و دیدگاههای روانشناختی

فهرست مطالب

نظریه یادگیری رفتاری اجتماعی

یادگیری مشاهده ای

شناخت گرایان ( Cogninvsm )

دیدگاه شناختی رفتاری

نگرش روانی تربیتی

نظریه متقابل

تشخیص و طبقه بندی

گروهبندی بر اساس سن

گروه بندی بر اساس رفتارهای اولیه و ثانویه

گروه بندی از دیدگاه متخصصان آموزش و پرورش

نشانه شناسی اختلالات رفتاری کودکان

سبب شناسی اختلالات رفتاری

عوامل مربوط به خانواده و والدین

الف ساخت خانواده

ب) فضای عاطفی و روابط خانوادگی

ج) اندازه خانواده

د) موقعیت اقتصادی اجتماعی خانواده

عوامل اجتماعی فرهنگی

عوامل زیستی

عوامل زمینه ساز و عوامل آشکار ساز

الف ) عوامل زمانه ساز

ب ) عوامل آشکار ساز

عوامل برون زاد

محرومیتها و کمبودها

نقش مدرسه در اختلالات رفتاری دانش آموزان

سازگاری اجتماعی دانش آموزان در مدرسه

نقش وضعیت تحصیلی در سازگاری دانش آموزان

تعریف سلامت روان

پیشینه نظری

تحقیقات انجمن ملی بهداشت روانی

دیدگاه روانپزشکی

دیدگاه روان تحلیلی

دیدگاه رفتار گرایان

دیدگاه انسان گرایی

دیدگاه هستی گرایی

دیدگاه شناختی

دیدگاه بوم شناسی

منابع

**********************************

نظریه یادگیری رفتاری اجتماعی

مفهوم کلی یادگیری این است که اختلات دوران کودکی به همان طریقی به کودک می رسد که سایر رفتار ها ، انتشار مقاله واتسون به نام روانشناسی از دید رفتارگرا ( 1931) چشم اندازی را عرضه کرد که با نظریه قلیل روانی به رقابت برخاست از نظریه یادگیری رفتاری و اجتماعی ، یادگیری در سرتاسر طول عمر ادامه داشت و از این رو نمی توانست این تصور که شکل گیری شخصیت تا سن بخصوص صورت گیرد. معنی داشته باشد. سرانجام بر عکس نظر یه قلیل روانی کلاسیک ، دیدگاه رفتاری حکم نظریه ای جامع و واجد را نداشت که بتواند تمام رفتارها را توجیه کند بلکه بر عکس نظریه های گوناگون پیشنهاد شده بود که اغلب از زبان مشابهی استفاده می کرد . اما هر کدام از آنها جنبه متفاوتی از روند یادگیری را شرح می داد.

یادگیری مشاهده ای

پژوهشگری که بیش از همه یادگیری مشاهده ای یا سرمشق مدل سازی می پردازد ... بندورا که در کنار پیوندش با این موضوع مطالعات بسیار روی پیدایش و درمان اختلالات رفتاری کودکان داشته است . کودکان نشان داده اند که با مشاهده کارهای دیگران می توانند رفتارهای گوناگون ، پرخاشگری ، همکاری ، تأخیر در احساس رضایتمندی ، سهیم شدن کسب این مطالعات نشان می دهند که چگونه یادگیری مشاهده ای باعث شود مشکلی رفتاری آموخته شود یا از بین برود چشم انداز یادگیری اجتماعی که از نگرش باندورا و سایر مطالعات گرفته شده است بر فرایندهای شناخت مانند توجه ، حا فظه و حل مسائل تأکید فزاینده ای دارد.

...

سبب شناسی اختلالات رفتاری

در پیدایش اختلالات رفتاری عامل واحدی را نمی توان مسئول دانست بلکه انواعی از عوامل مربوط به والدین و الگوی خانواده عوامل اجتماعی فرهنگی عوامل روانشاختی عوامل زیستی و عوامل زمینه ساز و عوامل آشکار ساز در پیدایش آن سهیم هستند . این عوامل در ادامه به اختصار توضیح داده شده اند..

عوامل مربوط به خانواده و والدین

دیر زمانی است این مسئله که برخی از گرایش ها و ورشهای نادرست وا لدین با پیدایش رفتارهای غیر انطباقی کودکان رابطه دارد آشکار گردیده است . وضعیت آشفته خانه با اختلالات رفتار رابطه دارد. پترسون در مطالع ای در زمانه اختلال رفتار کودکان نشان داد که والدین این کودکان در تنبیه ، بدرفتاری کودکان بی ثباتی نشان داده و مهارتهای لازم برای موفقیت تحصیلی را به آنان نمی آموزند.

عوامل خانوادگی ظرفیت کودکان را در رویارویی با استرس و فشارهای روانی تحت تأثیر قرار می دهند . داغدیدگی ، جدایی ، طلاق ، و منازعات زناشویی از چمله استرسهای شناخته شده دوران کودکی هستند که سلامت روانی کودکان را تحت تأثیر قرار می دهند . در واکنش به برخی از این استرسورهای منفرد یا متعدد احتمال بیشتری وجود دارد که کودکان به طور غیر مستقیم از طریق آثار این استرس ها روی والدین و ثبات خانواده تحت تأثیر قرار بگیرند .

سازگاری اجتماعی دانش آموزان در مدرسه

آنچه به عنوان سازگاری اجتماعی در این پژوهش مطرح است ، سازگاری دانش آموزان در محیط مدرسه می باشد. سازگاری در مدرسه را می توان به صورت زیر تعریف کرد: مجموعه واکنشهایی که توسط آن ، یک دانش آموز ساختار رفتار خود را برای پاسخی موزون به شرایط جدید ( مدرسه ) و به فعالیتهایی که آن محیط از دانش آموزان خواهد خواست تغییر دهند . بنابر این هر عامل با عواملی که این پاسخگویی را مشکل سازد ، زمانه ای برای ناسازگاری او در این محیط فراهم خواهد ساخت . بدین ترتیب ضوابط سازگاری مدرسه ای دانش آموز باید در این محیط و فعالیتهای مطرح در آن جستجو کرد . دانش آموزی که بتواند به این ضوابط ( اجرای برنامه ای مشخص قبول قواعد انضباطی خاص ، رعایت قاعده بندی مطرح در روابط انسانی دوران مدرسه ای پاسخ مثبت دهد. طبعی و سازگارقلمداد می شود. ناسازگاری کودک در مدرسه در موارد زیر مشاهده خواهد شد :

1- ناتوانی دانش آموز در موفقیت تحصیلی در زمان قانونی

2- ناتوانی دانش آموز در عدم موفقیت در یک یا همه فعالیتهای یادگیری اولیه مانند خواندن و نوشتن

3- ناتوانی دانش آموز در پذیرش هنجارهای سازمانی مدرسه

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید