تحقیق حقوقی جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

تحقیق حقوقی جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد تحقیق حقوقی جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

دسته : حقوق

فرمت فایل : word

حجم فایل : 94 KB

تعداد صفحات : 143

بازدیدها : 369

برچسبها : تحقیق جبران خسارات نقض قرارداد

مبلغ : 4000 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه تحقیقاتی حقوق جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

دانلود پروژه تحقیقاتی رشته حقوق دوره کارشناسی با عنوان جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

چکیده

خساراتی که بر اثر نقض قرارداد به طرف قرارداد وارد می شود باید جبران گردند، ولی نحوه و شیوه جبران آنهابه طرق مختلفی می باشد، این طرق و شرایط آنها در این پروژه بررسی و مطالعه گردیده است.

این پروژه در چهاربخش نوشته شده، بخش اول آن کلیات موضوع بیان گردیده است، در بخش دوم مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن بررسی گردیده که این بخش خود نیز در سه فصل تنظیم شده فصل اول آن محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد بیان گردیده، فصل دوم به بررسی و بیان شرایط تحقق مسوولیت قراردادی پرداخته و فصل سوم آن دعوی جبران خسارت را بیان کرده است.

بخش سوم اسباب معافیت از پرداخت خسارت را بیان کرده و در چهار فصل اسباب و ویژگیهایی که به سبب آن ها متعهد از پرداخت خسارت معاف می گردد را امور بررسی قرار داده است و نهایتاً در بخش چهارم یکسری قرادادهایی را که درباره مسوولیت می توان منعقد کرد را، بررسی کرده است.

....

مقدمه

بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعده مشهوراوفوبالهوداست . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.

به شیوه های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . .عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن می باشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بی شک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می گردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات می باشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می شود و در فصل دوم آن ماهیتمسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می گیرد.

اینکه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران کند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است.

با توجه به اصل آزادی اراده ها طرفین قرارداد می توانند در هر موردی توافق کنند به شرط اینکه خلاف نظم عمومی و قواعد آمره نباشد ولی آیا درباره عدم مسوولیت طرفین در صورت نقض قرارداد می توانند توافق کنند یا خیر؟ اگر می توانند تا چه حدی مجاز می باشند؟ به این سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است.

قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است:

این گونه قراردادها و شروط، بطور مستقیم در اصل حق طلبکار تصرف نمی کند و هدف آنها ارزیابی میزان خسارت است نه تغییر در اصل حق، مانند شروطی که برای تخلف از اجرای قرارداد، وجه التزام تعیین می کند و بطور مقطوع میزان خسارت ناشی از عهدشکنی را اعلام می دارد که به آن وجه التزام می گویند و در اینجا آنرا مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

گفتار اول) مفهوم وجه التزام: در تعریف وجه التزام می توان گفت که توافقی است که به موجب آن طرفین میزان خساراتی را که در صورت عدم اجرای قرارداد یا ایجاد ضرر باید پرداخته شود از پیش معین می سازند

به عبارت دیگر وجه التزام برای عهد شکنی و تخلف از قرارداد معین می شود خواه به صورت تأخیر یا عدم اجرای قرارداد و یا سوء اجرای قرارداد باشد. همانطور که در قولنامه های خرید و فروش املاک، این گونه شروط برای تخلف از قرارداد و تأخیر درتنظیم سند رسمی قید می گردد.

در این گونه شروط خسارات به طور مقطوع معین می گردد و وجه التزام ممکن است به صورت شرط در ضمن قرارداد اصلی آمده یا به صورت قرارداد جداگانه تنظیم گردد. در قوانین ما، ماده 230 ق.م مهمترین نص قانونی است که اعتبار و نفوذ حقوقی این گونه شروط را پذیرفته و اعلام می دارد که:

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم است محکوم کند.

تعیین وجه التزام این فایده را برای طلبکار دارد که او را از اثباتورود خسارت و حدود و میزان آن معاف می نماید و در صورت تخلف از عقد، دادرس، بدون ورود به این بحث که آیا خسارتی وارد شده یا خیر و اینکه میزان آن چقدر است، مدیون را به همان وجه التزام محکوم می نماید. و این وجه جانشین خسارت ناشی از عهد شکنی می شود. بنابراین هر چند که وجه التزام با شرط افزایش یا تجدید یا عدم مسئولیت ارتباط نزدیک دارد و گاه درعمل مخلوط می شود: چنانکه هرگاه وجه التزام بیش از اندازه واقعی باشد، موجب افزایش تعهدات مدیون گردیده و به شرط فزونی مسئولیت نزدیک می شود و هرگاه ناچیز و بی تناسب با خسارت واقعی باشد همان اثر شرط تحدید یا عدم مسئولیت را دارد. اما باید گفت که تفاوتها و اختلافات احکام این دو گروه قابل انکار نیست و دست کم تفاوت اصلی آنها این است که در وجه التزام، هدف ارزیابی میزان خسارت می باشد در حالیکه در گروه اول هدف، تغییر در اصل حق است[3]. علاوه بر این در شرط وجه التزام، بر خلاف شرط تحدید مسئولیت

مرز مسوولیت از دو طرف معین است و طلبکار نیازی به اثبات اصل خسارت و میزان آن ندارد اما در شرط تحدید مسوولیت، میزان خسارت نامعلوم بوده و تنها سقف میزان خسارت معین است و دادگاه می تواند خسارت واقعی وارده را تا آن حد احراز نماید لیکن مدعی ورود خسارت باید آنرا اثبات نماید.

فهرست مطالب پروژه دانلودی

مقدمه

بخش اول) کلیات

فصل اول) قواعد عمومی

گفتار اول) تعریف خسارت

گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد

فصل دوم) ماهیت مسوولیت

گفتار اول) مفهوم مسوولیت

مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت

مبحث دوم) اقسام مسوولیت

بند اول) مسوولیت اخلاقی

بند دوم) مسوولیت حقوقی

گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی

مبحث اول) منابع فقهی

بند اول) قاعده اتلاف

بند دوم) قاعدهتسبیب

بند سوم) قاعده ضمان ید

مبحث دوم) مبانی نظری

بند اول) نظریه تقصیر

بند دوم)نظریه خطر

بخش دوم) مسوولیت قراردادی و ضمنانت اجرای آن

فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد

گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین

گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین

گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد

فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی

گفتار اول) عهد شکنی و مفهوم آن

مبحث اول) تأثیر مطالبه در تحقق عهد شکنی

مبحث دوم) اقسام عهد شکنی

گفتار دوم) تقصیر قراردادی

مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر

مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن

بند اول) لزوم تقصیر

بند دوم) اقسام تقصیر

مبحث سوم) اثبات تقصیر

گفتار سوم) ضرر

مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن

مبحث دوم) اقسام ضرر

مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه

بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر

بند دوم) مستقیم بودن ضرر

بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد

فصل سوم) دعوی جبران خسارت

بخش سوم) اسباب معافیت از پرداخت خسارت

فصل اول) قوه قاهره

گفتار اول) تعریف قوهقاهره

گفتار دوم) اوصاف قوه قاهره

مبحث اول) وصف خارجی بودن

مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری

مبحث سوم) ممکن نبودن پیش بینی

فصل دوم) اقدام متعهد له

فصل سوم) دخالت شخص ثالث

فصل چهارم) تأثیر قوه قاهره بر قرارداد

بخش چهارم) قراردادهای راجع به مسوولیت

فصل اول) قراردادهایی که راجع به اصل مسئوولیت و حدود آن است

گفتار اول) قرار دادهای راجع به فزونی مسوولیت

گفتار دوم) قرار دادهای راجع به کاهش مسوولیت

گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادها

فصل دوم) قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است

گفتار اول) مفهوم وجه التزام

گفتار دوم) احکام وجه التزام

نتیجه گیری

فهرست منابع و مأخذ

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید