پایان نامه نقش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور

پایان نامه نقش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور پایان نامه نقش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور

دسته : اقتصاد

فرمت فایل : word

حجم فایل : 343 KB

تعداد صفحات : 180

بازدیدها : 573

برچسبها : اتاق بازرگانی صنایع و معادن اقتصاد کشور

مبلغ : 14000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور

معرفی پایان نامه بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور

موضوع تحقیق:

بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور.

بیان مساله:

تمامی اتاقهای بازرگانی در سراسر دنیا، تاثیرگذاری زیادی بر شاخصهای اقتصادی کشور دارند و در مجموع به اقتصاد ملی یاری می رسانند و البته اتاق بازرگانی ایران نیز از این امر مستثنی نیست. براساس قانون، هدف از تاسیس اتاق بازرگانی کمک به فراهم نمودن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی می باشد. لذا به منظور بررسی جایگاه واقعی اتاق بازرگانی و تاثیر مهم آن بر اقتصاد کشور و رهنمود دادن به آن جهت بسط فعالیت خود موضوع پایان نامه خود را در این رابطه برگزیده ایم. همچنین سوالات تحقیق عبارتند از:

1- آیا اتاق بازرگانی تاثیرگذاری زیادی بر شاخصهای اقتصادی کشور دارد؟

2- آیا اعضاء (اشخاص حقیقی و حقوقی) در فعالیتهای اتاق بازرگانی مشارکت زیادی دارند؟

3- آیا اعضاء از عملکرد اتاق بازرگانی رضایت دارند؟

اهداف تحقیق:

1- بهبود و ارتقاء جایگاه اتاق بازرگانی برای انجام کاراتر و اثربخش تر فعالیت ها و وظایف خود در سطح خرد و کلان.

2- بهبود و ارتقاء عملکرد اتاق بازرگانی در زمینه های تولیدی، بازرگانی و خدماتی.

3- بهبود و ارتقاء فعالیت های اتاق بازرگانی در بسط و توسعه بخش خصوصی.

4- شناخت عوامل موثر بر مشارکت بیشتر اعضاء در فعالیت های اتاق بازرگانی.

5- جذب و ارتقاء رضایت اعضاء از عملکرد اتاق بازرگانی در سطح خردوکلان.

اهمیت تحقیق:

1- جایگاه ویژه بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و مشارکت فعالانه این بخش در اتاق های بازگانی کشورهای توسعه یافته، این اتاقهای بازرگانی را به موقعیتی رسانده است که می توانند نقش بسیار فعالی را در سطح اقتصاد خردوکلان و توسعه بازرگانی خارجی ایفاء کنند. اما اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به دلیل عوامل درونی و بیرونی و فضای حاکم بر آن هنوز نتوانسته است به جایگاه واقعی خود دست یابد بنابراین شناخت دلایل موفقیت های اتاق بازرگانی سایر کشورها و استفاده از تجربیات آنها برای رفع موانع رشد و توسعه اقتصادی کشور یک ضرورت است.

2- در تمام دنیا اتاق های بازرگانی آدرس های شناخته شده ای برای شرکت ها و سازمانهای دیگر در سایر کشورها هستند و به همین دلیل این اتاقهای بازرگانی در تمام کشورها فعالیت وسیعی را در زمینه بازرگانی به عهده دارند و اتاق بازرگانی ایران نیز از این امر مستثنی نیست. اما بدلیل ساختار خاص آن و تصمیم گیری متمرکز معمولاً عده کمی از اعضاء از این نوع ارتباط (خدمات) با کشورهای خارجی سود می برند. در واقع اتاقهای بازرگانی کشورهای پیشرفته محل اتصال شرکت های داخلی و خارجی هستند. اما این نقطه اتصال در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تبدیل به گلوگاهی شده است که اعضای آن نمی توانند بطور مساوی از امکان ارتباط خود با همکارانشان در کشورهای دیگر بهره ببرند. ...

جایگاه واقعی اتاق بازرگانی در اقتصاد کشورها

به منظور تشریح تاثیر اتاق بازرگانی بر اقتصاد کشورها به مدل زیر توجه نمائید. این مدل نشان دهنده وظایف اتاق بازرگانی در دو بخش کلان و خرد است که در مجموع بر اقتصاد کشورها تاثیرگذار می باشد.

جایگاه اتاق بازرگانی در اقتصاد

وظایف کلان اتاق بازرگانی

منظور از وظایف کلان، مجموعه وظایف استراتژیکی است که منجر به تاثیرگذاری بر اقتصاد ملی و سیاست گذاری های کلان اقتصادی کشور می گردد و به دو بخش درون مرزی و برون مرزی تقسیم می شود.

وظایف کلان درون مرزی اتاق بازرگانی:

1- بسترسازی برای شکوفایی واحدهای اقتصادی و تجاری.

2- تصحیح و بهبود سیاستهای پولی و مالی.

3- جذب و توسعه سرمایه گذاری داخلی.

4- کمک و مساعدت به ایجاد اشتغال.

وظایف کلان برون مرزی اتاق بازرگانی:

1- سرپرستی و هدایت کمیسیونهای متقابل اقتصادی و اتاقهای مشترک.

2- افزایش درک متقابل.

3- حمایت و ارتباط از ملاقاتهای نمایندگان و سازمانهای تجاری و اقتصادی بین المللی.

4- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی.

5- تشویق وتوسعه صادرات.

6- اعزام نمایندگان تجاری.

7- ارتباط با اتاقهای بازرگانی دیگر.

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: کلیات تحقیق

موضوع تحقیق

بیان مساله

اهداف تحقیق

اهمیت تحقیق

پیشینه تحقیق

فرضیه های تحقیق

قلمرو تحقیق

روش تحقیق

روشهای جمع آوری اطلاعات

محدودیت های تحقیق

واژه ها و اصطلاحات کلیدی

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

بخش اول

تشکلهای صنفی

تاریخچه سندیکاهای صنفی

اهمیت واحدهای صنفی در کشور

نگاهی به نقش اصناف و سازمانهای صنفی در جامعه

تعاریف

نقش سازمانها و تشکلهای صنفی در توسعه

تقویت تشکلهای صادراتی یک نیاز اساسی

تعاون

تعاون به عنوان یک راهکار صنفی و ملی

نتیجه گیری

الگویابی

بخش دوم

اتاق بازرگانی بین المللی

اتاق بازرگانی و صنایع کره

اتاق بازرگانی و صنایع ملی مالزی

اتاق بازرگانی لندن

جایگاه واقعی اتاق بازرگانی در اقتصاد کشورها

ویژگیهای اصلی یک اتاق بازرگانی ایده آل

پارامترهای اصلی برای مقایسه اتاقهای بازرگانی

جدول مقایسه ای اتاق بازرگانی ایران و سایر اتاقهای بازرگانی پیشرفته دنیا

ویژگیهای ساختاری محتوایی و عملکردی اتاق بازرگانی ایده آل و سنتی

بودجه اتاق بازرگانی

کارکنان اتاق بازرگانی

فصل سوم: جامعه آماری

تاریخچه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 94

سیر تطور قانونی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 105

قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران(1348)

قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران(1373)

کمیسیونهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 120

آئین نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران

نمودار سازمانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 124

فهرست شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 125

فهرست اتاق های بازرگانی مشترک ایران و سایر کشورهای جهان

فهرست بخش های بازرگانی سفارتخانه های خارجی که با اتاق بازرگانی ایران

همکاری دارند

بررسی کمی عملکرد و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران

فهرست اتحادیه ها و سندیکاهای داخلی که با اتاق بازرگانی همکاری دارند

شرایط نامزدی در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی

فهرست اعضای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی

مدل تحقیق

فصل چهارم: روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

روش تحقیق

روش های جمع آوری اطلاعات

معیارهای مقبولیت تحقیق

روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

ویژگی های کلی پاسخ دهندگان (نمودار)

ویژگی های کلی پاسخ دهندگان (جداول)

نمودار نتایج نظرسنجی از اعضاء اتاق بازرگانی

فرضیه اول

فرضیه دوم

فرضیه سوم

خصوصیات یک عضو فعال از دیدگاه اعضاء (نمودار)

خصوصیات یک عضو فعال از دیدگاه اعضاء (جدول)

وظایف و فعالیت های اصلی اتاق بازرگانی از دیدگاه اعضاء (نمودار)

وظایف و فعالیت های اصلی اتاق بازرگانی از دیدگاه اعضاء (جدول)

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری

معایب و نواقص اتاق بازرگانی

پیشنهادات

بازتاب تحقیق اتاق بازرگانی در رسانه ها

منابع و ماخذ

ضمائم و پیوستها

به همراه پرسشنامه

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید