پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت دختران و پسران و تاثیر جنسیت بر آنها

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت دختران و پسران و تاثیر جنسیت بر آنها پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت دختران و پسران و تاثیر جنسیت بر آنها

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 105 KB

تعداد صفحات : 125

بازدیدها : 718

برچسبها : دانلود پایان نامه عزت نفس خلاقیت جنسیت

مبلغ : 4000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت در بین دختران و پسران و تاثیر جنسیت بر روی متغیرهای عزت نفس و خلاقیت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی عنوان: بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت در بین دختران و پسران و تاثیر جنسیت بر روی متغیرهای عزت نفس خلاقیت

چکیده

با توجه به نتیجه بررسی های انجام شده خلاقیت و استعدادهای خلاقه نهفته در کودک و نوجوان قابل رشد و توسعه است و این کیفیت مستلزم تلاش و کوشش همه جانبه در ابعاد گوناگون کودک و نوجوان به ویژه عزت نفس می باشد.

موضوع پژوهش حاضر بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس درنوجوانان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و خلاقیت است که با استفاده از شیوه نمونه گیری در دسترس صورت پذیرفته است از این رو تعداد 60 نفر از دانش آموزان دختر و پسر که در مقطع راهنمایی مدارس واقع در منطقه 11 آموزش و پرورش تحصیل می کردند انتخاب شدند و آزمونهای عزت نفس کوپراسمیت و خلاقیت عابدی بر روی آزمودنیها اجرا گردید. نتایج نشان می دهد که خلاقیت در بین دختر و پسر تفاوتی ندارد و همچنین عزت نفس در دختر و پسر تفاوتی ندارد ورابطه مثبتی بین خلاقیت و عزت نفس وجود دارد.

مقدمه

بنا به اعتقاد بسیاری از متخصصان عزت نفس را می توان ازجمله علل مشکلات رفتاری شایع در میان کودکان و نوجوانان سراسر جهان دانست.

بهترین راه برای بیشتر کردن انگیزش افراد اینست که عزت نفس آنها را افزایش دهیم.معلمان، کارفرمایان و مربیان همواره می گویند که راه بهترین راه برای با انگیزش کردن دانش آموزان ، کارکنان و ورزشکاران بالا بردن عزت نفس آنهاست.

بالا بردن عزت نفس اقدام پسندیده ای است و احمقانه است اگر کسی با اینکار مخالفت کند . امّا مسئله تقویت کردن عزت نفس نوعی مداخله انگیزشی است که تقریباً هیچ یافته ای وجود ندارد که نشان دهد عزت نفس اصلاً چیزی را به وجود می آورد بلکه عزت نفس توسط مجموعه ی موفقیتها و شکستها به وجود می آید...آنچه باید بهبود یابد عزت نفس نیست بلکه مهارتهای ما برای برخورد با دنیاست.

در همین رابطه دو پژوهشگر نتیجه گرفتند که عزت نفس عمدتا حاصل موفقیتها و شکستهای مربوط به پیشرفت است که تأثیری مهمی بر پیشرفت بعدی ندارد .پس نکته مهم در این دو نقل قول جهت علیتی بین عزت نفس و پیشرفت /خلاقیت است.

افزایش عزت نفس موجب افزایش پیشرفت نمی شود بلکه افزایش پیشرفت موجب می شود که عزت نفس بیشتر می شود و از آنجائیکه بسیاری از افراد خلاق به دلیل بی بهره بودن از اعتماد به نفس کافی قادر به ابراز تفکرات نو و ابداعات تازه خویش نیستند و برخی از با استعدادترین و سرآمدترین دانش آموزان خود را با دیدی کاملاً منفی ارزیابی کرده بودند و نمی توانند تخیلات خود را به زبان آورند؛ هدف ما در این پژوهش بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسر است و بررسی راهکارهایی است تا با افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان با هوش زمینه های خلاقیت رادر آنها به وجود آوریم.

تعریف عزت نفس

عزت نفس از جمله مفاهیمی است که در چند دده اخیر مورد توجه پژوهشگران روانشناسی و علوم تربیتی قرار گرفته است در تبیین اهمیت عزت نفس برخی صاحبنظران از آن به عنوان نکته ای کلیدی که می تواند جوانب مختلف زندگی افراد را تحت تاثیر قرار دهد یاد می کنند.اهمیت این مطلب همواره از سوی افرادی که با کودکان کار می کنند تائید شده است ، به سختی می توان از نزدیک با کودکان در تماس بود و درعین حال به مهمترین احساسات آنها در مورد خودشان به عنوان یک فرد توجه نکرد.

انسان هنگام تفکر در مورد احترام به خود کودکان براحتی سردرگم می شود. به دلیل اینکه دو واژه احترام به خود و خودپنداره اغلب به جای هم مورد استفاده قرار می گیرند و زمان مورد استفاده در این زمینه را مبهم می سازد.

عزت نفس را باید از خود پنداره متمایز ساخت منظور از خودپنداره مجموعه صفات ،توانائیها، نگرشها و ارزشهایی است که فرد باور دارد او را توصیف می کند.

فصل اول: کلیات پژوهش

چکیده

مقدمه

بیان مساله

اهمیت پژوهش

هدف پژوهش

فرضیه پژوهش

تعاریف نظری و عملیاتی اصطلاحات

فصل دوم :پیشینه پژوهش

بخش اول : عزت نفس

تعریف عزت نفس

فرآیند شکل گیری و تحول عزت نفس

منظور از احترام به خود ضعیف یا قوی چیست؟

ملاک های ایجاد عزت نفس در نوجوانان

دیدگاههای نظری درباره عزت نفس

نظریه های مربوط به عزت نفس

کوپر اسمیت

آبراهام مازلو

ویلیام جیمز

نظریه پردازان صفات

نظریه پردازان یادگیری اجتماعی

نظریه پردازان روان پویشی

بخش دوم : خلاقیت

سیر تحول مطالعه خلاقیت

خلاقیت

مراحل خلاقیت

تحول خلاقیت در طول زندگی

اجزای تشکیل دهنده خلاقیت

دیدگاههای خلاقیت

تورسن

کیلفورد

کارل راجرز

دوبونو

نظریات خلاقیت

رویکرد باستانی

رویکرد روانکاوی

رویکرد روانکاوی جدید از خلاقیت

رویکرد گشتالت

رویکرد تداعی

رویکرد رفتارگرایی

رویکرد روانسنجی

الگوهای خلاقیت

آزبورن

آزبورن چارنز

استین

نلر

کالا گر

مروری بر تحقیقات انجام شده در روابط با موضوع پژوهش

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه

جامعه آماری پژوهش

نمونه آماری و روش نمونه گیری

ابزار پژوهش

روش جمع آوری اطلاعات

روش آماری

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت

مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت

اعتبار و پایایی آزمون کوپر اسمیت

روایی آزمون کوپر اسمیت

پرسشنامه خلاقیت عابدی

تاریخچه خلاقیت عابدی

پایایی آزمون

اعتبار آزمون

شیوه نمره گذاری

فصل چهارم:توصیف وتحلیل داده ها

روش محاسبه

توصیف داده ها

فرضیه پژوهش

فصل پنجم :نتایج پژوهش

بحث و نتیجه گیری

محدودیتها

پیشنهادها

منابع ومآخذ

پیوست ها

پیوست الف

پیوست ب

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید