پایان نامه تدوین مدل راهبردی مدیریت بحران در بندر خرمشهر

پایان نامه تدوین مدل راهبردی مدیریت بحران در بندر خرمشهر پایان نامه تدوین مدل راهبردی مدیریت بحران در بندر خرمشهر

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 327 KB

تعداد صفحات : 91

بازدیدها : 1275

برچسبها : مدیریت بحران بندر خرمشهر HSE

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه بررسی شرایط ایمن در انبارهای بندر خرمشهر و پایانه کانتینری با بکارگیری HSE و تدوین مدل راهبردی مدیریت بحران در بندر خرمشهر

در پایان این تحقیق نتیجه گیری می شود:

از آن جا که هر سازمان در طول حیات خود با بحران هایی روبه رو می شود، مدیران و اعضای اصلی سازمان باید تمهیداتی بیندیشند که به وسیله آنها بتوانند بحران ها را شناسایی و از وقوع آن پیشگیری کنند یا حداقل به کنترل آن اقدام نمایند. این مقوله نیازمند مدیریت درست می باشد. بحران هایی که در سطح دریایی و بنادر رخ می دهند بسیار گسترده و پیچیده می باشند. هم عوامل طبیعی و هم عوامل انسانی در وقوع این بحرانها موثرند. باید ابتدا محیط را تجزیه و تحلیل کنیم و علل وعوامل وقوع بحران را شناسایی کنیم. سپس به دنبال آن باشیم که این عوامل را به حداقل برسانیم. استفاده از تجارب دیگران و بنادر دیگر می تواند بسیار مهم باشد. باید بندر خرمشهر از مدل ها و روش های متناسب با خود به این مهم دست یابد.

تحلیل محیط مهم ترین نیاز هر سازمانی است در هنگام بروز بحران. پس ابتدا اگر در بندر خرمشهر حادثه ای رخ دهد، ابتدا باید محیط تحلیل شود و با شناسایی علل و عوامل وقوع این بحران، به دنبال کاهش این بحران باشیم.

چکیده تحقیق

همگام با گسترش علوم و فن آوری در زمینه های گوناگون، توجه به مسائل ایمنی، بهداشت و محیط زیست در مجامع علمی و همچنین صنایع و خدمات، بیش از پیش فزونی یافته و در سالیان اخیر در کشور ایران، تحولی شگرف را تجربه می کند. سازمان بنادر و دریانوردی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همراه با کسب موفقیت های درخشان در زمینه های عملیاتی، توجه ویژه ای به مقوله ایمنی به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار داشته که از جمله ثمرات آن توجه به استقرار نظام مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) می باشد. بکارگیری ایمنی، بهداشت و مسائل زیست محیطی (HSE) در بنادر، ضامن موفقیت ارائه خدمات بندری به افراد مربوطه می باشد. از این رو در این تحقیق به تعریف HSE و نحوه بکارگیری آن در بندر خرمشهر برای کم کردن ریسک ها و خطرها، هزینه های اضافی و متقابلا افزایش سلامت کارکنان و محیط کاری بندر و افزایش کارایی و کاهش استرس ناشی از کار و تلفات پرداخته شده است.

محقق در این پژوهش به توصیف شرایط ایمن در انبارهای بندر خرمشهر و پایانه کانتینری با بکارگیری HSE پرداخته است و شرایط ایمن و نا ایمن و همچنین انواع خطرات در جنبه های مختلف را در بندر بیان کرده است.

اهداف تحقیق

آشنایی با طرح های پیشنهادی مدیریت بحران

آشنایی با روش های تجزیه و تحلیل حادثه

معرفی شاخص های مدیریت بحران

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات پژوهش

واژگان کلیدی

راهبرد

بحران

مدیریت بحران

فصل دوم پیشینه تحقیق

مقدمه

پیشینه تحقیق

اهمیت پیشینه در تحقیقات

فصل سوم روش تحقیق

مقدمه

روش و نوع تحقیق

مشخصات کلی بندر خرمشهر

وضعیت انبار بندرخرمشهر

تجهیزات دریایی بندرخرمشهر

تجهیزات خشکی بندر خرمشهر

تجهیزات ترمینال کانتینری

تجهیزات ترمینال کالاهای عمومی

ابزارهای جمع آوری اطلاعات

مفاهیم کلی

حادثه

بحران

مراحل بحران

مدیریت

مدیریت بحران

تعاریف مدیریت بحران

مراحل مدیریت بحران

مدل

مدل های مدیریت بحران

کنترل برنامه ریزی شده ی بحران

مدل راهبردی

نظریه های مختلف مدیریت بحران

نظریه ی مدیریت بحران شناور

نظریه و مدل ارتباطات بحران ذحران گونزالز_هرروپرات

گونه های بحران

بحران انسانی

بحران طبیعی

سطوح بحران

بحران فردی

بحران سازمانی

بحران اجتماعی

مدل سه مرحله ای مدیریت بحران

فصل چهارم بحث

گام های عملیاتی برای مدیریت بحران در سازمان های بزرگ و مهم

گام اول تعریف بحران

گام دوم

گام سوم برنامه ریزی در بحران

گام چهارم عوامل کمیته ی باور

گام پنجم عوامل موثر درتصمیم گیری حل بحران

انواع بحران های موجود دریک سازمان

بحران سازمانی

بحران منابع انسانی

بهره وری

عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی

سه عامل کلیدی در موفقیت سازمان

ارتباط

ارتباط با کارمندان

تعهد

روش های شناسایی خطر ها

وقتی یک حادثه ای رخ دهد به شیوه ی زیر عمل می کنیم

روش های بررسی حادثه

مراحل تجزیه وتحلیل درخت خطا

تعریف تکنیک اف تی آی

انواع رویدادها

نمودارها

فصل پنجم نتیجه گیری

مقدمه

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

*******************

مدیریت بحران

مدیریت بحران مجموعه ای از اقدامات اساسی و فوق العاده درهنگامی که حادثه ای به طور طبیعی و یا توسط بشر به طور ناگهانی و یا فزاینده رخ می دهد. وظیفه ی مدیریت بحران ، اتخاذ تصمیمات موثر، براساس اطلاعات صحیح در جهت کاهش خسارات و کنترل سریع بحران است. این فرایند در نهایت با شناخت کنش ها و واکنش های سیستماتیک انجام می شود. در غیر این صورت تصمیمات چیزی جز آزمون و خطا نخواهد بود و با توجه به سه عامل محدودیت زمان، تهدید وغافل گیری نمی توان انتظار داشت جایی برای چنین رویکردی باشد مسلما برای تمام تمام برنامه ریزی های بحران ، جایی برای موقعیت های پیش بینی نشده در نظر گرفته خواهد شد.

تعاریف مدیریت بحران

- مدیریت بحران چهارچوب مناسبی برای فرماندهی، کنترل، هماهنگ سازی و به کار گرفتن راهبردهای تحدید بحران است که از مدیریت بحران دقیقاً به معنای سوق دادن هدفمند جریان پیشرفت امور به روالی قابل کنترل، انتظار برگشتن امور در اسرع وقت.

- مدیریت بحران عبارت است از، تلاش نظام یافته توسط اعضای سازمان همراه با ذی نفعان خارج از سازمان، در جهت پیشگیری از بحرانها یا مدیریت اثربخش آن در زمان وقوع .

- مجموعه ای از کارکردها، فرایندها برای شناسایی، مطالعه و پیش بینی موضوعات بحرانی و تبیین روش های ویژه ای است که سازمان را قادر می سازد تا ضمن پیشگیری، در موقع بروز بحران تدبیر لازم را به کار گیرد.

- مدیریت بحران شامل برنامه ها،ایجاد ساختارها و تدوین مقرراتی است که منجر به کمک و یاری رسانی به دولت و سازمان های غیر دولتی می نماید.

...

انواع بحران های موجود دریک سازمان

بحران سازمانی

یک بحران سازمانی پدیده ای با احتمال وقوع کم و تاثیرگذاری زیاد است که قابلیت اجرایی سازمان را تهدید می کند و از مشخصه آن مبهم بودن عامل، مبهم بودن تاثیرات و وسایل حل آن است و تصمیمات مربوط به آن باید به سرعت اتخاذ شود. به هر جهت، بحرانها به صورت ناگهانی بروز نمی کنند و اغلب آنها علائم هشدار دهنده ای دارند که مشکلات و معضلات بالقوه ای را نشان می دهند. بحران شباهت جالبی با یک مدل زیست شناختی دارد، گون زالزهیرو و پرات (1996) پیشنهاد می کنند که یک بحران می تواند شبیه به مکانیسمی باشد که مراحل تولد، رشد، بلوغ و افول یا مرگ را طی می کند. در زبان چینی واژه (ویجی) (WEIJI) معادل واژه بحران است که معنای خطر و فرصت را می دهد. این لغت اساس و شالوده مدیریت بحران را آشکار می کند یعنی: وقتی اداره کردن به درستی صورت گیرد یک خطر به عنوان یک بحران می تواند یا پیشگیری شود یا اثرات آن کاهش می یابد و یا حتی تبدیل به یک فرصت شود. اغلب هر بحران دانه هایی از موفقیت را در خود دارد، همان طور که ریشه های شکست را نیز می تواند در خود داشته باشد .

در تعریف بحران سازمانی بهتر است بین بحران (CRISIS) و واقعه ناگوار (DISASTER) تفاوت قائل شد.برنتبین این دو تفاوت قائل شده و می گوید: بحران توصیف کننده شرایطی است که در آن ریشه های پدیده می تواند مسائل و مشکلاتی مانند ساختارها و عملیاتهای مدیریتی نامناسب و یا شکست در تطابق با یک تغییر باشد در حالی که منظور از واقعه ناگوار این است که شرکت با تغییرات مصیبت بار پیش بینی نشده یا ناگهانی مواجه شده که کنترل کمی بر روی آنها دارد.

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید