پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی

پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 459 KB

تعداد صفحات : 55

بازدیدها : 1600

برچسبها : کیفیت زندگی کاری بهره وری نیروی انسانی

مبلغ : 5500 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی در 55 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

چکیده

این تحقیق در صدد است تا نقش مؤلفه های کیفیت زندگی کاری بر بهره وری نیروی انسانی را بررسی کند. روش پژوهش حاضر بر اساس حوزه مطالعاتی و مسائل آن، و نیز فرضیه های تحقیق، در پژوهش حاضر از تکنیک پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شرکت گاز مهران به تعداد 400 می باشد. جهت برآورد حجم نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی و از طریق جدول مورگان تعداد 53 نفر به صورت قرعه کشی انتخاب گردیدند. روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. آمار توصیفی (پارامترهای مرکزی و پراکندگی از قبیل: میانگین، ماکزیمم، مینیمم، جداول فراوانی، نمودارها، انحراف استاندارد و واریانس) برای متغیرهای جمعیت شناختی و آمار استنباطی (آزمون های ضریب همبستگی) برای آزمون فرضیه های تحقیق به کار رفته است (برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار آماری spss استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که متغیرهای مؤلفه چالشی، غنی و پربار بودن کار ، تناسب سازمانی و اجتماعی کار و امنیت و زمینه پرورش مهارت ها و یادگیری مستمر در کار بر روی بهره وری نیروی انسانی در شرکت گاز مهران تأثیرگذار است.

نقش کیفیت زندگی کاری بر بهره وری نیروی انسانی

فهرست مطالب

چکیده 4

فصل اول 8

1-1- مقدمه9

1-2-بیان مسئله 9

۱-۳- پیشینه تاریخی 10

1-3-1- تاریخچه کیفیت زندگی کاری 10

1-3-2- تاریخچه بهره وری نیروی انسانی 11

1-4-پیشینه تجربی 11

1-5-ضرورت و اهمیت پژوهش 13

1-6-تعریف مفاهیم 15

1-6-1-تعریف نظری15

ب. تعریف بهره وری 17

ت. تعریف کاربردی بهره وری 17

1-6-2-تعریف عملیاتی19

1-7- سؤالات پژوهش22

1-8-فرضیات پژوهش 22

1-8-1- فرضیه اصلی:22

1-9-محدودیت های تحقیق 23

فصل دوم 24

2-1- مبانی نظری25

۲-۳- کیفیت زندگی کاری از دید تئوری نهادی مدیریت29

۲-۴- دسلر 29

۲-۵- کاست30

۲-۶- لوین 30

۲-۷- لاولر 30

۲-۸- میلز31

۲-۹- والتون 32

۲-۱۰- بررسی نظریات عنوان شده 33

فصل سوم: روش شناسی 34

۳-۱- روش تحقیق35

۳-۲-جامعه آماری35

۳-۳- نمونه آماری (حجم نمونه و شیوه نمونه گیری) 35

۳-۴- ابزارگرداوری داده ها35

۳-۵- نحوه تجزیه و تحلیل داده ها 36

فصل چهارم: یافته ها 38

4-1- ویژگیهای جمعیت شناختی 39

4-1-1- سن 39

4-1-2- میزان تحصیلات 40

4-1-2- سابقه خدمت 41

4-2- آزمون فرضیات42

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات46

5-1- نتیجه گیری47

5-2- پیشنهادات 48

منابع و ماخذ 48

فهرست جداول

*************

تاریخچه کیفیت زندگی کاری

مطالعات مربوط به کیفیت زندگی کاری، از دهه ۱۹۵۰ آغاز شد و مراحل متفاوتی را نشان داد. اریک تریاست و همکارانش از انستیتو تاویستوک لندن از پیشروان تحقیق در زمینه کیفیت زندگی کاری بودند. در آن دهه آنان یک سلسله از مطالعاتی را آغاز کردند که اصل آن به رویکرد تکنیک های اجتماعی مربوط به کار سازمان بر می گشت. یک نوع آگاهی درزمینه ی اهمیت آزمودن راه های بهتر برای سازمان دهی کار به منظور کم کردن تأثیرات منفی بر روی کارکنان. مرحله اول این نهضت تا سال ۱۹۷۴ در ایالات متحده آمریکا گسترش پیدا کرد. تمایل به کیفیت زندگی کاری با طرح سؤالاتی چند در مورد اقتصادی (به عنوان مثال بحران انرژی و افزایش تورم) بوجود آمد. بعد از سال ۱۹۷۹ کیفیت زندگی کاری به طور مؤثری به دلیل کاهش رقابت پذیری صنایع آمریکایی در مقابل رقبای ژاپنی شان مورد توجه قرار گرفت. این کاهش منجر به بررسی راه های مدیریتی به کار گرفته شده در سایر کشورها و شرح برنامه های بهره وری آن ها برای مطالعه و بررسی تأثیر پذیری توسعه کیفیت زندگی کاری مورد توجه قرارگرفت تحقیقاتی که در هر کدام از کشورها انجام شد بر حسب نیاز، رویکردی متفاوت نتایج تحقیقی را منتشر کرد که در APO داشت. برای مثال انجمن بهره وری آسیا ژاپن در سال ۱۹۹۱ انجام شد و در آن کیفیت زندگی کاری در شرکت های بزرگ ژاپنی بریجستون، فوجی زیراکس، هوندا شرکت هونن و فروشگاه شعبه توبو بررسی شد. ...

تاریخچه بهره وری نیروی انسانی

بهره وری برای اولین بار در سال 1766 میلادی توسط کوتیرنی مطرح شد و در سال 1883 لیتر littre بهره وری را قدرت و توانایی تولید کردن بیان کرد و در سال 1900 آر لی بهره وری را ارتباط این بازده و وسایل به کار رفته برای تولید این بازده عنوان کرد

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید