پاورپوینت کتاب اصول حسابداری 1

پاورپوینت کتاب اصول حسابداری 1 پاورپوینت کتاب اصول حسابداری 1

دسته : حسابداری

فرمت فایل : powerpoint

حجم فایل : 2939 KB

تعداد صفحات : 438

بازدیدها : 757

برچسبها : دانلود پاورپوینت اصول حسابداری

مبلغ : 5000 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه کتاب اصول حسابداری 1 بصورت پاورپوینت ، همراه با مثال ها در 438 اسلاید

عناوین فصلها و بخشهایی مختلف از هر فصل:

فصل اول : تاریخچه ، تعاریف و مفاهیم اساسی

ماهیت حسابداری

حسابداری که اغلب زبان تجارت خوانده می شود ، روشهایی است قراردادی که توسط کارشناسان و استادان حسابداری و یا انجمنهای حرفه ای حسابداران تدوین گردیده ، به تدریج مورد قبول همگان قرار گرفته است و قابل تغییر و تصحیح می باشد

ماهیت اطلاعات حسابداری

اطلاعات حسابداری ، یک سری اطلاعات مالی مربوط به مبادلات یک واحد تجاری است ، که بر حسب واحد پول بیان می گردد. برای ثبت آن از سیستم دستی ، مکانیکی و یا الکترونیکی استفاده می کنند.

ویژگیهای اطلاعات حسابداری عبارت است از

مربوط بودن ( یعنی اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری نسبت به یک مسأله مؤثر باشند. )

به موقع بودن ( یعنی در وقت مناسب و زمانی که دارای ارزش است ، در اختیار قرار گیرند. )

صحیح بودن ( یعنی بیان کننده واقعیات بوده و دقیق و کامل و قابل اعتماد باشند. )

قابل مقایسه بودن ( یعنی به ترتیبی ارائه گردند که با موارد مشابه سالهای قبل و یا موارد همانند سایر مؤسسات قابل مقایسه باشند.)

فعالیتهای مالی

آن دسته فعالیتهایی است که به طریقی موجب تغییراتی در دارایی ، بدهی و یا سرمایه یک شخص یا مؤسسه می گردد. فعالیتهای مالی هر مؤسسه که در واقع مبادلات تجاری می باشند ، اساس و مبنای عملیات حسابداری آن مؤسسه محسوب می شوند.

شخصیت حسابداری

در حسابداری ، هر واحد اقتصادی به عنوان یک واحد مجزا از مالک ( مالکان ) آن و سایر مؤسسات در نظر گرفته می شود. این واحد اقتصادی که به فعالیتهای مالی می پردازد و مدارک و اسناد مربوط به این فعالیتها را به طور جداگانه نگهداری می نماید ، یک شخصیت حسابداری به حساب می آید.

فصل دوم : صورتهای مالی

معادله حسابداری

رابطه بین داراییها ، بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه در معادله حسابداری زیر نشان داده شده است :

داراییها = بدهیها + حقوق صاحبان سرمایه

دارایی ها

اموال و حقوق مالی متعلق به هر مؤسسه است که قابلت قویم به پول و دارای منافع آتی می باشد. در این تعریف منظور از اموال ، انواع دارایی مشهود و قابل لمس و رویت ، مانند : موجودی نقدی ملزومات ، اثاثیه ، ساختمان و غیره می باشد و منظور از حقوق مالی ، اقسام دیگر دارایی مانند مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسابهای دریافتنی ، اسناد دریافتنی ) حق اختراع ، سرقفلی و نظیر آن می باشد.

تقسیم داراییها به ترتیب قدرت نقد شوندگی

داراییهای جاری ، داراییهای ثابت ، داراییهای نامشهود ، سایر داراییها

فصل سوم : تجزیه و تحلیل و ثبت فعالیتهای مالی

حساب و نحوه ثبت در آن

به طور کلی هر فعالی مالی دارای دو طرف می باشد. یعنی حداقل بر دو عامل اثر می گذارد. مثلاً با خرید ملزومات بطور نسیه ، از یک طرف داراییها (ملزومات) و از طرف دیر بدهیها ( حسابهای پرداختنی ) دستخوش تغییر می شوند.

قسمت های حساب در ساده ترین شکل خود یعنی حساب تی (T)

1) عنوان حساب ، که مشخص می نماید اطلاعات متعلق به کدامیک از اقلام دارایی ، بدهی ، سرمایه ، درآمد و هزینه است.

2) طرف راست حساب در اصطلاح حسابداری ( طرف بدهکار ) خوانده می شود.

3) طرف چپ حساب در اصطلاح حسابداری ( طرف بستانکار ) خوانده می شود.

فصل چهارم : حسابداری کالا

تقسیم بندی واحدهای اقتصادی انتفاعی

واحدهای اقتصادی انتفاعی تجاری

واحدهای اقتصادی انتفاعی غیر تجاری

واحدهای انتفاعی تجاری : به فعالیتهایی از قبیل تولید ، خرید ، فروش کالا و غیره می پردازند.

اقسام حسابداری خرید و فروش کالا در مؤسسات تجاری

روش نگهداری حساب کالا

در این روش حسابی تحت عنوان حساب کالا افتتاح می شود و کلیه عملیات خریدهای کالا در ستون بدهکار و کلیه عملیات فروشهای کالا در ستون بستانکار آن ثبت می شود. نگهداری چنین حسابی نمی تواند مطلوب باشد. زیرا هر گاه بخواهیم سود یا زیان ناویژه حاصل از خرید و فروش را محاسبه نماییم مانده حساب مزبور نشان دهنده سود و زیان نخواهد بود. به بیان دیگر وقتی خرید کالایی صورت می گیرد معادل قیمت خرید حساب کالا را بدهکار و موقع فروش کالا ، معادل مبلغ فروش حساب کالا را بستانکار می نماییم.

روش نگهداری حسابهای خرید کالا و فروش کالا به طور جداگانه

برای ثبت معاملات مربوط به خرید و فروش کالا در این روش حسابهای جداگانه ای برای خرید و فروش و حسابهای وابسته به آن نگهداری می شود.

حسابداری خرید کالا

مؤسساتی که به خرید و فروش کالا اشتغال دارند ، کالاهایی را که به منظور فروش خریداری می کنند ، در حساب خرید ثبت می نمایند. افزایش در این حساب بدهکار و کاهش در آن بستانکار است به عبارتی صرف کردن وجه نقد به حساب می آید و مانند هزینه عمل می کند. در نتیجه مانده عادی حساب خرید مانده بدهکار می باشد.

...

فصل پنجم : انجام تعدیلات، تهیه کاربرگ، تهیه صورتهای مالی طبقه بندی شده، بستن حسابها

تقسیم بندی فعالیتهای مالی انجام شده توسط یک مؤسسه اقتصادی

فعالیتهای مالی بیرونی

فعالیتهای مالی بیرونی همان فعالیتهایی هستند که بین مؤسسه مورد نظر و سایر مؤسسات انجام می پذیرند. مانند قراردادی که برای بیمه ساختمان با شرکت بیمه منعقد می شود.

فعالیتهای مالی درونی

فعالیتهای مالی بیرونی همان فعالیتهایی هستند که بین مؤسسه مورد نظر و سایر مؤسسات انجام می پذیرند. مانند قراردادی که برای بیمه ساختمان با شرکت بیمه منعقد می شود.

تقسیم بندی حسابهای موجود در یک مؤسسه

حسابهای دایمی

این حسابها فقط مربوط به یک دوره مالی نبوده ، مانده آنها به دوره مالی بعد انتقال می یابد. حسابهای ترازنامه ای از نوع حسابهای دایمی می باشند. در پایان هر دوره مالی ، حسابهای دایمی مانده گیری شده سپس مانده های جدید در ترازنامه پایان دوره منعکس گردیده ، به دوره مالی بعد منتقل می گردند. نام دیگر حسابهای دایمی ، حسابهای واقعی نیز می باشد.

حسابهای موقتی

این حسابها که حسابهای اسمی نیز خوانده می شوند با پایان یافتن دوره مالی بسته شده ، در نتیجه مانده آنها به دوره مالی بعد انتقال نمی یابد. کلمه موقتی ، توصیف کننده خوبی برای این حسابهاست. زیرا آنها فقط در طی دوره مالی و به منظور طبقه بندی و محاسبه تغییرات حاصله در حساب حقوق صاحبان سرمایه افتتاح گردیده در طی این مدت تنها افزایش را نشان می دهند و نمی توانند کاهش را نشان دهند و سرانجام در پایان دوره بسته می شوند. حسابهای مربوط به صورتحساب سود و زیان جزء حسابهای موقتی می باشند. و مانده این حسابها به خلاصه حساب سود و زیان بسته می شود.

حسابهای مخلوط

این حسابها همانطوری که از نامشان پیداست مخلوطی از حسابهای دایمی و موقتی می باشند. بدین ترتیب در پایان دوره با استفاده از تعدیلات ، حسابهای موقتی ( سود و زیانی ) بسته شده و حسابهای دایمی (ترازنامه ای) به دوره مالی بعد انتقال می یابند. حسابهای مخلوط مانند پیش پرداختها ، هزینه و پیش دریافت های درآمد.

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید