پایان نامه وب سایت رستوران پایان نامه وب سایت رستوران

دسته : کامپیوتر و IT

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1302 KB

تعداد صفحات : 111

بازدیدها : 537

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 4800 تومان

خرید این فایل

پایان نامه وب سایت رستوران

پایان نامه وب سایت رستوران

پایان نامه وب سایت رستوران

چکیده:

در این پروژه به بررسی وب سایت رستوران می پردازیم البته برنامه نویسی مساله مهمی می باشد. ولی مهمتر از آن طراحی و تحلیل سیستمی است كه باید برای آن برنامه نویسی نمود. بنابراین با توجه به این مساله ، شناخت روشی كه بتوان با آن به گونه ای سیستماتیك و اصولی یك سیستم را مورد بررسی قرار داد و نیازمندیهای آن را به طور كامل بدست آورد نكته بسیار مهمی است كه البته به آن توجه زیادی نمی شود.

که سعی بر آن شده كه با یكی از روشهای طراحی و تجزیه و تحلیل سیستمها به نام UML  به طراحی نرم افزار فروشگاه یكی از  فروشگاه های   به صورت بخش به بخش پرداخته شود.

 

 

فهرست مطالب

مقدمه............................................ 1

مراحل انجام پروژه................................ 2

فصل اول: شرح سیستم............................... 3

1-1هدف از تشکیل  فروشگاه   آنلاین................ 4

1-2 - نیازمندیهای مساله جهت طراحی نرم افزار  فروشگاه   آنلاین    6

اطلاعات پایه.................................... 6

عملیات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداری كالاهای تولیدی و سوابق آن و كنترل موجودی شركت.............................. 6

گزارش‌ها........................................ 7

امنیت و حدود دسترسی............................ 8

كاربران سیستم نرم افزار  فروشگاه   آنلاین........ 9

ذینفعان نرم افزار.............................. 10

فصل دوم: متغیرها................................ 11

متغیرهای مورد نیاز و مورد استفاده در سیستم نرم افزار  فروشگاه   آنلاین  و تعاریف مربوط به آنها.................. 12

اطلاعات و نیازمندیهای مربوط به ثبت مشتریان (Customers)  12

اطلاعات مربوط به مدارک تحصیلی ACADEMIC....... 13

اطلاعات مربوط به ثبت نام كارمندان فروشگاه (Employees)   14

اطلاعات اصلی مربوط به شركت درخواست كننده نرم افزار  (Company Information ).................................... 15

اطلاعات مربوط به شرح سفارشات (OrderDetails)...... 16

اطلاعات مربوط به سفارشات (orders)............... 17

اطلاعات مربوط به راههای پرداخت (Payment Methods). 18

اطلاعات مربوط به پرداختها (Payments)............ 19

اطلاعات مربوط به محصولات (Products).............. 20

اطلاعات مربوط به روش حمل یا ارسال بار (ShippingMethods)  20

فصل سوم: ERD.................................... 22

نمودار ER کلی سیستم  فروشگاه   آنلاین........... 23

فصل چهارم: Creatures............................... 24

فصل پنجم: Data Flow Diagrams........................ 26

نمودار گردش داده سیستم فروش.................... 27

نمودار وضعیت موجودیتهای برنامه فروش............ 28

نمودار DFD فیزیکی اولیه (سطح صفر)............. 29

مشخص نمودن محدوده سیستم........................ 30

تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها در نمودار DFD 31

نمودار سطح زمینه ای(DFD)...................... 32

نمودار زمینه ای تجزیه شده به سطح یک(DFD)...... 33

نمودار DFD سطح 2 مربوط به دریافت و پرداخت سطح 1 34

نمودار DFD منطقی زمینه ای مربوط به سیستم فروش. 35

نمودار DFD منطقی سطح 0 مربوط به سیستم فروش..... 36

نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت سفارش... 37

نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت پرداخت.. 38

فصل ششم: زبان برنامه نویسی...................... 39

اهداف طراحی زبان............................... 41

تاریخچه........................................ 42

ویژگی‌ها........................................ 42

سیستم یکپارچه شده.............................. 44

انواع داده..................................... 45

Boxing و EnBoxing................................ 45

ویژگی‌های جدید در C# 2.0......................... 46

کلاسهای partial................................... 47

Generic‌ها........................................ 48

کلاس های static................................... 48

یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع  48

Delegate‌های ناشناس............................... 49

Delegate covariance and contravariance.................. 50

نوع داده Nullable................................ 50

فصل هفتم: نمودار Use Case و سناریو................ 52

7-1- Use case چیست؟.............................. 53

7-2- Actor چیست؟................................ 53

7-3- دیاگرام use case چیست؟...................... 54

7-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟......... 54

7-5- شناسائی Actor های سیستم.................... 54

7-5-1- Actor کاربر............................ 55

7-5-2- Actor مدیر واحد فروش................... 56

7-5-3- Actor کارمندان فروش.................... 56

7-5-4- Actor مشتریان.......................... 57

7-6-  شناسائی Use Case ها....................... 57

7-6-1- نمودارهای USE CASE 1.................. 59

7-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case.............. 60

7-6-1-2- سناریوی Sing In Use Case............... 61

7-6-1-3- سناریوی Sing Out Use Case.............. 62

7-6-2- نمودارهای USE CASE 2.................. 63

7-6-2-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case.......... 64

7-6-2-2- سناریوی Staff Mailbox Use Case.......... 65

7-6-2-3- سناریوی Possibilities Of Orders Use Case.... 66

7-6-2-4- سناریوی Registeration of Orders Use Case... 67

7-6-2-5- سناریوی Costumer Invoice Use Case....... 68

نمودارهای USE CASE 3......................... 69

7-6-3-1- سناریوی Use Case پرداخت وجه......... 70

7-6-3-2- سناریوی Use Case Order............... 71

نمودارهای USE CASE 4........................... 72

نمودار کلی Use Case............................. 73

فصل هشتم: Class Diagram............................ 74

8-1- نمودار Class اصلی سیستم  فروشگاه   آنلاین..... 75

8-2- نمودار Class مربوط به کاربر.................. 76

8-2- نمودار Class مربوط به مدیر  فروشگاه   آنلاین.. 76

8-3- نمودار Class مربوط به بخشهای  فروشگاه   آنلاین 77

8-4- نمودار Class مربوط به کلاس کارمند............. 77

8-5- نمودار Class مربوط به مشتری.................. 78

8-6- نمودار Class مربوط به سفارشات................ 78

8-7- نمودار Class مربوط به جزئیات سفارشات......... 79

8-8- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام......... 79

8-9- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام......... 80

فصل نهم: SequEnce Diagram.......................... 81

9-1- نمودار توالی SignIn........................ 82

9-2- نمودار توالی Order Register................... 83

9-3- نمودار توالی Product Group Definition........... 84

9-4- نمودار توالی Product Definition................ 85

9-5- نمودار توالی SignIn........................ 86

9-6- نمودار توالی SignOut....................... 87

فصل دهم: Collaboration Diagram....................... 88

10-1- نمودار همکاری SignIn...................... 89

10-2- نمودار همکاری SignUp...................... 90

10-3- نمودار همکاری Products And Products Description. 91

10-4- نمودار همکاری Products Groups DeFinition....... 92

10-5- نمودار همکاری Sign Out..................... 93

فصل یازدهم: StateChart Diagram...................... 94

11-1- نمودار وضعیت SignUp....................... 95

11-2- نمودار وضعیت SignIn....................... 96

11-3- نمودار وضعیت SignOut...................... 97

11-4- نمودار وضعیت Product Definition............... 98

11-5- نمودار وضعیت Possibility Of Orders............. 99

فصل دوازدهم:   Component diagram.................. 100

12-1- نمودار Component کلی سیستم............... 101

12-2- نمودار Component بخش حساب های مشتریان.... 102

12-3- نمودار Component بخش مدیریت حساب ها...... 103

فصل سیزدهم:   فرمهای برنامه.................... 104

1-بخش تعریف طبقه های اصلی:.................... 105

2- بخش محصولات هر طبقه:........................ 106

3- مدیریت اعضاء............................... 106

1-مدیریت فروش................................. 106

5- عضویت در سایت.............................. 106

6- جستجو در سایت.............................. 107

8- تایید نهایی سبد خرید....................... 107

صفحه اصلی سایت................................ 107

در باره ما.................................... 107

صفحه ورود به بخش مدیریت....................... 107

نتیجه گیری..................................... 108

پیشنهادات....................................... 109

منابع و مواخذ.................................. 110

 

 

 

 

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پایان نامه هوش ازدحامی و کاربردهای آن

پروژه کامپیوتر ISDN - شبکه دیجیتالی خدمات یکپارچه

تحقیق ابزار دیاگرام کشی visio برای متخصصان در امر تجارت

تحقیق کامپیوتر بررسی IEEE1394

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام