پایان نامه بررسی نقش مدیریت عملکرد در افزایش کارایی کارکنان پایان نامه بررسی نقش مدیریت عملکرد در افزایش کارایی کارکنان

دسته : مدیریت

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 335 KB

تعداد صفحات : 53

بازدیدها : 1187

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 12000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی نقش مدیریت عملکرد در افزایش کارایی کارکنان

پایان نامه بررسی نقش مدیریت عملکرد در افزایش کارایی کارکنان

پایان نامه بررسی نقش مدیریت عملکرد در افزایش کارایی کارکنان

چکیده تحقیق

این تحقیق در 5  فصل تنظیم شده است. فصل اول طرح تحقیق : که شامل موضوع , اهمیت و فایده تحقیق , علت و هدف تحقیق , طرح مسئله , فرضیه ها , تعریف واژه ها , روش تحقیق , موانع و محدودیت های تحقیق می باشد. فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع یا پیشینه تحقیق  : که در این فصل با استفاده از منابع موجود , سابقه بحث به صورت منظم و بر اساس مسیر تکاملی تاریخی آن ارائه می شود که ممکن است شامل تعاریف برخی مفاهیم , نظریات , مدل ها و تاریخچه می باشد . فصل سوم انتخاب حجم نمونه با توجه به ویژگی های جامعه آماری می باشد. فصل چهارم شامل تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس اطلاعات جمع آوری شده و فرضیه ها و یافته های تحقیق می باشد. فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری تحقیق می باشد که در این فصل اقدام به نظریه پردازی می شود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده ی این واقعیت است که امروزه مدیریت عملکرد تبدیل به ابزارهایی استراتژیک برای پیشبرد اهداف و ایجاد مزیت رقابتی و بالا بردن کارایی کارکنان در سازمان، نقش بسزایی را ایفا می کنند. در پایان هم پیوست ها، منابع و مأخذ و پرسشنامه تحقیق آورده شده است.

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                             صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق       1

1-1 مقدمه           2

1-2 بیان مسأله      3

1-3  ضرورت و اهمیت تحقیق          4

1-4  اهداف تحقیق 5

1-5  فرضیات تحقیق          5

1-6  سوالات تحقیق            5

1-7  روش انجام تحقیق        6

1-8  محدودیت های تحقیق   6

1-9  واژگان کلیدی 6

1-9-1 مدیریت     6

1-9-2 کارایی       6

1-9-3 مدیریت عملکرد       7

1-9-4 کارکنان     7

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق       8

2-1 مقدمه           9

2-2 تعریف مدیریت           10

2-3 نظریه نقش های مدیریتی            10

2-4 سطوح مختلف مدیریت   11

2-5 مفهوم كارایی  14

2-6 تعریف کارایی 14

2-7  رابطه کارآیی با بهره ‌وری و اثربخشی       15

2-8  عوامل مؤثر در کارآیی 16

2-9 تعریف مدیریت عملكرد  17

2-10  اهمیت مدیریت عملكرد           18

2-11 اصول مدیریت عملكرد 19

2-12 عوامل مؤثردر توفیق مدیریت عملكرد       19

2-13  فرایند مدیریت عملكرد            20

2-14 مزایای مدیریت عملكرد            22

2-15 معایب مدیریت عملكرد 23

2-16  پیشینه تحقیق           24

2-17  اهمیت پیشینه در تحقیقات        25

فصل سوم : روش های انجام تحقیق      27

3-1 مقدمه           28

3-2 روش انجام تحقیق         28

3-3 جامعه آماری  29

3-4  نحوه ی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری          29

3-5  روش گردآوری اطلاعات           29

3-6  ابزار گردآوری اطلاعات           30

3-7  روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها      30

3-7- 1 روایی      30

3-7-2 پایایی        31

3-7-2-1 ضریب آلفای کرونباخ         32

3-7-2-2 ضریب پایایی تنصیف         32

3-8  روش تجزیه و تحلیل دادها         33

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات 34

4-1 مقدمه           35

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها    35

4-3  تحلیل های توصیفی     36

4-3-1  جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان     36

4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان           37

4-3-3 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان            38

4-3-4  نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان     39

4-4  تجزیه و تحلیل استنباطی           40

4-5  آزمون فرضیه ها        41

4-5-1  آزمون فرضیه اول   41

4-5-2  آزمون فرضیه دوم    42

4-5-3  آزمون فرضیه سوم   43

4-6  خلاصه فصل چهارم    44

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات   46

5-1  مقدمه          47

5-2  نتیجه گیری   48

5-2-1  نتیجه گیری از فرضیه اول     48

5-2-2  نتیجه گیری از فرضیه دوم     48

5-2-3  نتیجه گیری از فرضیه سوم     49

5-3  نتیجه گیری کلی         49

5-4  راهکار ها و پیشنهادات 49

( منــــابع و مــــأخذ )           51

پرسشنامه 53

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پایان نامه تأثیر رضایت شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان واحد امور گمرکی

پایان نامه بررسی نقش کامپیوتر در تحقق اهداف حسابداری

پایان نامه تدوین مدل راهبردی مدیریت بحران در بندر خرمشهر

پایان نامه بررسی و تجزیه و تحلیل مشتری مداری در شرکت سیسکو

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام