تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر توسعه اقتصادی ایران تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر توسعه اقتصادی ایران

دسته : اقتصاد

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 214 KB

تعداد صفحات : 98

بازدیدها : 225

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 14900 تومان

خرید این فایل

تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر توسعه اقتصادی ایران

تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر توسعه اقتصادی ایران

پایان نامه تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر توسعه اقتصادی ایران

چکیده
در این پژوهش به  تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر توسعه اقتصادی ایران می پردازیم. در این تحقیق سعی شده است با بیان اهمیت بازارهای مالی و بیان انواع سرمایه گذاری خارجی منافع این فرایند یعنی جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار ایران و سبد مالی و تهدیدات ناشی از آن, نقش آن را در توسعه و کارایی بازار ایران و اقتصاد بیان نماییم.
امروزه تأثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي به صورت تئوري و تجربي به اثبات رسيده است. كشورهاي توسعه يافته داراي تجربه استفاده از سرمايه گذاري مستقيم خارجي  براي رسيدن به رشد اقتصادي پايدار هستند كه نمي توان نقش بازارهاي مالي در اين كشورها را ناديده گرفت. بر اين اساس، در اين تحقیق ابتدا تأثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي در ايران مشخص شده، و سپس براي تعيين ثبات اين نقش از متغيرهاي كنترلي استفاده شده است.
اهميت سرمايه گذاري خارجي به عنوان معياري براي سنجش پويايي رونق و توسعه هر كشور بويژه از منظر كشورهاي نيازمند توسعه انكار ناپذير است . استفاده از مكانيسم سرمايه گذاري خارجي از جمله راه كارهاي مؤثر و قوي در اين مورد است . با وجود اين در ايران پس از تصويب اولين قانون سرمايه گذاري خارجي در سال 1334 ، اين كشور به واسطه فقدان يك نظام حقوقي كارآمد در اين زمينه با چالش هاي جدي رو به رو بوده است . وجود مشكلات و نارسايي هاي موجود باعث گرديد تا پس از گذشت حدود 48 سال ، قانون جديد تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي در سال 1381 تصويب و لازم الاجرا گردد و گامي مؤثر در ترميم نواقص و اشكالات موجود برداشته شود . اما تصويب قانون جديد نيز موجبات رضایت خاطر كامل سرمايه گذار را بويژه از حيث تضمين حقوق و منافع او فراهم ساخته و از پاره اي جهات نيازمند برداشتن گام هاي موثر تر در تحقق هرچه مطلوبتر اين مهم يعني تقويت كارايي نظام حقوقي حاكم بر سرمايه گذاري خارجي است (گرجي، 1381،80).

کلیدواژه: سرمایه¬گذاری خارجی ، رشد اقتصادی ،  توسعه ، اقتصاد ،  اقتصاد داخلی.
 
فهرست مطالب
چکیده    ‌د

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه    2
1-2-بیان مسئله    3
1-3- چارچوب نظری    5
1-4-  ضرورت انجام تحقیق    7
1-5-1- هدف اصلی    7
1-5-2- اهداف فرعی    7
1-6- فرضیه های تحقیق:    8
1-6-1-  فرضیه های کلی    8
1-7- سوال تحقیق    8
1-8- سابقه تحقیق    9
1-9- تعریف واژه های کلیدی    11

فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول – كليات    14
2-1- مفهوم سرمايه گذاري خارجی    14
2-2- ديدگاه هاي موجود در رابطه با سرمايه گذاري خارجي    14
2-3- مشکلات سرمایه گذاری در ایران    19
بخش دوم : شيوه هاي حمايت از سرمايه گذاران خارجي    21
2-4- حمايت از سرمايه گذار توسط دولت و يا كشور متبوع او    21
2-5- شيوه هاي جذب و حمايت سرمايه گذاري خارجي توسط كشور سرمايه پذير    22
2-5-1-2- جنبه هاي اقتصادي موثر در سرمايه گذاري و ضرورت ايجاد و احياي بستر مناسب اقتصادي    23
2-5-1-3- شرايط اجتماعي مؤثر در زمينه حضور سرمايه گذاران خارجي    27
2-5-2-4- ممنوعيت سلب مالكيت و يا پرداخت غرامات عادلانه    28
بخش سوم–برخي استانداردهاي بين المللي و منطقه اي در جهت تسهيل سرمايه گذاري خارجي    30
2-6- انعقاد معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري خارجي    30
2-7- اقدامات كشورهاي اسلامي    31
2-8-اتحاديه برن    32
2-9- بازار مشترك آند    32
2-10-موافقت نامه تجارت آزاد آمريكاي شمالي ( نفتا )    33

فصل سوم: بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران
3-1- بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران    35
3-2- تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر سیاست گذاری اقتصادی    38
3-3- ساختار اقتصادی    39
3-4- عوامل تشویقی و حمایتی    40
3-5-  عوامل سیاسی    41
3-5-1- نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال ایران    42
3-5-2-علل وجود سرمایه گذاری مستقیم خارجی  در ایران    43
3-5-3- تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر  بازار کار  ایران    45
3-6- سرمایه گذاری خارجی قبل از انقلاب    46
3-7- سرمایه گذاری خارجی بعداز انقلاب    48
3-8- توزیع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران    48
3-9- توزیع بخشی سرمایه ها    49
3-10- توزیع استانی    50
3-11- توزیع جغرافیایی    51
3-12-تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه اقتصاد ایران    52
3-13-اشکال مختلف سرمایه گذاری خارجی    54
3-14- مزایا و منافع سرمایه گذاران خارجی    57
3-15- تهدیدات بالقوه حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی    57
3-16- نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی ایران از دیدگاه کلی    58
3-17- نقش سرمایه‌گذاری غیر مستقیم خارجی در توسعه اقتصادی ایران    60

فصل چهارم: تاثیرات سرمایه گذاری خارجی بر توسعه اقتصادي در ایران
4-1-  اقتصاد در ایران با تاكيد بر سرمایه گذاری خارجی    63
4-2- انواع سرمايه‌گذاري خارجي    64
4-3- موافقان، مخالفان، مزايا، معايب    68
4-4- پيش شرط‌هاي جذب سرمايه و پيروزي بر رقبا    70
4-5-  تاثير سرمايه انساني بر سرمایه خارجی و رشد اقتصادي در ایران    72
4-6- مشکلات سرمایه گذاری در ایران    75

فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1- نتیجه تحقیق    78
5-2- ملاحظات    85
منابع    87
 
فصل اول


کلیات تحقیق
 
1-1- مقدمه
بدون شک دستیابی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی در هر کشور، با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان پذیر است و برای رسیدن به این هدف، بازارهای مالی گسترده و عمیق به ویژه بازار سرمایه کارآمد ضروری است. با توجه به اینکه یکی از راههای توسعه بازار سرمایه استفاده از توان سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی است که در صورت برنامه¬ریزی و عملکرد صحیح می توان به رشد و توسعه اقتصاد نیز نایل گشت (ممدوحي،1382، 42). 
سرمايه گذاري از موضوعات مهم اقتصادي است . هرجا سخن از توسعه و عمران باشد بحث از سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي اعم از داخلي و خارجي معنا ندارد . يكي از مهمترين پديده هاي ربع آخر قرن بيستم بويژه دهه 80 ، سرمايه گذاري خارجي بوده است . سرمايه گذاري ها عمدتاً توسط كشورهاي قدرتمند انجام مي شود (همان منبع).
آزاد شدن تجارت و از سويي جهاني شدن اقتصاد ، امري است كه عليرغم مخالفت ها ، حتمي الوقوع و گريز ناپذير است . پس در راستاي ادغام اقتصاد جهاني و كسب سهم بيشتر از بازار جهاني و مهار امواج ناشي از پيوستن به اين بازار جذب سرمايه هاي خارجي كه باعث رونق اقتصاد داخلي شود ، ضروري است . ايجاد محيط امن براي سرمايه گذاري مستلزم وجود عوامل مختلفي از دسته عوامل اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و حقوقي است  (همان منبع).
در كشور ما به واسطه شرايط خاص اقليمي ، جغرافيايي و وجود منابع عظيم و غني زيرزميني علي الخصوص در زمينه نفت و گاز و پتروشيمي ، بسترهاي بسيار مستعد و مناسب براي جذب سرمايه هاي خارجي و استفاده از دستاوردهاي آن فراهم است ليكن علي رغم اين امر به دليل نارسايي هاي خارجي و استفاده از دستاوردهاي آن فراهم است ليكن علي رغم اين امر به دليل نارسايي هاي ناشي از فقدان يك نظام حقوقي و قانوني كارآمد در رابطه با موضوع بويژه تا زمان تصويب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي در سطح كلان مديريت كشور ، توأم با پاره اي موانع قانوني در قانون اساسي توفيق چنداني در اين زمينه حاصل نگرديده است (ممدوحي،1382، 42). 
در سال هاي اخير دولتمردان كشورمان سعي در ارائه تصويري مطلوب از وضعيت سرمايه گذاري خارجي در ايران داشته اند و تلاش هاي موصوف تا حدودي مفيد فايده واقع شده است اما در اين رهگذر مهمترين نكته همانا تأمين امنيت و ثبات مطلوب از جوانب مختلف اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ، و ديپلماتيك و بويژه استفاده از استانداردهاي حقوقي و مكانيسم هاي قانوني تضمين سرمايه گذاري خارجي در مراحل مختلف ‹‹ ورود ، حضور و خروج›› سرمايه گذاران است (همان منبع).

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

بررسی مسائل اشتغال و بیکاری در ایران

بررسی عدالت اقتصادی از دیدگاه دین اسلام

پاورپوینت اثر سلامت بر رشد اقتصادی ایران

پایان نامه بررسی تابع تقاضای انرژی وعوامل موثر برآن در اقتصاد ایران

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام