پاورپوینت روش های تولید شیمیایی و آنزیمی گلوکز مایع

10000 تومان
پاورپوینت روش های تولید شیمیایی و آنزیمی گلوکز مایع

تعداد صفحات : 29

فرمت فایل : ppt

دسته بندی : کشاورزی

حجم فایل : 5554 کیلوبایت

پاورپوینت روش های تولید شیمیایی و آنزیمی گلوکز مایع

آماده سازی محلول نشاسته

نشاسته در مخزن در آب کاملا حل شده بعد از آماده شدن توسط پمپ به تانک اسید زنی هدایت می شود غلظت این محلول توسط بومه سنج اندازه گیری می شود .


...

هیدرولیز نشاسته با اسید

نشاسته از 2 نوع پلیمر تشکیل یافته است :
 ترکیب خطی آمیلوز و ترکیب انشعابی آمیلوپکتین .

هیدرولیز نشاسته با کاتالیست های اسیدی به طور کلی شامل شکست در هر دو انشعاب(1→4) α و  (1→6) α برای رسیدن به اجزائی با وزن ملکولی پائین تر است . . برای تولید شربت گلوکز هیدرولیز جزئی انجام شده و محصول حاصل شامل مخلوطی از دکستروز و مالتوز می باشد . البته ترکیبات هیدرولیز شده متفاوت بوده و بستگی به واکنش های انجام گرفته دارد . این درجه از هیدرولیز را معادل دکستروز( DE) می گویند .


:DE میزان قندهای احیا شده تولیدی در طی تبدیل نشاسته به شربت نشاسته را می گویند .