پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت تألیف استیفن رابینز و دی سنزو ترجمه دکتر اعرابی پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت تألیف استیفن رابینز و دی سنزو ترجمه دکتر اعرابی

دسته : مدیریت

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 1730 KB

تعداد صفحات : 219

بازدیدها : 303

برچسبها : دانلود پاورپوینت

مبلغ : 34000 تومان

خرید این فایل

پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت تألیف استیفن رابینز و دی سنزو ترجمه دکتر اعرابی

پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت تألیف استیفن رابینز و دی سنزو ترجمه دکتر اعرابی

دانلود پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت تألیف استیفن رابینز و دی سنزو ترجمه دکتر اعرابی در قالب pptx  و در 219 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

 

فصل اول: مدیریت و مدیران

چرا باید به مطالعه مدیریت پرداخت؟

چگونه مدیریت را مطالعه کنیم؟

نگرش فرآیندی چیست؟

چگونه نگرش سیستمی میتواند مفاهیم مدیریت را یکپارچه نماید؟

سازمان و محیط

نگرش اقتضایی در مطالعه مدیریت چیست؟

مدیران چه کسانی هستند و چه کار می کنند؟

ویژگیهای مشترک سازمانها

وجه تمایز مدیران و کار کنان عملیاتی چیست؟

سطوح سازمانی

مدیریت چیست و وظایف مدیران کدامند؟ 

کارآیی و اثربخشی

وظایف مدیران کدامند؟

نقش های مدیریت کدامند؟

نقش میان فردی مدیریت

نقش اطلاعاتی مدیریت

نقش تصمیم گیریمدیریت

آیا مدیران اثر بخش مدیران موفقی هستند؟

توزیع سازمان بر حسب وظیفه در سطح سازمانی

شایستگی های مدیریت

اهمیت نقشهای مدیریت در تجارت کوچک

 

فصل دوم : مبانی برنامه ریزی در مدیریت

تعریف برنامه ریزی

برنامهریزی در محیطهای غیر مطمئن

دلایل برنامه ریزی

انتقادات وارد بر برنامه ریزی رسمی چیست؟

انواع برنامه

رابطه بین انواع برنامه ها

چگونه برنامههای استراتژیک و عملیاتی متمایز میشوند؟

برنامه ها در کدام جدول های زمانی وجود دارند؟

برنامه های کلی و تفصیلی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

برنامه های کلی در مقابل تفصیلی

چگونه برنامههای یکبار مصرف از برنامههای چند بار مصرف متمایز میشوند؟

مدیریت بر مبنای هدف

نحوه تقسیم اهداف

عناصر مشترک برنامه مدیریت بر مبنای هدف کدامند؟

آیا اهداف نقاط ضعفی هم دارند؟

اهمیت استراتژی سازمانی

یک چارچوب استراتژیک: انتخاب یک موقعیت

تجزیه و تحلیل SWOT چیست؟

شناسایی فرصت های سازمان

چگونه استراتژیها تدوین میشوند؟

تعیین یک استراتژی رقابتی

استراتژی های سرمایهگذاری بر روی نقاط قوت سازمان

حفظ مزیت رقابتی

TQM به عنوان یک اسلحه استراتژیک

کار آفرینی: موردی خاص از برنامه ریزی استراتژیک

مقایسه بین کارآفرینان و مدیران سنتی

 

فصل سوم: مبانی تصمیم گیری

فرآیند تصمیم گیری

تصمیم گیری: الگوی عقلائی

مفروضات عقلانیت

تصمیم گیری عقلایی

دنیای واقعی تصمیم گیری مدیریت: اصلاح الگوی عقلایی

تصمیم‌گیری عقلایی محدود چیست؟

جزئیات فرآیند تصمیم گیری

تصمیم گیری: نگرش اقتضایی

فرق بین تصمیمات برنامهریزی شده و برنامهریزی نشده چیست؟

روشها، مقررات و سیاستها

تصمیمات غیر برنامهای

چگونه میتوانید مشکلات، انواع تصمیمات و سطوح سازمانی را با هم ترکیب کنید؟

انواع مشکلات، نوع تصمیمات و سطوح سازمانی

شیوه های تصمیم گیری

مزیت تصمیمگیری گروهی

معایب تصمیمگیری گروهی

چه موقع گروهها اثر بخشتر هستند؟

چگونه تصمیمگیری گروهی را بهبود بخشیم؟

فرهنگ ملی و تصمیمگیری

 

فصل چهارم: مبانی طراحی ساختار

عناصر ساختار

تخصصی شدن کار چیست؟

اقتصادی بودن و غیر اقتصادی بودن تخصصی شدن کار

زنجیره فرماندهی چیست؟

حیطه نظارت چیست؟

اختیار و مسئولیت پذیری چیست؟

آیا انواع مختلف روابط اختیار وجود دارد؟

اختیارات صف

اختیارات ستاد

تفاوت اختیار با قدرت چیست؟

اختیار در مقابل قدرت

تفاوت تمرکز و عدم تمرکز چیست؟

راه های پنجگانه گروهبندی واحدهای سازمانی

گروه بندی مبتنی بر وظیفه

گروه بندی مبتنی بر تولید

تعیین گروه بندی بر اساس مشتری

گروه بندی جفرافیایی

سازماندهی بر مبنای فرآیند

متغیر های اقتضایی که بر ساختار اثر میگذارند

سازمان مکانیکی در مقابل سازمان ارگانیکی

چگونه محیط بر ساختار اثر می گذارد؟

ساختار ساده چیست؟

ساختارهای وظیفهای و بخشی

ساختار ماتریسی

ساختار تیم محور چیست؟

چرا حرکت به سوی سازمان بدون مرز وجود دارد؟

فرهنگ سازمان

ویژگی فرهنگ سازی

فرهنگ چگونه بر ساختار اثر می گذارد؟

 

فصل پنجم: مدیریت منابع انسانی

مدیران و فرآیند مدیریت منابع انسانی

فرآیند مدیریت استراتژیک منابع انسانی

قانون چه تأثیری بر مدیریت منابع انسانی دارد؟

نمونه ای ازقوانین و مقررات در رابطه با مدیریت منابع انسانی

برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی

چگونه یک سازمان کارمندان را ارزیابی میکند؟

شرح شغل

چگونه نیازهای آتی سازمان به نیروی کار تعیین می شوند؟

کارمندیابی و انتخاب

مدیر کجا باید در جستجوی جذب نیرو باشد؟

منابع سنتی کارمند یابی

یک مدیر چگونه نیروی کاری را کاهش میدهد؟

گزینه های تعدیل نیرو

انتخاب

قابلیت اعتماد چیست؟

اعتبار

مدیر کدام ابزار گزینشی را میتواند به کار گیرد؟

تجزیه و تحلیل فرم درخواست کار

آزمون های کتبی وشبیه سازی عملکرد

مصاحبه

بررسی سوابق

امتحان فیزیکی

توجیه آموزش و توسعه

چگونه مستخدمان جدید را به سازمان معرفی کنیم؟

آموزش کارمند چیست؟

تعیین نیازهای آموزشی

شیوههای آموزش

روشهای عمومی آموزش

مسیر شغلی چیست؟

مدیریت عملکرد

روش های ارزیابی عملکرد

روش های ارزیابی عملکرد

حقوق و مزایا

چگونه سطوح پرداخت تعیین میشود؟

مسائل جدید در مدیریت منابع انسانی

چگونه میتوان تنوع نیروی کار را مدیریت کرد؟

آیا سازمان میتواند فامیلی-دوستانه باشد؟

نگرانی کارمند چگونه رفع می شود؟

 

فصل ششم: مبانی رفتار فردی و گروهی

تبیین و پیشگویی رفتار

سازمان به مثابه یک کوه یخی

کانون توجه رفتار سازمانی چیست؟

اهداف رفتار سازمانی کدامند؟

نگرش

اجزاء تشکیل دهنده یک نگرش

سه مورد نگرش کاری (شغلی) مهم

آیا لازم است نگرش و رفتار یک فرد هماهنگ باشند؟

نظریه ناهمسانی شناختی چیست؟

چگونه دریافت نگرشها می تواند به مدیران کمک کند تا موثرتر باشند؟

شخصیت

آیا شخصیت میتواند معرف رفتار باشد؟

رابطه بین شخصیت و شغل

چگونه درک شخصیت‌ها می‌تواند به مدیران کمک کند تا مؤثرتر باشند؟

ادراک (Perception )

چه چیز بر ادراک اثر می‌گذارد؟

تئوری اسناد

آیا اسنادها می‌توانند تحریف شوند؟

تحریف در شیوه‌های میان‌بر قضاوت در مورد دیگران

یادگیری‌

چگونه یاد می‌گیریم؟

شرطی‌کردن عامل چیست؟

نظریه یادگیری اجتماعی چیست؟

مدیران چگونه می‌توانند رفتار را شکل دهند؟

مبانی رفتار گروهی

گروه چیست؟

دلایل پیوستن افراد به گروه‌ها

مفاهیم اساسی درک رفتار گروهی کدامند؟

مقام چیست و چرا مهم است؟

آیا اندازه گروه‌ بر رفتار گروهی اثر می‌گذارد؟

 

فصل هفتم: انگیزش و پاداش

تعریف انگیزش

فرآیند انگیزش

نظریه‌های اولیه انگیزش

نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلو

نظریه X و Y مک گریگور

فرضیات نظریه X و نظریه Y

تئوری‌های نوین انگیزش

چگونه درون داده‌ها و پی‌آمدها بر انگیزش اثر می‌گذارند؟

نظریه برابری

نظریه انتظار ویکتور روم

مسائل جدید در انگیزش

آیا پرداخت به کارکنان باید برمبنای ساعت کار یا عملکرد شغلی باشد؟

چگونگی برنامه‌های سهیم‌شدن کارکنان در مالکیت سازمان بر انگیزش

آیا مدیران می‌توانند موجب انگیزش کارکنانی شوند که حداقل دستمزد را می‌گیرند؟

 

فصل هشتم: رهبری و سرپرستی

مدیران در برابر رهبران

نظریه‌ ویژگی‌های رهبری Trait theories of Leadership

آیا رفتارهای مشخص رهبری وجود دارند؟

توسعه پیوستار رفتارهای رهبر

شبکه مدیریت چیست؟

نظریه‌های اقتضایی رهبری

الگوی فیدلر

نظریه مسیر- هدف

متغیرهای موقعیتی در الگوی تجدیدنظرشده رهبری مشارکتی

رهبری موقعیتی

نگرشهای جدید در رابطه با موضوع رهبری

نظریه رهبری کاریزماتیک Charismatic leadership theory

ویژگی‌های عمده رهبران کاریزماتیک

نقش‌های نوین در رهبری

چرا اعتبار و اعتماد مهم است؟

مسائل نوین در رهبری 

چگونه فرهنگ ملی بر رهبری اثر می‌گذارد؟

چگونه فرهنگ ملی بر رهبری اثر می‌گذارد؟

سرپرستی: موردی ویژه در رهبری

ویژگی‌های  منحصر به فرد سرپرستی

 

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینت کل کتاب مبانی مدیریت تألیف استیفن پی رابینز و دیوید ای دی سنزو ترجمه دکتر سید محمد اعرابی می باشد که تمامی هشت فصل این کتاب را شامل می شود  و در حجم 219 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان(با تاکید بر استانداری خوزستان)

تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان ها

مقاله بیمه و مدیریت در صنایع غذایی

پایان نامه بررسی نقش مدیریت عملکرد در افزایش کارایی کارکنان

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام