تحقیق زراعت انواع غلات در مناطق مختلف ایران

5500 تومان
تحقیق زراعت انواع غلات در مناطق مختلف ایران

تعداد صفحات : 24

فرمت فایل : doc

دسته بندی : کشاورزی

حجم فایل : 23 کیلوبایت

مقاله زراعت انواع غلات

با پیشرفت دانش هواشناسی ، دانشمندان بر حسب نوع و هد ف مطالعات خود ، یک یا دو یا چند عامل اقلیمی را مبنای تقسیم قرار داده و به این ترتیب سیستم های مختلف طبقه بندی اقلیم ها را به وجود آورده اند . بطور کلی می توان این مناطق را اینگونه تقسیم بندی نمود :
1.    مناطق بسیار مرطوب جنگلی
2.     مناطق جنگلی نسبتا مرطوب
3.    استپ های جنگلی یا مناطقی که رطوبت آنها متوسط است .

...

مناطق اکولوژیکی زراعی ایران    

1.    منطقه خوزستان: این منطقه بین عرضهای جغرافیایی 27 تا 33 درجه شمالی قرار گرفته و ارتفاع آن از سطح دریا بین 0 تا 500 متر می باشد . میانگین بارندگی سالیانه آن بین 155  میلی متر در جنوب غربی تا 300 میلی متر  در شمال شرقی است . در حال حاضر گندم و جو در مناطق با باردگی بین 200تا 300 میلی متر به طور دیم کشت می شوند ولی تولید در سطح پایین است. تحت شرایط فاریاب چغندر قند ، پنبه ، گندم، و نیشکر کشت می گردد .
پیشنهاد جهت بهبود  تولید گیاهان زرعی در این منطقه :
با در نظر گرفتن خاک ، آب و هوای این منطقه جهت کشت سورگوم ، ارزن ، پنبه ، گندم و نیشکر در خاک های حاصل خیز تحت شرایط فاریاب مناسب است و مناطقی که دارای بارندگی بین 200 تا 300 میلی لیتر می باشند ، جهت کشت گندم دیم در تناوب با یونجه و کشت جو مناسب است. در این منطقه تولید جو در واحد سطح بیش از کشت گندم است .