پروژه بررسی رنگ در طراحی اتاق کودکان

4500 تومان
پروژه بررسی رنگ در طراحی اتاق کودکان

تعداد صفحات : 28

فرمت فایل : doc

دسته بندی : پژوهش

حجم فایل : 4228 کیلوبایت

محصول حاضر دارای دو فایل با فرمت ورد (28 صفحه) و پاورپوینت (44 صفحه) میباشد

هدف تحقیق:
فرضیه:
در طراحی اتاق بازی کودکان استفاده از رنگهای شاد وگرم برای حـــفـظ روحیه ی شاد کودک الزامیست.
اهداف کلی:
اثبات الزامی بودن استفاده از رنـــگ های شاد به خصوص رنـگ های گرم در طراحی اتاق بازی کودکـــــان که با روحـــیه وعملکرد آنها رابطه ی مستقیمی دارد.
اهداف جزئی:
اثبات اینکه رنگ های خنثی، سیــاه،سفید وخاکستــــــری نقش منفی ای را در زمینه ی عملکرد و روحیات کودک ایفا می کنند.
روش کار و گردآوری:
در این پژوهش از طریق مرور کاربردهای کیفی،همبستگی و چند روشی و نیـز با تکـــیه برتکنیک های جمـــــع آوری اطلاعــــات از طــــــریق نمونه گیری تصادفی ســــاده که با تهـــیه ی نوعی پرسش نامه ی تصویری(برای آســـان تر پاســخ دادن کودکان تــــدارک دیده شد) و تکنیـــک مشاهده در تحقیـــق صورت گرفته،همچنین با مـرور ســـابقه ی تحقیق از طریق اینترنت وسایتها و کتابهای مختلف وبا توجه به نظرات کودکان توانســـتیم آنچه را که بــه عنوان فرضیه مطرح بود،به نظــــریه وسپس به یک فـلسفه یا اصل کلی تبدیل کنیم.
...
بحث و نتیجه گیری:
 اســــتفاده‌ از رنگ های‌ شاد در دیوارهای‌ اتاق‌ همیشه‌ مطلــــوب‌ بچه‌هاست؛ شدت‌ رنگ‌ را با نظر کودکان‌ باید تأمین‌ کرد. اگرهر یک‌ از دیوارهای‌ اتاق‌ به‌ یک‌ رنــگ‌ درآید فضایی‌ شاد و جذاب، بدون‌ نیاز به‌ تزیینات‌ بســیار فـــراهم‌ می‌آید. رنگ های‌ زرد و سبز در کنار رنگ‌ سفید دیوارها عـــلاوه‌ بر آنـــکه‌ باعث‌ جلوه‌ هرچه‌ بیشتر وسایـل‌ اتاق‌ می‌شود، با روحــیه‌ بالنــــدگی‌ و سرزندگی‌ کودکان‌ نیز متناسب‌ است.
...