تحقیق اثر اقلیمی خاکی بر مبنای محصول بذر اسفرزه ،بارهنگ و پسیلیوم

2000 تومان
تحقیق اثر اقلیمی خاکی بر مبنای محصول بذر اسفرزه ،بارهنگ و پسیلیوم

تعداد صفحات : 21

فرمت فایل : doc

دسته بندی : کشاورزی و زراعت

حجم فایل : 25 کیلوبایت

اثر اقلیمی – خاکی بر مبنای محصول بذر اسفرزه ،بارهنگ و پسیلیوم

چکیده
        سه گیاه اسفرزه ،بارهنگ، پسیلیوم ( متعلق به تیره بارهنگ ) که از منابع مهم تولید طبیعی موسیلاژ جهان شناخته شده و در فلات ایران بهتر از دیگر نقاط می روید . در این تحقیق از نظر کمیت ، کیفیت و افزایش بذر در سطح زراعی تحت اثر عوامل اقلیمی- خاکی برخی مناطق الگویی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است . بذر این گیاه محتوی مقادیر زیادی موسیلاژ است که بیشتر از استفاده های دارویی و صنعتی شهرت  دارد .
...
از تجزیه و تحلیل آمار کلی مربوط به این مطالعات میتوان دریافت که شاید بتوان مدلهای ریاضی مناسبی که بر  اساس آن پتانسیلهای (( فراتولیدی )) اسفرزه را در جای جای کشور مشخص کند ، ارائه کرد برای رسیدن به این امر مهم لازم است مطالعات جامع تکمیلی و مناسب در این زمینه انجام شود . همچنین با آنکه تولید زراعی بذر پسیلیوم در ایران به لحاظ کمی دچار کمبود است از برخی از نشانه ها چنین دریافت می شود که به دلیل همین کمبود ( برخی تنشهای خاکی – اقلیمی در کشت گاه های مورد نظر در این مقاله و عموم کشت گاههای احتمالی مشابه دیگر در ایران ) ، موسیلاژ این بذر ها باید از ویژگی های ساختاری استسنایی و به احتمال نوعی کیفیت برتر برخوردار باشد .