تحقیق ویژگیهای چوب درختان جنگلهای آمازون

1000 تومان
تحقیق ویژگیهای چوب درختان جنگلهای آمازون

تعداد صفحات : 10

فرمت فایل : doc

دسته بندی : کشاورزی و زراعت

حجم فایل : 7 کیلوبایت

ویژگیهای چوب درختان جنگلهای آمازون

منطقه تامبوپاتا واقع در جنوب بخش پروئی جنگل آمازون شامل گونه های بسیار متنوعی از گیاهان چوبی وانواع جنگلی است. با آزمایش روی چوبهای جمع آوری شده از پوشش گیاهی ساحل پایین دست رودخانه ،جنگل دشت سیلابی ،جنگل با خاک رسی روی یک تراس مرتفع ،جنگل با خاک ماسه ای و جنگل مردابی می توان به تفاوتهای مهم در ویژگیهای چوب گونه های مختلف جنگلی پی برد.
...
تراکم اشعه
تراکم اشعه در مناطق مورد مطالعه تفاوت چندانی ندارد  . برآورد اندازه  و تراکم اشعه کار ساده ای نیست . ویمن نتوانست تاثیری از اقلیم بر تراکم اشعه را در دسته بندی پایگاه اطلاعاتی  OCPN ( <4 mm-2 , >12 mm-2 ) پیدا کند .آعداد  مشاهده شده در این مطالعه کمتر از آن چیزی است که در سراسرجهان مشاهده شده است .(Metcalfe & Chalk 1983) .
...