تحقیق اثر اقلیم بر پراکنش گیاهی

2500 تومان
تحقیق اثر اقلیم بر پراکنش گیاهی

تعداد صفحات : 16

فرمت فایل : ppt

دسته بندی : پاورپوینت

حجم فایل : 2706 کیلوبایت

اثر اقلیم بر پراکنش گیاهی

چکیده
مقدمه
عوامل پراکنش گیاھان
عوامل آب و ھوایی
عوامل خاکی
عوامل زیستی
اقلیم و پوشش گیاهی
یک اساس فیزیولوژیکی
تابش خورشیدی و نمو
روابط آب
دماهای پایین
یخبندان خشک
منابع
--------------
    برای بررسی کنترل اقلیمی پراکنش رده های گیاهی لازم است که زندگی گیاه به چند مرحله تقسیم شود که هر مرحله چرخه زیستی است که میتواند پراکنش گیاهی را کنترل کند. هر گاه حلقه ای بشکند احتمال نابودی پیش می آید.
    از شکل نیز میتوان چنین نتیجه گرفت که گسترش دامنه گیاهان یکساله تحت تأ ثیر دوره های کوتاه تا حد 16 روز قرار میگیرد، در حالیکه دوره های طولانی تر از 15 سال روی گسترش گیاهان دیر توالی مؤثر است.  

...