تحقیق پروتئومیک PROTEOMICS

4500 تومان
تحقیق پروتئومیک PROTEOMICS

تعداد صفحات : 41

فرمت فایل : ppt

دسته بندی : پاورپوینت

حجم فایل : 1233 کیلوبایت

پروتئومیک

پروتئوم و پروتئومیک
نقاط عطف در تاریخ تکامل پروتئومیک
دلایل تمرکز روی پروتئومیک
پیچیدگی های موجود در پروتئومیک
تقسیم بندی پروتئومیک
تکنیک های پروتئومیک
الکتروفورز دوبعدی (2-DE)
بعد اول IsoElectric Focusing (IEF)
بعد اول Immobilized PH Gradian(IPG)
آماده سازی نمونه
زمان مناسب برای IEF
مرحله تعادل بین دو بعد الکتروفورز
بعد دوم : SDS - PAGE
انواع ژل های SDS - PAGE
اشکالات استفاده از 2-DE
روش های دیگر جداسازی
برخی از روش های آشکار سازی
رنگ آمیزی
آنالیز تصویر ژل های دو بعدی
پایگاه های داده و نرم افزارها
طیف سنجی جرمی (MS)
طیف سنجی جرمی متوالی
MALDI-TOF
ESI
تعیین توالی پپتیدها با استفاده از انگشت نگاری جرم پروتئین
تراشه های پروتئینی
کاربردهای پروتئومیک
بحث