مقاله مفهوم و گستره آزادى از نظر امام خمینی

4500 تومان
مقاله مفهوم و گستره آزادى از نظر امام خمینی

تعداد صفحات : 32

فرمت فایل : doc

دسته بندی : معارف اسلامی

حجم فایل : 33 کیلوبایت

مفهوم و گستره آزادى از نظر امام خمینی

در کشور ما، هرچند در نزد روشن فکرها و عالمان آگاه و دل سوز، در رابطه با سرنوشت ایران و اسلام، از آزادى سخن مى رفت، اما کشانیده شدن این مقوله پرسش انگیز به میان جامعه و مردم کوچه و بازار، از دوران مشروطیت آغاز گشت. آزادیخواهى و عدالت طلبى در عصر استبداد زده قاجار، بسیارى را دل باخته خویش ساخته و در راه نجات و پدید آوردن حاکمیت ملت برانگیخته بود. در این جهت، نمى توان نقش و تاثیر سخنان بیدارگرانه فیلسوف و مفسر بزرگ سید جمال الدین اسدآبادى را نادیده انگاشت. (1) مخاطبان وى در میان تحصیل کرده هاى متقدم و متجدد - در داخل و خارج از کشور - به میزان شایسته اى به خود آگاهى اجتماعى و تاریخى دست یافته، و پس از تبعید و شهادت او در دوره ناصرى و مظفرى تاثیرگذار بوده اند. (2) به هر حال در طى سالیانى که بر ما گذشت، همچنان آزادى، ذهن و جان ایرانیان را به خود مشغول داشته و شهیدها برگرفته است.
...
رهبر فقید انقلاب، در رابطه با نظام ستم شاهى پیشین، فریادگرى خود را عین تکلیف شمرده و سکوت در برابر ظلم و فساد را برنمى تابد. "این یک تکلیف الهى است و در صورت سکوت، مسؤول خدا خواهیم بود". (43)
در آن شرایط ناگوار و نگران کننده، امام خمینى یک شهروند بود که بنا بر فطرت و مسوولیت اجتماعى و مرزبانى از میراث گران سنگ انبیاء، سعى در اظهار عقیده ها و اندیشه هاى سیاسى اش نمود. همان گونه که پس از انقلاب و حاکمیت نظام جمهورى اسلامى، از ملت و حقوق سیاسى - اجتماعى اش جانب دارى مى کرد و آزادى خواهى و استقلال طلبى شان را مى ستود و پاس مى داشت، در ایام استبداد و استعمار، آزادى اندیشه و بیان را حق فطرى و اجتماعى خویش مى دانست و از آن در صراط عزت و کرامت، بهره مى گرفت. امام افزون بر آن همه، مردم و به خصوص بزرگان دانشگاه و حوزه را به فریادگرى بر ضد بیدادگرى هاى شاه برمى انگیخت و سکوت در برابر خودکامگى ها و قانون شکنى ها را خلاف اسلام و مصالح ملت تلقى مى نمود.
...