مقاله مفاهیم تعریف، قوانین و عوامل موثر یادگیری

4500 تومان
مقاله مفاهیم تعریف، قوانین و عوامل موثر یادگیری

تعداد صفحات : 34

فرمت فایل : doc

دسته بندی : روانشناسی و علوم تربیتی

حجم فایل : 1030 کیلوبایت

مفاهیم تعریف، قوانین و عوامل موثر یادگیری

مقدمه
مفهوم فرآیند
مفهوم تغییر
مفهوم نسبتاً پایدار
مفهوم رفتار بالقوه
مفهوم تجربه
تفاوت یادگیری و عملکرد
قوانین یادگیری
عوامل موثر در یادگیری
دانش‌آموزان در چه شرایطی بهتر درس می‌خوانند؟
مشارکت
اهمیت دادن به تکالیف و کار
رعایت مقررات و بکار بستن آنها
نوآوری آموزشی
معلم فکور
نقش معلم در مدیریت رفتار دانش‌آموزان
منابع
----------

روش تدریس معلم

اینکه معلم برای یادگیری دانش‌آموزان کدام روش تدریس را برانگیزد، بسیار مهم است. بنابراین روش تدریس معلم در یادگیری دانش‌آموزان بسیار مهم است. بنابراین روش تدریس معلم در یادگیری دانش‌آموزان بسیار مهم است. امروزه روش‌های تدریس نوین جایگزین روش‌های تدریس سنتی می‌شود. روش‌های تدریس سنتی بیشتر تلاش و کوشش معلم را می‌طلبد، اما روش‌های تدریس نوین بر پایه دانش‌آموز محوری است و معلم بیشتر به عنوان هدایت کننده مطرح می‌باشد و دانش‌آموزان برای یادگیری فعال هستند .
...