تحقیق تاریخچه تجارت و مصرف مواد مخدر در ایران

5000 تومان
تحقیق تاریخچه تجارت و مصرف مواد مخدر در ایران

تعداد صفحات : 49

فرمت فایل : doc

دسته بندی : تحقیق

حجم فایل : 55 کیلوبایت

بنگ به عنوان یک ماده درمانی در ایرانی قبل از اسلام وجود داشته ولی هیچ سند و مدرکی نشان دهد افیون در آن روزها شناسایی شده وایرانیان به منظور تخدیر و حتی درمان آن را مورد استفاده قرار داده اند وجود ندارند  در شعر و نثر پارسی از قرن چهارم هجری به بعد واژه افیون تریاک را مشاهده می کنیم .
فرخی شاعر اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری می گوید :
گردان گردند پیش میر به میدان
سست چو مستی که خورده باشد افیون
و شیخ فخرالدین عطار از شاعران قرن ششم هجری می فرماید :
عقل کل در حسن او مدهوش شد
کز لبش در باده افیون میکند
استاد حسین مسرور شاعر معاصر با آن که خود به کشیدن تریاک اعتیاد داشت چکامه زیبا و پر شوری سروده که از عالی ترین نمونه های شعر فارسی در بیان آثار زیان بخش افیون ات چه ذیلا چند بیتی از آن آورده می شود .
چیست یارب این به زهر آبوده تخم کوکنار
خوشه آدم فریب و دانه مردم شکار
دشمنی خونخوار و اندردوستی ثابت قدم     
دوستی غدار و اندر دشمنی کامل عیار

....