تحقیق شیوه های نوین ارزشیابی عملکردی گروهی باز

2000 تومان
تحقیق شیوه های نوین ارزشیابی عملکردی گروهی باز

تعداد صفحات : 25

فرمت فایل : doc

دسته بندی : مدیریت

حجم فایل : 20 کیلوبایت

شیو‌های نوین ارزشیابی (ارزشیابی عملکردی، ارزشیابی گروهی، ارزشیابی باز و ...

چکیده :
فرآیند یاددهی و یادگیری ناگهان اتفاق نمی‌افتد بلکه حاصل طراحی و سازماندهی دقیق و متنوعی می‌باشد. همه افراد از نظر یادگیری یکسان نمی‌باشند بلکه باهم متفاوتند در بعضی از آنها یادگیری از طریق چشم، در بعضی از طریق گوش در بعضی از طریق لامسه و ... انجام می‌شود پس افراد در یادگیری باهم متفاوت می‌باشند در نتیجه روشهای ارزشیابی باید متنوع و متفاوت باشد و با توجه به تفاوتهای فردی دانش‌آموزان استفاده شود چون نظام ارزشیابی تحصیلی یکی از مؤلفه‌های اساسی نظام آموزشی و رشته پیوند بین دو مولفه یادگیری و یاددهی است. این گونه تصور می‌شد که ارزشیابی تحصیلی یکی از عوامل موثر در بهبود کیفیت این دو مؤلفه است. پژوهشها هم نشان از وجود چنین تاثیری داشت.
...
نتیجه‌گیری
ارزشیابی به یک فرایند نظامدار برای جمع‌آوری تحلیل و تفسیر اطلاعات گفته می‌شود. به این منظور که آیا هدفهای مورد نظر تحقق یافته‌اند یا خیر و همچنین انتخاب روش مطلوب در نحوه ارزشیابی در رسیدن به هدف بسیار مهم می‌باشد که بهترین روش، روش ارزشیابی مستمر از دانش‌آموزان می‌باشد که این نوع ارزشیابی پویا و سازنده هیچ شیوه‌ای از پیش تعیین شده‌ای ندارد و معلم می‌تواند از شیوه‌های مختلف استفاده کند. در هر صورت ارزشیابی مستمر بخشی از فرایند یادگیری که شیوه یادگیری دانش‌آموز باید کانون توجه فرایند سنجش و ارزشیابی قرار گیرد.
...