تحقیق چپ دست ها و ویژگیها و نارسایی های آنها

5000 تومان
تحقیق چپ دست ها و ویژگیها و نارسایی های آنها

تعداد صفحات : 115

فرمت فایل : doc

دسته بندی : تحقیق

حجم فایل : 69 کیلوبایت

فهرست مطالب
مقدمه – به چپ دستان چگونه می نگرند؟
بخش اول – چپ دستی و نارسایی های آن
بخش دوم – راهنمایی های مربوط به آموزش
نقش خانواده
نقش مدرسه
-------
مقدمه
به چپ دستان چگونه می نگرند؟
کلمات راست و چپ، راست دست و چپ دست، با ارزش اخلاقی و بار عاطفی بسیاری به کار برده می شوند.
راستی، معمولا مظهر خوبیها و زیبائی هاست، در حالی که کلمه چپ بیشتر بدی و بدیمنی را می رساند. این نکته درخور توجه است که در زبان لاتین کلمه بدیمن به صورت معادل کلمه چپ به کار برده شده است.
...
نوشتن با دست چپ
موقعی که کودک بطور مشخصی چپ دست است و ما از آن وحشت داریم که با دست راست یادگیری هایی را انجام دهد و دچار اختلالاتی بشود، بهتر است که کودک را راهنمایی کنیم تا با دست چپ خود بنویسد. توجه داشته باشید که اشاره می کنیم کودک را راهنمایی کنیم و به او بیاموزیم که چطور با دست چپ بنویسید نه اینکه تنها به او اجازه دهیم که با دست چپ بنویسد. بنابراین کافی نیست که کودک برای نوشتن با دست چپ آزادی عمل داشته باشد و یا در این زمینه ما با او مخالفتی نکنیم. بلکه برعکس باید کودک را در این یادگیری دشوار یاری و کمک کنیم.
...