تحقیق سازه و راههای ارتقای اثر بخشی نیروی کار

4000 تومان
تحقیق سازه و راههای ارتقای اثر بخشی نیروی کار

تعداد صفحات : 55

فرمت فایل : doc

دسته بندی : مدیریت

حجم فایل : 4201 کیلوبایت

بررسی سازه ها و راههای ارتقای اثر بخشی نیروی کار

چکیده :

امروزه بررسی راهبردی سازه ها و ساز وکارهای اثر بخشی از موارد مسلم تحول آ‏فرینی و استقرار نظام بهبود فرایندهای کار قلمداد می شود عامل انسانی از دو زاویه متعارض یکی خلاقیت ، جمود ، و دیگری کار آفرینی – انهدام بازده سازمانها ، نقش زیر بنایی در موفقیت واثر بخشی سازمان و مدیریت دارد .

مقاله حاضر درصدد شناسایی بافت درونی ، تعبیه اسکلت پیکره اثر بخشی و ارائه راهکارهای هدایت مولفه های بهبود اثر بخشی سازمانی است

...

نظریه تقویت واثر بخشی

رفتار نیروی انسانی تابعی از پیامدهای احتمالی آن است در واقع ، تکرار ودوام هر رفتار رانه صرفا پاداش بلکه عواملی ممکن می سازند که جنبه تقویت کننده دارند بدین ارتباطات درون محیطی ، سطح ونوع تعارض در میان گروهها و بخشها ( نواحی) سازمان ، و میزان رضامندی شغلی کارکنان است اساسا این معیارها بر وسائل و امکانات ضروری برای افزایش اطمینان از حیات دراز مدت و رشد سازمان تاکید می کنند به هر حال روابط متقابل سیستمهای مهم در تعیین اثر بخشی متغیرها و شاخصهای مربوط تاثیر بسزایی دارند .

...

نتیجه گیری

اگر پزشک متخصصی به دلیل ضعف تشخیص ،بیماری را به مخاطره بیندازد ، مدیر هر روز در محیط نامحسوس سازمان ممکن است دهها نفر را به واسطه ضعف دانش و ادراک یا لذت بردن از قدرت مقامی ، بامخاطره روبه رو کند آثار این واقعه نه تنها متوجه خانواده کارکنان بلکه تاثیر عمیقی بر سطح جامعه می گذارد فرار مغزها ،دلزدگی ، پریشانی و اضطراب منابع انسانی ، احساس بطالت و فقدان کارایی شغلی ، فرسودگی و تحلیل قوای فکری و جسمی ، و مرگهای زودهنگام منابع انسانی فقط جلوه ای از آثار سوء این نوع مدیریت هاست .