تحقیق نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای فرهنگی اجتماعی سیاسی

4000 تومان
تحقیق نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای فرهنگی اجتماعی سیاسی

تعداد صفحات : 48

فرمت فایل : doc

دسته بندی : اقتصاد

حجم فایل : 38 کیلوبایت

نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی

1-اهمیت اموراقتصادی در فرایند تا ریخی

پروفسور جان کنت گالبریت .  John K  Gablbaith ) استاد ممتاز دانشگاه هاروارد وبرنده جایزهنوبل در اقتصاد که درک عمیقی از تحولات اقتصادی –اجتماعی وفرهنگی جوامع بشری بویژه جوامع در حال توسعه دارد می گوید:«هیچ چیز ومطلقاًهیچ چیز در حد فقر وبی پولی  آزادی انسان را نفی نمی کند .»فقر کشنده حق انتخاب (آزادی )از یک طرف وکشاندن انسان به سوی پیروی از نیروهای غریزی (حیوانی ) برای زتده ماندن از یک طرف وبی اراده کردن وکشاندن انسان به سوی پیروی از نیروهای غریزی (حیوانی ) برای زنده ماندن از طرف دیگر است .

...

رشد وتوسعه اقتصادی ،بالا رفتن در آمدها و بهبود سطح اشتغال ورفاه ،حاصل مدیریت صحیح  امور اقتصادی وتوجه به اصول علم اقتصاد است. توجه به اصول علم اقتصاد مانند حداکثر بودن بازده ،حداقل بودن کردن استفاده از عوامل تولید وتوجه به نیروهای حاکم بر بازار ،برای  اکثریت افراد جامعه کار وتلاش وامکان اعتلای مادی ومعنوی را فراهم می سازد .یک اقتصاد شکوفا می تواند برای تک تک  افراد خود سرمایه گذاری کند . بالا رفتن سطح بهداشت ودرمان ،آموزش عمومی وآموزش های تخصصی ،افزایش طول عمر ،موفقیت در مسابقات ورزشی ،داشتن فرصت استراحت ،مسافرت وتفریح وبطور کلی لذت بردن از زندگی وراضی بودن از زندگی ،همه تنها در پرتو رشد وتوسعه اقتصادی به دست می آید .گرچه توسعه اقتصادی به منزله از میان رفتن مفاسد اجتماعی وانحرافات روحی واخلاقی  مردم جامعه نیست ،ولی جامعه ثروتمند قادر است برای رفع نبسامانی ها ومفاسد اجتماعی سرمایه گذاری کند . ایالات مکتحده آمریکا باداشتن دو میلیون نفر زندانی ،25 درصد زندانیان جهان رادارد در حالی که جمعیت آن تنها 5 در صد جمعیت جهان است .گذشته از چگونگی تعریف جرم وشدت اجرای قانون که به زندانی شدن مجرم وبالا رفتن ارقام می انجامد ،جامعه آزاد وثروتمند  می تواند هزینهاجرای قانون را بپردازد .ایالات متحده آمریکا در سال 2001 جحدود 40 میلیارد دلار برای مبارزه با مواد مخدر هزینه کرده است ولی تعداد جوانانی که تازه مواد مخدر را تجربه می کنند حدود 30 درصد افزایش یافته است .نکته ای که باید  مورد توجه وتاکید قرار گیرد تفاوت اساسی انحرافات اجتماعی وفرهنگی در یک جامعه مرفه ویک جامعه فقر زده است . غیر از انحرافات وجرایم ناشی از نقایص فیزیکی وروحی انسانی که در همه جوامع وجود دارد ،اختلاف انحرافات  وجرایم درجوامع غنی صنعتی وکشورهای فقیر ،ناشی از اختلاف فقر صنعتی وکشورهای فقیر ،ناشی از اختلاف فقر مطلق وفقر نسبی وتطبیقی است .