مقاله نظریه های کنترل مدیریت و مدل برتری EFGM

3500 تومان
مقاله نظریه های کنترل مدیریت و مدل برتری EFGM

تعداد صفحات : 35

فرمت فایل : doc

دسته بندی : مدیریت

حجم فایل : 20 کیلوبایت

نظریه های کنترل مدیریت و مدل برتری EFGM

خلاصه

در این مقاله نظریه های کنترل مدیریت اصلی بررسی می شوند و شش نمونه غالب شناسایی می گردند. نمونه های کنترل شناسایی شده مقایسه می شوند و در رابطه با (EEM)  مدل برتری EFM  برای بررسی کردن اینکه آیا EEM می تواند بعنوان مدل کنترل مدیریت پذیرفته شود تحلیل می شوند . بر اساس تحلیل ، مزایا و نیز معایب EEM بعنوان مدل کنترل بحث می شوند.

...

مزایای مدل برتری EFQM بعنوان مدل کنترل مدیریت

مدل برتری EFQM می تواند بعنوان روش کلی نگر و یکپارچه ساز جایی که فرآیندهای کنترل استراتژیک ، مدیریتی و عملیاتی در مدل یکپارچه می گردند. آنتونی (65) و آنتونی و ویرون (p0) تمایز واضحی بین سه فرآیند کنترل مختلف قایل گشته اند، جایی که فرآیند کنترل مدیریت بدون یکچارچه سازی فرآیند دیگر بطور بمراتب باریکتر تعریف می گردد. معهذا، چندین نظریه پرداز ضروریت دید کنترل مدیریت یکپارچه تر و کلی نگر دیده شده از دیدگاه سیستم را استدلال می نمایند . این مدل برتر سه فرآیند کنترل مختلف را بعنوان تواناسازهای مرتبط شامل می گردد. برنامه ریزی استراتژیک بطور صریح در ملاک خط مشی و استراتژیک شامل ساخته می شود، کنترل عملیاتی بطور صحیح در ملاک فرآیند شامل می گردد و کنترل مدیریت در تمام چهار ملاک تواناساز وارد ساخته می شود.