تحقیق نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی

3500 تومان
تحقیق نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی

تعداد صفحات : 34

فرمت فایل : doc

دسته بندی : مدیریت

حجم فایل : 36 کیلوبایت

نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی

مقدمه

نظارت و کنترل یکی از ارکان مدیریت به شمار می آید و مدیر به عنوان یکی از وظایف اصلی خود باید شیوه ها و امکانات و عملیات گوناگون تشکیلات را زیر پوشش نظارتی قرار دهد تا حرکت دستگاهها به انحراف و امکانات موجود به هدر نرود.

مدیر در حیطه نظارت، کلیه فعالیتها را با برنامه می سنجد و در صورت تطابق شیوه ها و مقدار و نوع فعالیتها با برنامه و هدفهای تعیین شده، سلامت دستگاه مربوط را اعلام می کند ولی در صورت تطابق نداشتن عملیات واحدها و افراد با هدفها و برنامه ها مدیر باید از اصل هدایت استفاده کند و با هدایتها و راهنماییهای مناسب انحراف را اصلاح و خسارتها را جبران نماید.

...

طراحی سیستم کنترل و نظارت در مدیریت اسلامی

یکی از وظایف اصلی و مهم مدیر اسلامی طراحی سیستم کنترل در سازمان است. بدین منظور وظیفه مدیر در این ارتباط آن است که مراحل آن را شناسایی نموده و مورد عمل قرار دهد، این مراحل عبارت است از:

•           تعیین شاخصها و معیارها( وجود قوانین و مقررات)؛

•           مقایسه استانداردها با عملکردها؛

•           اقدامات اصلاحی.