تحقیق بررسی نرخهای مالیاتی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه

5500 تومان
تحقیق بررسی نرخهای مالیاتی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه

تعداد صفحات : 34

فرمت فایل : doc

دسته بندی : اقتصاد

حجم فایل : 39 کیلوبایت

در این مجموعه مطالعاتی ، سعی شده با بررسی تطبیقی یکی از عاملهای بالا (نرخهای مالیاتی) ، تصویری عینی از تحولات اساسی نظامهای مالیاتی دنیا بتوان نشان داده شود. هدف از این مطالعه ، نشان دادن وجه تمایز بین نرخهای اعمال شده از لحاظ گستردگی طبقات و پراکندگی نرخهای در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه می باشد.

بررسی تطبیقی نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی :
به منظور ایجاد یک سیستم پویای اقتصادی و در جهت مقابله با پیچیدگیهای نظام اقتصادی و تحولات نوین در نظام بازرگانی جهانی ، مسئولان سیاسی و اقتصادی ممالک جهان در پایان جنگ جهانی دوم برآن شدند تا در جهت اصلاح اهرمهای تنظیم کننده سیاستهای اقتصادی ، تلاشهای جدیدی را آغاز کنند. آنان دریافتند که یکی از مهمترین مکانیسمهای تنظیم کننده فعالیتهای بازار ، ابزار مالی است که در صورت استفاده بهینه از آن ، در مناسبات اقتصادی و روابط بین الملی ، می توان جایگاه مطمئن و مستحکمی را پایه ریزی کرد.
...
بررسی تطبیقی نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی :
جدول شماره 1 . مقایسه ی حداقل و حداکثر نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص در 69کشور
جدول شماره 2 . فراوانی حداقل و حداکثر نرخ مالیات بر در آمد اشخاص حقیقی
بررسی تطبیقی نرخ مالیات بر شرکت ایران – آلمان
مالیات کسب و کار (Gewerbesteuer )
مالیات برشرکت (Kerperschaftsteuer )
سیستم اعتبار مالیاتی  
اثرات مالیات کسب و کار
بار نهائی مالیات مقایسه با مقررات مالیاتی ایران
مشکل اجرائی
بررسی تطبیقی نرخ مالیات برشرکت ایران – ونزوئلا – نیجریه
مالیات بر شرکت
نرخ مالیات بر شرکت
جدول شماره 1 .  نرخ های تصاعدی گروه 2
بار مالیاتی
جدول شماره 2 ( ارقام پولی به ریال)
نیجریــه
مالیات بر شرکت
بار مالیاتی
فهرست منابع :