تحقیق اقتصادی قوانین حیات در دنیای امروزی

3000 تومان
تحقیق اقتصادی قوانین حیات در دنیای امروزی

تعداد صفحات : 25

فرمت فایل : doc

دسته بندی : اقتصاد

حجم فایل : 21 کیلوبایت

قوانین حیات در دنیای امروزی

چکیده مقاله :
در این مقاله تلاش می گردد که با توجه به شیوه های تولید و رفتار اقتصادی مردم ایران که کرج هم جزئی از آن می باشد و مطالب پیش گفته ، به قوانین عمده حیات در دنیای امروزی به طور مختصر اشاره هایی شود تا با شناخت این قوانین بتوان در نظام تصمیم گیری کلان و خرد کشور آنها را مد نظر قرار داد .
در هر دوره ای از زندگی بشر ، از مجموع عملکرد مدیریتی ، اقتصادی ، تکنولوژیکی و فکری ( عملکرد تولیدی) قوانینی زاده می شوند که به همراه رفتارها و نیازهای ذاتی بشر ، رفتارهایی از پیشینه تاریخی یک کشور در حیات امروزی آن و ارزش های اجتماعی مجموعه قوانینی را تشکیل می دهند که می توان آنها را قوانین حیات نامید .
لازمه زندگی شرافتمندانه ، مؤثر و رضامند شناخت این قوانین است ، هر کس ، هر جامعه ، هر سازمان ، هر شرکت ، هر دولت و هر ملتی این قوانین را شناخت و ساختارها و قوانین مختلف اقتصادی ، فرهنگی ، دفاعی ، آموزشی ، سیاسی ، پژوهشی ، مطالعاتی و غیره … خود را بر اساس آنها طراحی نمود و به آنها عمل کرد ، می تواند در صحنه های مختلف داخلی و بین المللی نقشی داشته باشند . در غیر اینصورت ، به وسیله همان قوانین حیات نابود خواهد شد .
...
در جوامع اطلاعاتی جایگاه ، منزلت و اقتدار دولتها دگرگون می شود و دولت شهرها جایگزین دولت ملت ها می شوند . برای مثال شهری مثل تهران وابستگی به حاکمیت ملی و دولت ایران نخواهد داشت ، بلکه جزیی از اقتصاد الکترونیکی جهان خواهد شد . در جوامع اطلاعاتی برای شرکت ها و بنگاههای تولیدی و خدماتی شرایطی بوجود می آید که بتوانند در تصمیم گیریهای جهانی اثرگذار باشند ، بطوریکه بعضی از آنها حتی بتوانند بر نحوه عمل قدرتمند ترین حکومت ها نظارت نمایند .
...25