مقاله علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی

6500 تومان
مقاله علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی

تعداد صفحات : 51

فرمت فایل : doc

دسته بندی : اقتصاد

حجم فایل : 28 کیلوبایت

علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی‌

در این‌ مقاله‌ ابتدا تعاریفی‌ از «علم‌»، «مکتب‌» و «سیستم‌ اقتصادی‌» ارائه‌ شده‌ است‌. سپس‌ بحثهای‌ موجود به‌ تناسب‌ در هر یک‌ از این‌ مقولات‌ انجام ‌شده ‌ است‌. و در نهایت‌ با توجه‌ به‌ جامعیت‌ دین‌ اسلام‌ دیدگاهی‌ که‌ به‌ نظر می‌رسد با مجموعه‌ اهداف‌ وآرمانهای‌ اسلامی‌ نزدیکتر باشد تحت‌ عنوان‌ سیستم‌ اقتصادی‌ اسلام‌ معرفی‌ شده‌ است‌.
چکیده‌
Abstract
Keywords
مقدمه
ماهیت‌ اقتصاد اسلامی
علم‌ اقتصاد ( اقتصاد اثباتی )
مکتب‌ اقتصادی
سیستم اقتصادی
دیدگاه ها در این زمینه
جامعیت‌ اسلام‌
سابقه نگرش سیستمی‌ به اقتصاد اسلامی
جمع بندی‌ و نتیجه‌گیری
پی نوشت ها
منابع
-------------
اندیشه‌ سیستمی‌ برخلاف‌ تفکر تجزیه‌ گرایانه‌ یاعنصرگرایانه‌ که‌ برای‌ عناصر بنیادی‌ اصالت‌ قائل‌ بوده‌ است‌ کل‌ هر پدیده‌ را اساس‌ کار قرار می‌دهد. از این دیدگاه‌ یک‌ ‌ «سیستم‌» خود دارای‌ شخصیت‌ و رفتاری‌ است‌ که‌ در عناصر متشکله‌ آن‌ وجود ندارد وفقط‌ در قالب‌ مجموع‌ آن‌ عناصر و به‌ صورت‌ کلی‌ تبلور تجلی‌ می‌کند27. هدف‌ اصلی‌ نگرش‌ سیستمی‌ دستیابی‌ به‌ تبیین‌ جامعی‌ از جهان‌ و پدیده‌های‌ آن‌ است‌. معتقدین‌ این‌ نظریه‌ بر این باورند که‌ یک‌ ارگانیسم،‌ صرفاً مجموع‌ عناصر جداگانه‌ نبوده‌ بلکه‌ سیستمی‌ است‌ که‌ دارای‌  نظام‌ و کلیت‌ می‌باشد. این‌ سیستم‌بجای‌ آنکه‌ مانند اجسام‌ ظاهراً متشکل‌ از تعدادی‌ اتم‌ باشد،  موجودیتی‌ شبیه‌ شعله‌ و یا بلوری‌ است‌ که‌ مرتباً در حال‌تغییر و تبدیل‌ است.
...